Sitoutumattomien valtuustoaloitteet koulukiusaamiseen

Sitoutumattomien tekemät valtuustoaloitteet tähtäävät asioiden ja tekemisten tilan, määrien, oikeudellisuuksien ja tarkoituksenmukaisuuksien laajaan, paikallisesti ja yhteisöllisesti kattavaan, tutkimiseen. Analyysin jälkeen meillä olisi OIKEANLAINEN tieto ja pohja tehdä muutoksia kohti parempaa. Olen ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ottamaan selvitykseen osaa. Viranomaistyönä on jo tehty tähän nimenomaiseen tapaukseen liityyvä selvitys. Jokainen ymmärtää, että sen antama tulos on salainen, mutta esimiehen kautta selkeästi yleisölle ilmoitettu niiltä osin kuin salassapitomääräykset antavat myötä; tähän viittaa myös epäsuorasti oikeuden tuomio. Laajempi selvitys Sitoutumattomien toisessa aloitteessa käsittää koko kiusaamisen kirjoon liittyvän toiminnan ja sen selvityksen kautta viranomaistyöhön ja yhteisön osallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat toimet eli toivottavat parannukset. Erityisenä periaatteena tässä laajan selvityksen mahdollisissa tuloksissa ja sen aloittamissa toimissa on auttaa kiusaamisen uhria eheytymään yhteisön tasa-arvoiseksi ja tärkeäksi osaksi.

…. Edelleen kiusaamiseen liittyvä kommenttini muualta siirrän tähänkin. Asia on vakava ja siksi pohdin sitä edelleen. ……………

Toisaalta tuomion kovuudesta voi myös päätellä, että kaikkea mahdollista on tehty, yritetty ja koeteltu, mutta ei ole auttanut. Niinpä nyt varmaan on tuomioistuimessa ajateltu, että kova tuomio auttaa asiassa ja lähettää viestiä muille samassa asemassa oleville. Kova tuomio saattaa olla väline jatkossa koulukiusaamisen jonkinlaiseen tiedostamisen tasojen oivaltamiseen ja sitä kautta ehkä kiusaamisen hallintaankin. Yleisesti koulukiusaamiseen on suhtauduttu ajoittain jopa välinpitämättömästi, mutta KOROSTAN tämän nimenomaisen tapahtuman kohdalla, että näin EI OLE tapahtunut. Joku mainitsi, että olisi pitänyt ylittää lain sallimat keinot tässä yhteydessä. Se on mahdollista, mutta heti olisi ollut joku selittämässä ja haastamassa oikeuteen väärin tehdystä ratkaisusta. Esimerkkinä herkkyydestä valtuuston kokous 29.3.2021, kun esittelin Sitoutumattomien kahta kiusaamiseen liittyvää valtuustoaloitetta, alkoi valtuutettujen taholta heti kuulua kuiskauksia, ettei niin saanut tehdä.

Vaikka on näinkin vakavasta tapauksesta kyse, löytyy aina kiusaajalle ja hänen oikeuksilleen puolustajia muun muassa salassapitoon vedoten. Kyseisissä aloitteissa ei varsinaisesti ollut sinänsä mitään salassapidettävää tai EI jo julkisuudesta tunnettua asiaa. Lisäksi vielä tätä nimenomaista tapausta on käsitelty myös Hyvinvointivaliokunnassa, missä olen jäsenenä eli tavallaan olen asiassa mukana. Tästä edellisestä lauseestani voidaan jo joissain piireissä alkaa suunnitella toimenpiteitä, koska maininta saattaa rikkoa salassapidon sääntöjä. Ihan tarkkaan toimenpiteitä ja mahdollisuuksia tuntematta kannanotto koko asiaan, varsinkin tässä tapauksessa, saattaa avata kapean ja ehkäpä menneisyyteen liittyvän näkökulman.

Nykyään on oltava äärimmäisen tarkkana, koska media, siis jopa hyväksytty julkinen media, tarttuu herkästi kaikenlaiseen lipsahteluun ja luo niistä tällaiselle vanhalle pierulle ajoittain aivan käsittämättömän metatodellisuuden.

Naapurikylän tyttö sanoi: ”Elämme herkkää aikaa.” … lisäisin tuohon vielä toteamuksen ” …. koko ajan