Savu senkun sakenee

Jatkoa kirjoitukseen ei savua ilman tulta.

Nyt tuo edellisessä kirjoituksessa kuvattu Palvelutaloyhdistyksen hyökkäys selvityspyyntöä vastaan alkaa saada logiikkaa taakseen. Siellä mitä todennäköisimmin tiedettiin, että jos asioita aletaan selvittää, niin epäkohtia tulee esille. Ja on niitä tullutkin. Terveystalo on suorittanut alihankkijavalvonnan syyskuussa 2020. Valvonnan raportissa mainitaan useita epäkohtia ja osa niistä on vakavia. Raportti liitteenä jutun lopussa.

Ja tälläkin kertaa palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtaja lähestyi kunnanhallituksen jäseniä kirjeellään, jossä kielleltiin tutkimasta asiaa tarkemmin.

Normaalin menettelyn mukaan sosiaalijohtajan olisi pitänyt tuoda raportti sosiaali- ja terveysjaoston käsiteltäväksi. Ja koska kyse oli vakavista puutteista, niin jaoston olisi tullut kertoa asia kunnanhallitukselle. Jaoston esittelijänä on sosiaalijohtaja ja hän on palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtajan puoliso. Mitä ilmeisimmin tästä syystä sosiaalijohtaja ei ole tuonut valvontaraporttia jaoston käsiteltäväksi vaan salasi sen. Tämän valvontaraportin sekä palvelutaloyhdistyksen ja sen toimihenkilöiden kunnanhallitukselle osoittamat selvitysten estopyynnöt (kaksi liitettä kirjoituksessa ”Ei savua ilman tulta” ja yksi uusi 10.5.2021 kunnanhallitukselle osoitettu toiminnanjohtajan kirje – liitteenä tässä kirjoituksessa) on lähetetty tänään valviran tutkittavaksi.

Lisäksi terveystalolta saatujen tietojen mukaan sosiaalijohtaja on tehnyt runsaasti henkilöpäätöksiä palvelutaloyhdistyksen järjestämän ryhmäkodin ja tuetun asumisen asiakkaista. Näihin kaikkiin päätöksiin hän on ollut esteellinen, koska puolisonsa on yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Vaikka kaikki nuo edellä mainitut asiat ja ongelmat ovat kaikkien kunnanhallituksen jäsenten tiedossa, niin silti vaalipuheissaan avoimuuttaan ja rehellisyyttään mainostavat keskustakoalition edustajat (Juho Hopeasaari, Maija Sinisalo, Raili Valkama, Lilli Karola ja Arja Hiltunen) olivat kunnanhallituksen kokouksessa asioiden jatkoselvitystä vastaan (liite pöytäkirjanote). Etenkin Karolan toiminta terveydenhuollon ammattilaisena asettuu aika kummaan valoon tässä jutussa.

Ehkäpä keskustakoalitiossa halutaan palata heille hyvään vanhaan maalaisaikaan jolloin vanhukset ja vammaiset lukittiin vaivaistaloon ja heitettiin muutama leivänkannikka perään. Vai ketä he tässä suojelevat? Ei ainakaan vammaisia eikä vanhuksia.

Jukka Elomaa