O sancta simplicitas elikkäs voi pyhä yksinkertaisuus

Kun päätöksenteossa ei käytetä järkeä, ei noudateta lakia eikä sopimuksia, niin yksi(nkertainen) sysmä mallilla näytetään maailmalle miten triviaali asia pystytään huolella ryssimään.

Maakunnallisissa neuvotteluissa sovitaan maakunnallisista luottamuspaikoista puolueiden kesken suhteutettuna niiden maakunnalliseen kunnallisvaalimenestykseen. Tämä menettelytapa varmistaa sen että toimielimissä on tasa-arvolain mukaiset ja maakunnallisen kannatuksen mukaiset kokoonpanot.

Hyvinvointikuntayhtymän Sysmän paikat sovittiin maakunnallisissa neuvotteluissa kuulumaan kokoomukselle ja perussuomalaisille. Tällä sopimuksella avoin keskusta (keskusta, avoin sysmä ja demarit) pyyhki sitten takalistoaan.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 30.8.2021 §62

”Valtuutettu Juho Hopeasaari ehdotti Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajaksi Veikko Kotolahtea ja hänen varajäsenekseen Timo Aromaata sekä toiseksi yhtymäkokousedustajaksi Lilli Karolaa ja hänen varajäsenekseen Anuliisa Lahtista.”

Jälkeenpäin ilmeni että Hopeasaari ei ollut edes kysynyt nimeämiensä varajäsenehdokkaiden suostumusta. Ehdokkaaksi asettaminen ei ole mahdollista ilman ehdokkaan suostumusta.

Kuntalaki §70

Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.”

Kuntaliiton yleiskirje

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Laissa ei säädetä suostumuksen kirjallisesta muodosta, lukuun ottamatta valtuustoehdokkaan antamaa suostumusta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

Kunnanhallituksen jäseneksi ehdolla oleva voisi antaa esimerkiksi seuraavan suostumuksen: Suostun ottamaan vastaan x kunnan kunnanhallituksen jäsenen luottamustoimen, päiväys ja allekirjoitus.”

Avoin keskusta (keskusta, avoin sysmä ja demarit) junttasivat sitten vaalissa Hopeasaaren ehdottamat parit läpi äänin 13-6.

Kunnanhallituksen kokoukseen 13.9.2021 saapuikin sitten ilmoitus että ”Timo Aromaa ja Anuliisa Lahtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ota vastaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen varaedustajien paikkoja.”.

Ja kunnanhallitus valmisteli §255 esityksen valtuustolle:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää edustaja Veikko Kotolahdelle ja edustaja Lilli Karolalle henkilökohtaiset varaedustajat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen.”

Tämä sitten hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksessa ei näemmä ymmärretty että valtuuston suorittamassa vaalissa oli tapahtunut kuntalain §70/1 vastainen menettelyvirhe ja koko vaali pitää uusia. Toisaalta hallintosääntökin estää pelkkien henkilökohtaisten varajäsenten valinnan.

”Sysmän kunnan hallintosääntö 103 §

Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.”

Kun virhettä alettiin näin paikkaamaan uudella virheellä, niin valtuustossa sitten laitettiin virheen päällä olevaan virheeseen uusi virhe 15.11.2021 pykälässä §73.

Puheenjohtaja jätti huomiotta tehdyn ja kannatetun vastaesityksen missä esitettiin lainmukaisesti jäsen-varajäsen pareja. Asiasta ei edes äänestetty ja päätös millä valittiin vain varajäsenet nuijittiin pöytään ennenkuin tuota ehdotusta oli edes kannatettu.

Täytyy sanoa että todennäköisesti hallinto-oikeudessa hymyillään ääneen näiden avoimen keskustan neropattien touhuille.

Näin tuumi Elomaa