Jätehuoltofarssikin jatkuu

Tekninen johtaja kilpailutti haja-asutusalueen jätteenkuljetukset. Ja myöhässä oltiin kuten muutenkin jätehuoltoasioissa. Aikaa tarjousten jättämiseen oli 7.9.2022 saakka. Mitään tietoa tarjouksista ei toistaiseksi ole, mutta eihän tuo mennyt ihan putkeen.

Tarjouskilpailun järjestämisestä ei vaan löydy minkään valtakunnan viranhaltija- tai toimielinpäätöstä. Hilmaan ilmoitus on jätetty puolitoista tuntia ennen viimeisintä toimintaympäristövaliokunnan kokousta. Tarjouksen oletettu arvo ylittää teknisen johtajan hankintarajan 30000€, joten tarjouskilpailun järjestämispäätös olisi pitänyt tulla joko toimintaympäristövaliokunnalta tai kunnanhallitukselta.

Mutta eihän tuo ollut vielä mitään. Tarjouskilpailun ainoa pisteytysperuste on hinta, eli halvin hinta voittaa. Siinä mentiin sitten taas rikkomaan kunnan hankintaohjetta. Hankintaotteessa kerrotaan aivan selkeästi:

”Hinnan osuus tarjouspyynnön pisteytysperusteissa on oltava aina vähintään puolet. Hiilijalanjäljen osuus tarjouspyynnön pisteytysperusteissa on oltava aina vähintään 20 %. Hiilijalanjälki lasketaan tuotteen tai palvelun toimitusmatkan pituudesta toimittajan toimipisteestä hankintayksikön toimipisteeseen.”

Tuo valuvikainen hiilijalanjälkihän sieltä puuttui. Ja toisaalta, kun hankintayksikkö ei ole tehnyt päätöstä tarjouskilpailusta, niin se ei ole voinut hankintaohjeen mukaisesti

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste (halvin hinta, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras) sekä mahdolliset hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Jos valintaperusteena käytetään pelkkää hintaa, tulee se perustella. Hankintayksikön on tarjouspyynnössä määriteltävä ne perusteet, joilla tarjousten vertailu suoritetaan ja hankintapäätös tehdään.

perustella miksi hiilijalanjälki on jätetty pois. Tästä seuraa se tilanne että kuka tahansa tarjouskilpailuun osallistunut voi valittaa hankintapäätöksen nurin.

On se vaan kumma että tuota hankintaohjetta ei saada päivitettyä, joku nuorisovaltuuston aloiteoikeus valtuustossa on taas menossa läpi että heilahtaa.

Että semmoista, mietiskeli Elomaa

Hankintailmoitus (hilma-järjestelmä, ei tietoa miten pitkään näkyy)