Kelluvien sovintosopimus taas hallinto-oikeuteen

Esteellisyyksien käsittely tuntuu olevan kovin vaikeaa Sysmän toimielimissä. Näin pääsi käymään tälläkin kertaa kun kunnanhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin sovintosopimuksen kumoamista sillä perusteella että Aromaa, Karola ja Kotolahti olivat esteellisiä valmistelemaan sopimusta ja osallistumaan sopimuksen tekoon. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tämä kolmikko ei sitten ymmärtänyt poistua salista. Seurauksena oli se, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä jätettiin noudattamatta hallintolain §29 ja kunnanhallitus teki menettelyvirheen. Kunnallisvalitus avautuu alla olevasta linkistä.

Kunnallisvalitus (pdf)