Jotkut vaan osaa – ryssiä nimittäin

Olen suurella huvittuneisuudella seurannut tätä uusinta avoimen keskustan viritystä eli toimintaa kunnanjohtajan erottamiseksi. Tässä jutussa esiin tulevat tiedot on saatu lehdistä, asiakirjapyynnöillä, keskustelemalla kunnanviraston henkilökunnan kanssa ja tietoa on saatu jopa kaikkien valtuustoryhmien sisältä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja (Karola, Avoin sysmä) sopi tapaamisen kunnanjohtajan kanssa 23.2.2023. Yllättäen tapaamiseen tulivat mukaan myös valtuuston puheenjohtaja (Kotolahti, keskustan penaalin tylsin kynä), demareiden ryhmäpuheenjohtaja (Hiltunen SDP) ja persujen ryhmän puheenjohtaja (Aromaa, PS). Tässä tapaamisessa Karola luki paperista ääni väristen uhkavaatimuksen että kunnanjohtajan tulee erota 2 viikon sisällä tai käynnistetään epäluottamusmenettely. Mitään hallituksen pöytäkirjassa kerrottua neuvottelua ei käyty, pelkkä uhkavaatimus esitettiin. Myöhemmin vielä 6.3.2023 Karola lähetti yhden sähköpostin kunnanjohtajalle.

Karolan valmisteleman ja esittelemän pykälän ”Kunnanjohtajan virkasuhde” kunnanhallituksen esityslistalla luki julkaisuhetkellä 9.3.2023 seuraavasti: ”Ryhmäpuheenjohtajat Lilli Karola (Avoin Sysmä), Veikko Kotolahti (Kesk.), Arja Hiltunen (SDP) ja Timo Aromaa (PS) ovat ilmaisseet kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle valtuustoryhmiensä epäluottamuksen kunnanjohtajaa kohtaan.

Kun perussuomalaisten valtuustoryhmä kuuli asiasta ja totesi Aromaan sooloilleen ilman ryhmän valtuutusta, niin siitä seurasi että perjantaina 10.3.2023 esityslistalla em teksti olikin muutettu muotoon ”Ryhmäpuheenjohtajat Lilli Karola (Avoin Sysmä), Veikko Kotolahti (Kesk.), Arja Hiltunen (SDP) valtuustoryhmiensä puolesta sekä ryhmäpuheenjohtaja Timo Aromaa (PS) ovat ilmaisseet kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle epäluottamuksensa.” Myöskin demareiden riveistä on kuulunut ihmettelyä asiaan, aivan kuten avoimestakin. Eivätkä keskustankaan kaikki valtuustoryhmän jäsenet olleet tietoisia siitä miten asia meni.

Tämänkaltainen esittelytekstin muuttaminen esityslistan julkaisun ja kokouksen välissä on kertakaikkiaan kyseenalaista toimintaa, oikeasti esittelijän tulee kirjata kokouksessa muutettu esittely tai päätösehdotus. Mutta tässä oli vasta esimakua hallituksen puheenjohtajan osaamattomuudesta.

Ja aina vaan mielenkiintoisemmaksi meni. Karola on laatinut muistion ”neuvottelusta” 23.2.2023. Jostain syystä muistion laatimiselle on tullut viimetipan kiire. Muistio on nimittäin luotu kunnanhallituksen kokouspäivän 13.3.2023 aamuna kello 9:42 ja sitä on muokattu 52 minuuttia (24 muutosta) kunnes kello 11:13 on tallennettu kunnanjohtajalle lähetetty versio muistiosta. Tässä muistiossa yritetään antaa se kuva että muistio olisi kirjattu heti ”neuvottelun” jälkeen jättämällä osallistujat muotoon ”Ryhmäpuheenjohtajat (Kesk., Avoin Sysmä, SDP, PS) toivat kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle tiedoksi, ettei kunnanjohtaja nauti valtuuston luottamusta em. ryhmien osalta.

Muistiossa kerrotaan seuraavaa: ”Pidemmällä aikavälillä muodostuneen epäluottamuksen perusteluiksi tuotiin esiin mm. valmisteluun, johtamiseen ja yhteistyöhön luottamushenkilöiden kanssa liittyviä asioita.”. Taas pöytäkirjan esittelytekstissä käytetään eri perustetta ”Epäluottamus kunnanjohtajaa kohtaan on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Perusteena epäluottamukselle on kunnanjohtajan puutteellinen kyky vastata kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta.”.

Kunnanjohtajan työn arviointi suoritetaan vuosittain ja kunnanhallitus käsittelee asian. Yleensä arviointikeskustelu käydään kunnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kesken. Viime keväänä hallituksen puheenjohtaja otti arviointikeskusteluun jostain syystä mukaan ihailemansa tylsimmän kynän ja siltikään arvosteluraportissa ei lue mitään em perusteluihin viittaavia asioita. Eikä aikaisemmissakaan arvioinneissa. Nyt odotankin huvittuneena miten tämä valopäänelikko selittelee tuota pitkäkestoisuutta valtuuston kokouksessa.

Sitten päästiinkin varsinaiseen kokoukseen. Ymmärtämättömyys laeista ja tietämättömyyden tuoma ylivertainen itseluottamus aiheuttikin sitten sen, että valtuusto ei voi esityksen mukaisesti perustaa tilapäistä valiokuntaa.

Pitkäsen vastaehdotuksessa vaadittiin pykälän poistoa listalta. Perusteena oli em nelikon esteellisyys. Koska esteellisyysperusteeseen vedottiin, niin kunnanhallituksen olisi tullut käsitellä esteellisyydet (tosin tämä sakki ei ole muissakaan yhteyksissä mitään esteellisyyksistä ymmärtänyt). Nyt vaan todettiin että kukaan ei kannattanut ja vastaehdotus raukesi. Tuloksena oli menettelyvirhe.

Toinen menettelyvirhe tuli siinä että pöytäkirjanpitäjänä toimi tässä pykälässä (niinkuin muissakin pykälissä) Nieminen. Koska käsiteltiin hänen esimiehensä virkasuhdetta ja sen jatkoa, niin hän ei alaisena saanut olla läsnä asian käsittelyssä.

Hommahan kaatuu edellä mainittuihin seikkoihin viimeistään hallinto-oikeudessa. On se jännää miten noissa avoimen keskustan sähläilyissä kaikki mihin koskevat tuppaa muuttumaan ruskeaksi lannoitukseen soveltuvaksi aineeksi.

Että silleen,

Elomaa