Olikos iltasaduissa oikeasti unihiekkaa?

Päivän painuessa iltaan ja yön ennättäessä onkin lienee paikallaan kuntalaisille osoitettu pieni iltasatu, tällä erää satuun on laatinut käsikirjoituksen Avoin Sysmä. Vastoin aiempaa menettelyä siinä ei silmiin ripautetakaan kevyesti unihiekkaa vaan suoraan sanottuna kustaan silmään niin että varmasti simmu ummistuu:

Ylläolevan kuvan saa näkyviin isompana klikkaamalla sitä.

Nythän näyttää siltä että joillakin on simmut vielä auki joten laitetaan tähän vielä unien takaamiseksi pieni jäniskevennys tämän vuoden tammikuulta itsensä Fylli-tädin kertomana ja luottotoimittajansa Pirilän tallentamana:

Sitten Fylli-täti päätyi ratkaisuun missä Veicco Yxincertaiselle antoi täyden synninpäästön asiantuntijalausuntojen vastaisesti ja kunnanjohtajaa irtisanoi anonyymien huhupuheiden ja laittomien menettelyjen pohjalta.

Ja kuten vanhoissa saduissa edellämainitut rinsessa ja rinssi jatkoivat onnellisina elämäänsä kun oli ilkeästä kuningattaresta päästy eroon. (Ainakin oikeuden ratkaisuihin saakka)

Bruun

Näinhän se sitten menikin

Tämä kirjoitus on lainattu naamakirjasta sivulta https://www.facebook.com/marketanpuolesta. Juttua on täydennetty liitteillä jotka jutun lopussa.

Lainattu julkaisu alkaa:

************************************************************************************

OPERAATIO 34§ VS. 43§:

– TYÖSUOJELUONGELMIA AIHEUTTANUT VALTUUSTOPOMO SÄILYTTI TÄPÄRÄSTI PESTINSÄ, KUNNANJOHTAJA IRTISANOTTIIN: ENNEN JULKAISEMATON ASIANTUNTIJA-AINEISTO KERTOO KARUA KIELTÄ KUNNAN POLIITTISEN JOHDON TOIMINNASTA

Sysmäläislähtöinen Anna Pajari avaa kirjoituksessaan Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen irtisanomisen taustoja.

Johdannoksi:

Kirjoituksessa on käytetty lähteenä julkisia asiakirjoja, jotka ovat joko saatavilla Sysmän kunnan sivuilta tahi pyydetty kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoista julkisuuslain mukaisin tietopyynnöin. Näistä mainittakoon mm. kj Marketta Kitkiöjoen Sysmän kunnan kirjaamoon toimittama vastaus sekä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (jäljempänä Avi) työsuojelutarkastuskertomus. Lisäksi kirjoitus perustuu ennen julkaisemattomiin aineistoihin, joita koskee oikeus lähdesuojaan. Lähdesuoja turvaa tiedon hankintaa, julkaisemista ja vastaanottamista. Osa lähteistä ja aineistosta ovat luettavissa koosteina tai alkuperäislähteinä kirjoituksen kommenteissa.

”Minulla on oikeus arvostella hänen (viittaa kunnanjohtaja Kitkiöjokeen) tekemisiään niin kuin haluan ja siihen on ihan turha työsuojelukortteja heilutella… Aikuiset ihmiset ei tällä paikkakunnalla tapaa sellaisia näytellä, joten laita se sinne ylähyllylle ja paino päälle. Uskon että ymmärrät koska sille on riittävän vahva tuki.”

– Kunnanvaltuuston puheenjohtaja työsuojelupäällikölle tämän huomautettua pj:aa toistuvasta asiattomasta käytöksestä, toimivaltuuksien ylityksistä sekä operatiiviseen toimintaan puuttumisesta kohtuuttomin vaatimuksin.

JOHDANTO:

Kunnanjohtajan irtisanomisen taustalla vaikuttaa Oikeutta Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle -ryhmän haltuunsa saaman aineiston perusteella olevan ennen muuta pyrkimys turvata luottamushenkilöjohdon oma, raskauttavasti horjunut luottamusasema ajamalla läpi kunnanjohtajan luottamuspulaan perustuva irtisanominen. Irtisanomishankkeen tavoitteena on ollut keinoja kaihtamatta ohjata yleisön katse pois luottamushenkilöstön omasta kestämättömästä toiminnasta.

Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen juuri ennen eläkeikää ja kiireellä toteutettu irtisanominen näyttäytyykin ennen muuta poliittisena ajojahtina ja peiteoperaationa, jonka tuliylläkkö-tyyppisellä läpiviennillä on pyritty turvaamaan erityisesti valtuuston puheenjohtajan vaakalaudalle ajautunut asema ja peittelemään sen syy – raskauttavan epäasiallinen työkäyttäytyminen. Samaan aikaan, kun valtuuston puheenjohtajaan kulminoituvat työsuojelulliset ongelmat ja kunnanviraston henkilöstön kokema väärinkohtelu luottamushenkilöstön toimesta alkoivat tulla kunnassa esiin, käsille nousi valtuuston pj:n toimesta yllättäen samaan aikaan kunnanjohtajan luottamuspula ts. erottaminen. Asiayhteyttä ei voi olla huomaamatta: sysäys irtisanomisprosessin alkamiselle on siis ollut luottamushenkilöstöstä ja eritoten valtuuston puheenjohtajasta lähtöisin oleva ongelmasuma, joka olisi kaikessa laajuudessaan ilmi tullessaan saattanut jäljempää ilmenevän aineiston perusteella hyvinkin johtaa valtuustojohdon erottamiseen kuntalain 34§. nojalla. Kuntalain 34 § mahdollistaa epäasiallisesti käyttäytyvän luottamushenkilön erottamisen toimielimestä kesken toimikauden. Säännöksen nojalla valtuusto voi erottaa kunnanhallitukseen, lautakuntaan, niiden puheenjohtajistoon tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon valitsemansa henkilöt luottamuksen menettämisen seurauksena.

Sen sijaan käynnistettiin kunnanjohtaja Kitkiöjoen erottaminen kuntalain 43 § nojalla.

Valtuuston puheenjohtaja poliittisine lähipiireineen on tällä tavoin pyrkinyt vierittämään lopullista vastuuta omasta epäasiallisesta käytöksestään kunnanjohtajalle. Kaiken asiassa ilmenneen perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että Sysmän kunnanjohtajan erottamisprosessissa oli kyse siitä, lähteekö valtuuston puheenjohtaja vai kunnanjohtaja. Samaisen pakkovalinnan eteen laitettiin myös kunnanjohtajan luottamuksesta äänestäneet valtuutetut. Herää kysymys, kuinka moni heistä tiesi, minkälaisista lähtökohdista he tosiasiassa äänestivät.

TAUSTAA:

▪︎Toukokuussa 2022 Kunnan johtoryhmä esittää yhteisen työrauhapyynnön valtuutetuille.

▪︎Marraskuussa 2022 Sysmän kunnanvaltuuston puheenjohtaja painostaa toimivaltansa ylittäen ja asiattomaan sävyyn kunnan talouspäällikköä ja kunnanjohtajaa ympäten sähköpostiviestiinsä ennennäkemättömän aikataulupaineen talouspäällikölle sekä ukaasin kunnanjohtajan erottamiseksi: ”Nyt Marketta höpö höpö. Älä yritä meille selittää mustaa valkoiseksi. Meitä ei nyt piiruakaan kiinnosta muu kuin surkea talousvalmistelu. Jos maanantaina ei ole täsmällisiä seikkaperäisiä tietoja talousarviosta, taloudesta ja sen tilasta kuten aina ennen tähän aikaan tulen puoltamaan enemmistön näkemystä epäluottamuksen lausumisesta.”

Kun valtuuston puheenjohtajaan kilpistyvät työsuojeluasiat alkoivat kunnassa muhia, uhkasi valtuuston pj toisin sanoen käynnistää erottamisprosessin, jos Kitkiöjoki ei toimita talousarviota valtuustolle poikkeuksellisessa aikataulussa. Kitkiöjoki onnistui kohtuuttomasta ja poikkeuksellisesta aikatauluvaatimuksesta huolimatta toimittamaan vaaditun talousarvion, minkä jälkeen valtuuston puheenjohtaja ryhtyi yhdessä usean muun luottamushenkilön kanssa muihin toimiin painostaakseen Kitkiöjokea irtisanoutumaan tai saadakseen aikaan muita perusteita Kitkiöjoen irtisanomiseksi.

▪︎Joulukuussa 2022 kunnan talouspäällikkö irtisanoutuu ja jättää kunnanvaltuuston puheenjohtajasta työsuojeluilmoituksen. Vuodenvaihteen valtuuston kokouksessa talouspäällikkö avaa irtisanoutumisen syitä laajemmalle yleisölle, kertoen muuun muassa, että on olemassa “tiettyjen valtuutettujen ryhmä, jotka tekevät viranhaltijoiden työn mahdollisimman hankalaksi. Työtämme arvostellaan jatkuvasti, epäillään ja vähätellään”, “Jokaisessa kokouksessa johon olen osallistunut, on työtäni jollain lailla kyseenalaistettu, tai jopa epäilty virheelliseksi”, sekä “Minulle on valehdeltu suoraan, kuinka on pidetty kokouksia, joissa on minun tekemisiäni puitu. Minulle on lähetetty uhkaavia sähköposteja, kuinka minun mahdollisuuttani jatkaa virassa on mietitty.”

▪︎Tammikuussa 2023 talouspäällikön työsuojeluilmoituksen käsittelyä varten perustetaan työryhmä, joka käyttää työnsä tukena ulkopuolisia, valtakunnallisia substanssiasiantuntijoita. Asiantuntijat antavat myöhemmin kunnan johdon tilanteesta kattavat lausuntonsa.

▪︎ Helmikuussa 2023: kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen puheenjohtajat, yhdessä kahden valtuustoryhmäpuheenjohtajan (sd. ja PS.) kanssa menevät ennalta ilmoittamatta kunnanjohtaja Kitkiöjoen työhuoneeseen esittämään epäluottamusta väittäen virheellisesti valtuustoryhmien olevan yksimielisesti epäluottamuksen takana. Kunnanjohtaja Kitkiöjoki tekee työsuojeluilmoituksen. Työsuojelupäällikkö tekee kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajan toiminnasta tarkastuspyynnön aluehallintovirastoon.

▪︎Huhtikuussa 2023 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu tekee tarkastuksen kuntaan.

▪︎Kesän 2023 aikana kunnanjohtajan erottamista (sic) valmistellut tilapäinen valiokunta saa aineistonsa valmiiksi. Lokakuussa 2023 Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki erotetaan.

ALUEHALLINTOVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS KERTOO KARUA KIELTÄ:

Aluehallintovirasto toteutti tarkastuksen kunnanvirastolle keväällä tarkastuspyyntöön liittyen. Aluehallintoviraston prosessi Sysmässä on vielä keskeneräinen. Ensimmäisessä tarkastuskertomuksessa havaitaan useita epäkohtia liittyen valtuutettujen käyttäytymiseen ja asetetaan velvoitteita kehotteen muodossa. Avi tullee toteuttamaan kunnassa seurantakäynnin lähiaikoina. Raportissa todetaan mm. seuraavaa:

“Sysmän kunnassa on tunnistettu psykososiaalisia kuormitustekijöitä, joista merkittävimmät liittyvät muun muassa työn määrään sekä johtavien poliitikkojen tapaan puuttua johtoryhmän työskentelyyn.”

“Tarkastuksella saamani käsityksen mukaan haitallinen kuormitus kohdistuu pääasiassa päällikkötason työntekijöihin eli johtoryhmän jäseniin. Kuormituksen aiheuttajana kerrottiin olevan kunnanvaltuutettujen ja erityisesti kunnanvaltuuston puheenjohtajan puuttuminen johtoryhmän työskentelyyn ilman työnantajan direktio-oikeutta.”

“Tarkastuksella käydyn keskustelun ja Työn psykososiaaliset kuormitustekijät-kyselyn tuloksen perusteella työpaikalla esiintyy sellaista psykososiaalista kuormitusta, joka voi näkemykseni mukaan pitkään jatkuessaan muodostua työntekijöille terveyttä vaarantavaksi.”

“Tarkastuksen perusteella työnantajan toimenpiteet ovat osittain suunnitelmatasolla, joten työnantaja (kunnanhallitus, toim.huom.) ei näkemykseni mukaan ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin poistaakseen koettua haitallista psykososiaalista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai vähentääkseen niistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa asiasta tiedon saatuaan.”

ASIANTUNTIJALAUSUNNOISTA ILMENEE VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN ASIATON KÄYTÖS:

Asiantuntijalausunnoista ilmenee muun muassa seuraavaa:

”Aineiston perusteella valtuuston puheenjohtajan viestintä ei näkemykseni mukaan ole asiallista eikä asiakysymyksiin keskittyvää.”

”valtuuston puheenjohtajan rooli ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukainen, vaan hän pyrkii ohi koko järjestelmän ohjailemaan yksittäisiä viranhaltijoita. Valtuuston puheenjohtajan vuorovaikutus ei ole asiallista eikä asiakeskeistä.”

”Johtoryhmä, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö ovat toistuvasti pyytäneet työrauhaa talousarvion valmisteluun ja aineistossa myös kuvataan ahdistusta ja mielipahaa, jota valtuuston puheenjohtajan yhteydenotot ovat aiheuttaneet kunnanvirastossa sekä viestitään selvästi myös valtuuston puheenjohtajalle, että yhteydenotot eivät ole olleet asiallisia.”

”Mikäli: 1. talousarvion laadintaohjeet aikatauluineen ovat toteutuneet vuoden 2022 aikana ja vuodenvaihteen jälkeen kunnanhallituksen päätöksen mukaan, ja 2. talousasioiden hoito ei ole vakavasti häiriintynyt huolimatta valtuuston puheenjohtajan esittämästä väitteestä, vaan on ollut tehtyjen päätösten mukaista annetuilla ajallisilla ja muilla edellytyksillä, ja 3. kunnanvaltuuston puheenjohtajan asennoituminen Eduskunnan hyväksymän työturvallisuuslain tarkoitusta kohtaan katsotaan olevan vääristynyt tai vähättelevä… niin kunnanhallituksen asettaman työryhmän tulisi mielestäni todeta, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan toiminta edellä kohdissa 1–3 on rikkonut luottamustehtävän edellyttämiä vaatimuksia ja odotuksia ja on täysin sopimatonta.”

”Hänen (kunnanvaltuuston puheenjohtaja) roolinsa on erittäin vahva ja hän on aineiston perusteella varsin käytännöllisissä asioissa yhteydessä laajasti kunnan viranhaltijoihin, mikä on poikkeuksellista. Yleensä varsinainen linkki virkakoneiston ja poliittisten päättäjien välillä on hallituksen puheenjohtaja, mutta tässä tapauksessa hallituksen puheenjohtaja ei näytä olevan tämän keskustelun keskiössä.”

”Valtuuston puheenjohtajan viesteissä ilmaistaan monin eri tavoin pettymystä koko kunnan virkakoneistoon ja käytetään voimakkaita ilmauksia, vihjauksia laajasti kehittymässä olevasta epäluottamuksesta tai yleisesti tiedossa olevista virastoon liittyvistä ongelmista.”

”Valtuuston puheenjohtaja paikantaa itsensä virkakoneiston valvojaksi ja kuntalaisten etujen varmistajaksi.”

”Valtuuston puheenjohtajan retoriikka eräissä sähköpostiviesteissä antaa myös ymmärtää, että työsuojelulainsäädäntö (erityisesti työturvallisuuslaki) ei saisi tulla hänen ja poliittisen luottamushenkilöhallinnon esteeksi. Pidän näitä kommentteja todella harkitsemattomina, koska niitä voitaisiin käyttää työnantajan huolenpitovelvollisuutta vähättelevinä tai sivuuttavina henkilökohtaisen asenteellisuuden todisteina.”

”Kuvatun kaltaisessa ilmapiirissä ja roolien ristiriidassa on sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden vaikea tehdä osaansa kunnan kaksoisjohtamisessa.”

”Tulkintani mukaan valtuuston puheenjohtajan rooli ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukainen, vaan hän pyrkii ohi koko järjestelmän ohjailemaan yksittäisiä viranhaltijoita. Valtuuston puheenjohtajan vuorovaikutus ei ole asiallista eikä asiakeskeistä.”

LOPUKSI

Työsuojeluilmoitus ei ole kepeä instrumentti, jota voisi käyttää kiusantekoon. Tästäkin ovat tietyt soraäänet kuntajohtoa arvostelleet. Työsuojeluilmoituksia luottamushenkilöitä kohtaan ei voi tekaista. Niiden tulee perustua lakiin ja täyttää lain kriteeristö. Jotta työnantajan työsuojelullinen velvoite puuttua työntekijän epäasialliseen kohteluun voi syntyä, tulee luottamushenkilön käytöksen täyttää työturvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien mukaisen epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit.

Kuntalain luottamuspulasäännöksessä on ongelmansa. Objektiviteetti kärsii jo siinä, kun valtuusto valitsee tilapäisen valiokunnan jäsenet keskuudestaan. Nykyjärjestelmässä tilapäisen valiokunnan jäseniksi tulee vain toisen osapuolen edustajia, kun taas kunnanjohtaja ei asian toisena osapuolena voi nimetä ketään tilapäiseen valiokuntaan luottamustaan mittauttamaan. Jäseniksi saattaa tulla valtuutettuja, jotka ovat jo ennen tilapäisen valiokunnan valmistelun alkamista asettuneet kunnanjohtajan erottamisen kannalle. Näin kävi Sysmässäkin. Keskeisimmät luottamuksen syitä selvitelleet tilapäisen valiokunnan jäsenet, eritoten sen puheenjohtaja – ovat valtuuston puheenjohtajan henkilökohtaisissa intressipiireissä. Tilapäisen valiokunnan työskentelystä kehkeytyi murheellinen näytösoikeudenkäynti, joka ei suomalaisessa oikeusjärjestelmässä voi olla riittävä. Kenties valiokuntatyö olisi ollut valmistelultaan asiallisempaa, mikäli sen olisivat laatineet ulkopuoliset, puolueettomat henkilöt.

Kunnan toimintavelvoitteen kannalta ei ole merkitystä, täyttääkö luottamushenkilön menettely jonkin rikoksen tunnusmerkistön vai ei. Kunnan on joka tapauksessa puututtava luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen, mikäli se täyttää työturvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit. Yksittäisen luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen voidaan puuttua myös kuntalain 85 ja 86 pykälien nojalla. Toivottavasti tämä työsuojelullinen prosessi viedään päätyyn saakka. Henkilökohtaisesti toivon kuntademokratian sekä kuntalaisten yleisen oikeusturvaodotuksen toteutumisen vuoksi heidän ottavan selvää, seuraavan ja valvovan kunnan päätöksentekoa ja valvovan viranomaisen toimintaa aktiivisesti, ja vaikuttavan sekä yksilöinä että kollektiivina siihen, kuinka avointa ja tervehenkistä politiikkaa sekä kaksoisjohtamista kunnassa jatkossa harjoitetaan. Lämmin kiitos tutkitusti kuntaa hyvin johtaneelle, johtoryhmänsä tarvitsemalle ja arvostamalle Marketta Kitkiöjoelle. Valtuustopomot eivät tätä pientä sanaa osanneet 17 vuotta kuntaa eteenpäin vieneelle kunnanjohtajalle lausua.

#OikeuttaMarketalle#ProKitkiöjoki#Sysmä#kunnanjohtaja#kuntalaki#irtisanominen#sysmävaltuusto#luottamus #🥸#suhmurointi#korruptio#hapokasta#kiitos Marketta Kitkiöjoki

************************************************************************************

Lainaus loppuu tähän.

Ansiokas kirjoitus. Tänne se on lainattu siksi, että myös naamakirjaa käyttämättömät näkevät kirjoituksen suhmuroinnista. Kiitokset Anna Pajari!

Liitteet:

Kotolahden viesti kunnanjohtajalle

Kotolahden viesti työsuojelupäällikölle

Avin tarkastusraportti (henkilötiedot salattu)

Tilapäisen valiokunnan sihteeriasiantuntijan esteellisyydestä

Tilapäisen valiokunnan kokouksessa jäsen esitti että valiokunnan sihteeriasiantuntija on esteellinen toimimaan tilapäisessä valiokunnassa.

”Jäsen Streng esitti esteellisyysväitteen juridisesta avustajasta VT Susanna Ijäksestä. Esteellisyysperusteena esitettiin kaksoisrooli ja sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan henkilökohtainen avustaminen kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvässä asiassa ennen kuin juridisen avun käytöstä oli tehty toimeksiantosopimusta.”

Tällä kohtaa asiantuntijasihteeri kommentoi:

”VT Susanna Ijäs totesi, ettei hänellä ole kytköksiä tai henkilökohtaisia intressejä kumpaankaan johtajasopimuksen mukaiseen osapuoleen (kj ja kunnanhallitus) eikä katso olevansa esitetyllä perusteella esteellinen avustamaan juridisesti/teknisesti tilapäistä valiokuntaa.”

Eli varsinaiseen esteellisyysperusteeseen ei vastattu, vaan kierrettiin esteellisyysväite esittämällä puutaheinää.

Sähköposti hallituksen puheenjohtajalta Lilli Karolalta osoittaa, että varatuomari Susanna Ijäs toimi valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan avustajana ennen kuin kunnanhallitus päätti lainopillisen avun käyttämisestä.

Karola Lilli <lilli.karola@sysma.fi> kirjoitti 16.3.2023 kello 12.10:

Esitän kunnanhallituksen puolesta kutsun neuvotteluun epäluottamustilanteen ratkaisemiseksi johtajasopimuksesi mukaisesti maanantaina 20.3.23 klo 12.30. Paikkana Sysmän kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Toivomme osallistumistasi henkilökohtaisesti tai edustajasi kanssa/välityksellä. Neuvottelussa on mukana valtuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti sekä varatuomari Susanna Ijäs. Pyydän ilmoittamaan, sopiiko ehdotettu ajankohta.

Ystävällisin terveisin

Lilli Karola

Päätös Ijäksen käyttämisestä neuvottelijoiden apuna tehtiin vasta kunnanhallituksen kokouksessa 11.4.2023 §93. Eikä kunnanhallitus ole missään vaiheessa valtuuttanut Karolaa ja Kotolahtea toimimaan neuvottelijoina – ei edes päättänyt johtajasopimuksen mukaisten neuvotteluiden käynnistämisestä.

Tämä sähköposti sekä lainopillisen avustajan käytön päätöksen puuttuminen ennen neuvottelukutsua todistaa em. puheenjohtajien henkilökohtaisen avustamisen ja aiheuttaa eturistiriidan vuoksi esteellisyyden toimia tilapäisen valiokunnan lainopillisena avustajana.

Lisäksi Ijäksen Sysmän kuntaan lähettämä 24.5.2023 päivätty lasku missä selitteenä on ”Valmistelutyö, asiakirjoihin tutustuminen” 0,5h 145.00€ ja ”Sähköpostikonsultointi, paloaseman myynti” 1.00h 290,00€ osoittaa sen että hän on toiminut ilman toimielimen tai viranhaltijan toimeksiantoa joidenkin valtuutettujen avustajana. Kun kunnassa puututtiin laskun perusteisiin ja toimeksiannon puuttumiseen varatuomari Ijäs lähetti 30.5.2023. päivätyn samansuuruisen hyvityslaskun kuntaan.

Paikkaylivoima ei todellakaan ole älyn ylivoima

Lukaisin tuossa maanantain kunnanhallituksen esityslistan.

Pykälät §277, §286 ja §287 käsitellään esityslistan mukaan hallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Tässä vaiheessa on aika päästää kunnon röhönauru. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on jäävännyt itsensä tilapäisen valiokunnan asioista, kun meni petollisella menettelyllä esittämään uhkavaatimuksen kunnanjohtajan eroamisesta.

Jokainen näistä kolmesta pykälästä koskee kunnanjohtajaa. Mikä nyt tekee avoimen sysmän rinsessasta yhtäkkiä esteettömän käsittelemään kunnanjohtajaan liittyviä asioita.

Ja oikeasti, kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja jos ”erityisestä syystä” (hallintosääntö) ei toisin päätetä. Esityslistalla ei millään tavalla kerrota miksi nyt on olemassa erityinen syy ja kuka sen on keksinyt.

Ja jos vielä ei olla naurettu tarpeeksi, niin miettikääs tätä.

2. varapuheenjohtaja on esteellinen käsittelemään/esittelemään kelluvien oikeudenkäynnin takia. Ja ei pidä unohtaa, että hallituksen 3. puheenjohtaja oli mukana siinä ryhmässä mikä ryntäsi kunnanjohtajan virkahuoneeseen esittämään uhkavaatimuksen.

Ymmärtääköhän nuo yksinkertaiset että näin ei vaan voi toimia. Vai onko edelleen vallalla käsityksensä, että mehän voidaan tehdä mitä vaan, kun meillä on yksinkertainen enemmistö (sanan kaikissa merkityksissä).

Elomaa

Ei perkele, vielä lopuksi kunnon räkänauru. ” Kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu myös arvioida onko työsuojelullisista syistä syytä puuttua tai reagoida tilapäisen valiokunnan jäsenten ja sihteerin kohtaamaan voimakkaaseen maalitukseen prosessin aikana.” Nyt mä oon varmaan kauhian peloissani, kun vaarana on joutua työsuojelullisten syitten takia vastuuseen. O sancta simplicitas.

Nythän se humpan juoni paljastui

Valtuuston puheenjohtaja on lähettänyt lehdistötiedotteen. Lehdistötiedote liitteenä.

Lehdistötiedotteessa kerrotaan muun muassa:

”Sysmän kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen erottaa pitkäaikainen kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki luottamuspulan vuoksi maanantaina 2.10.2023 ylimääräisessä valtuuston kokouksessa.

Äänestyksessä annettiin 15 ääntä epäluottamuksen ja erottamisen puolesta, 5 sitä vastaan ja 1 tyhjää ääntä.”

Lehdistötiedotteen muokkaustiedot paljastavat millainen teatteri ja suhmurointi on ollut kyseessä.

tiedotteen muokkaustiedot

Lehdistötiedotteen on laatinut päivää ennen kokousta tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Lehtosalo-Lönnberg. Viimeisin muokkaus tiedotteeseen on ennen valtuuston kokousta ja sen on tehnyt valtuuston puheenjohtaja Kotolahti. Ja tiedote on lähetetty lehdistölle ja luottotoimittaja Pirilälle juuri ennen valtuuston kokouksen päättymistä.

Lähetystiedot

Eli avoimen keskustan kostoryhmällä oli etukäteen tarkkaan tiedossa, miten äänestyksen äänet jakautuvat. Ja allekirjoituksetkin oli kerätty ennen kokousta.

”Tänään tehdyn päätöksen myötä valtuutetut toivovat myös, että asianosaisia koskeva ikävä julkinen kirjoittelu aiheen ympärillä päättyy, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työrauhan palauttamiseksi.”

Luuletteko siellä kostoryhmässä oikeasti, että tuollaisen menettelyn paljastuminen lopettaa julkisen kirjoittelun ja keskustelun? Taisi käydä päinvastoin.

Kuinkahan allekirjoittajat kommentoivat – keneltä tulee paras selitys?

Osaavatkohan edes hävetä?

Elomaa

Lehdistötiedote

Ylen uutisoinnista

Yle kävi meittiä haastattelemassa. Koska jutussa oli muutamia asiavirheitä ja sangen kyseenalaisia viittauksia, niin tässäpä haastattelu kokonaisuudessaan.

Mobiilissa Facen omassa selaimessa ei välttämättä pyöri tuo nauhoite. Siinä tapauksessa klikkaa kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse ”Avaa järjestelmän selaimessa” tai ”Avaa ulkoisessa selaimessa”. Tämä siis androidissa. I-jutuista ei mitään hajua.

Tilapäisen valiokunnan ei julkinen piikki

Kunnanhallituksen esityslista tuli julki. Siellä esitetään lisämäärärahaa asiantuntijapalveluun tilapäisen valiokunnan työn tueksi.

Alun perin rahaa varattiin asiantuntijapalveluun 4800€ (alv 0). Tämä tarkoitti noin 16,5 tuntia 290€ tuntihinnalla. Ja jos olisi käytetty oikeaa asiantuntijaa pelkästään asiantuntijatehtäviin, niin tuo raha olisi todennäköisesti riittänyt.

Tämä valittu ”asiantuntija” (Susanna Ijäs Lakimaa Oy) on nyt lisärahaa vailla. Ja tarve on ”vain” 9700€ (alv 0) lisää. Eli hinta pompsahti yli kolminkertaiseksi alkuperäiseen nähden.

Nuo kaksi summaa vaikuttavat jotenkin irrallisilta ennen kuin ynnää ne yhteen. Kappas vaan 14500€ jaettuna 290€/h onkin tasan 50 tuntia.

Nyt raha-anomukseen on keksitty uusi titteli ”sihteeriasiantuntija” mikä edelleen laskuttaa 290€ / tunti, teki sitten sihteerin tai asiantuntijan hommia. Vaikka kummastakaan hommasta ei ole tullut tähän mennessä kuin sutta ja sekundaa, niin nyt pitäisi saada lisää rahaa.

Mielenkiintoiseksi asian tekee lisärahan hakemisen ajankohta. Todennäköisesti jäljellä ei ole enää kuin yksi tilapäisen valiokunnan kokous. Siinä kokouksessa valiokunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen lausunnon, jättää esityksen valtuustolle kunnanjohtajan erottamiseksi (teoriassa olisi mahdollista esittää että ei eroteta, mutta sen mahdollisuudet tähänastisen perusteella ovat pienemmät kuin irreaalisella pierulla logiikan Saharassa) ja jopa tarkastaa pöytäkirjan.

Jo valiokunnan pöytäkirjassa 5.7.2023. viitataan maksukattoon ja kovasti toivotaan homman jatkuvan. Lisämäärärahaa olisi tullut hakea heti tuolloin kun tunnit olivat täynnä / täyttymässä. Silloin kunnanhallitus olisi voinut ottaa kantaa tuntimäärään ja myös siihen voiko tällainen ”asiantuntija” edes jatkaa tehtävässä.

Eli ”lakiasiantuntija” on vaan tössinyt sihteeri- ja asiantuntijahommia triplasti alkuperäisen määrärahan verran ja nyt anellaan takautuvasti lisää rahua. Hommia on siis jatkettu kunnan piikkiin ilman että piikki olisi edes auki.

Kunnanhallituksen tulee pistää tuosta touhusta valiokunta tai ainakin valiokunnan puheenjohtaja tilille. Kunnanhallituksen tulee myöntää viimeiseen valiokunnan kokoukseen enintään kolmen tunnin määräraha (870€) ja maksaa maksimissaan tuo 4800€ + 870€ kaikesta ”sihteeriasiantuntijuudesta”. Valiokunta / puheenjohtaja voisi sitten itse maksella omasta taskustaan nuo loput (ilman kunnanhallituksen valtuutusta tehdyt) tunnit. Siinähän olisi sopivaa esimakua siihen mitä koko jutusta päässevät myöhemmin oikeuden päätöksellä maksamaan.

Elomaa

Tilapäinen valiokunta – asiaton ja osaamaton

Sekä kunnanjohtaja että hänen puolisonsa ovat julkaisseet naamakirjassa tietoa tilapäisen valiokunnan heille osoittamista lausuntopyynnöistä sekä lausunnoista. Tekstit ovat aika tavalla pöyristyttävää luettavaa. Näistä olen koonnut tiivistelmän joka osoittaa että tilapäisen valiokunnan toiminta on täysin epäeettistä.

Tilapäisen valiokunnan kysymyspatteri on ollut seuraava:

1. oletko havainnut tai kokenut työtehtävän (asian valmistelu) tai luottamustoimen hoitamisen (päätöksenteko) yhteydessä painostusta kunnanjohtajan taholta tietyn sisältöisen lopputuloksen saamiseksi?

2. onko luottamustoimen hoitaminen tai kunnan päätöksentekoprosessi mielestäsi häiriintynyt tai vaikeutunut siitä syystä, että luottamuksellinen yhteys kunnanjohtajan, kh:n puheenjohtajan ja kv:n puheenjohtajan välillä on rakoillut?

3. oletko havainnut tai kokenut, että kunnanjohtaja ei arvosta luottamushenkilöitä?

4. oletko havainnut, että toimielimen sisäisiä keskusteluja olisi vuodettu kunnanjohtajan toimesta ulkopuolisille?

5. onko kunnanjohtajan julkisuuteen ja yhteistyökumppaneille esittämistä kunnan asioista keskusteltu mielestäsi riittävästi yhdessä etukäteen kunnan sisällä?

6. aiheuttaako kunnanjohtajan mahdollinen yhteistyökyvyn puute mielestäsi hankaluuksia kunnan päätöksentekoprosessiin?

7. oletko havainnut kunnanjohtajan toiminnassa puutteita tasapuolisen kohtelun näkökulmasta?

8. onko kunnanjohtaja tietääksesi arvostellut negatiiviseen sävyyn luottamushenkilöitä, niin että sillä voisi olla vaikutusta uusien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulevaan yhteistyöhön?

9. vaikuttaako kunnanjohtajan yhteistyökyvyn puutteesta johtuva ilmapiiri mielestäsi päätöksentekoon kunnassa ja kunnan toimintakykyyn?

10. olisiko kunnanjohtajan erottamisella mielestäsi suotuisia vaikutuksia kunnan toimintakyvyn ja ilmapiirin kannalta?

Kysymykset ovat tarkoitushakuisia ja etenkin tuo 9. kysymys osoittaa valiokunnan tarkoitushakuisen jahdin kunnanjohtajaa kohtaan.

Lausuntopyynnössä oleva lause ”Vastauksista tullaan tekemään anonyymi yhteenveto.” on voinut antaa vastaajille virheellisen kuvan heidän vastaustensa julkisuudesta.

Tilapäinen valiokunta on julkisuuslaissa tarkoitettu kunnallinen viranomainen ja sen laatimin ja vastaanottamiin asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia. Eli kaikki lausunnot tulevat julkisiksi kun valtuusto aikanaan päättää erottamisasiasta. Silloin me kaikki näemme että kuka on vastannut ja miten on vastannut kysymyksiin.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.3.2023 todennut seuraavaa ”Perusteena epäluottamukselle on kunnanjohtajan puutteellinen kyky vastata kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta.”

Tilapäinen valiokunta ei voi vedellä hatusta lisäsyitä, vaan tilapäisen valiokunnan tulee selvittää asiaa alkuperäisen perustelun perusteella. Tuo kysymysten asettelu ei todellakaan vastaa alkuperäistä perustelua.

Myöskin joukko miltä vastauksia pyydettiin, on mielivaltaisesti ja tarkoitushakuisesti valittu. Kunnanviraston väestä on valittu lausunnon antajiksi kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja jostain ihmeellisestä syystä teknisestä toimesta toimistosihteeri ja lupa-assistentti.

Vastausta ei ole pyydetty muilta johtoryhmän jäseniltä kuin hallintojohtajalta. Kyselyssä on sivuutettu johtoryhmästä tekninen johtaja, lomituspalvelujohtaja, talouspäällikkö, elinvoimakoordinaattori, kirjastonjohtaja, yhteiskoulun ja lukion rehtori, järjestelmäasiantuntija, hyvinvointipäällikkö ja asianhallintapäällikkö. Kaikki edellä mainitut ovat kunnanjohtajan suoria alaisia joten heillä luulisi olevan tietoa kunnanjohtajan kyvystä huolehtia kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta.

Olenkin sitä mieltä että edellä mainittuja ei haluttu vastaamaan, koska valiokunta oletti että heidän vastauksensa eivät tukisikaan valiokunnan kosto- ja jahtiagendaa.

Vastaamaan valitut luottamushenkilöt on sentään asiallisesti valittu (tummimmastakin pilvestä voi tosiaankin löytyä hopeareunus).

Kyselyn lause ”Kysymyksiin tulee suhtautua vakavasti ja niihin tulee vastata kirjallisesti tilapäisen valiokunnan sihteerille Susanna Ijäkselle (osoitteeseen susanna.ijas@lakimaa.fi) eli tähän samaan sähköpostiin, josta kysely tulee.” osoitaa tilapäisen valiokunnan välinpitämättömyyden ja lainopillisen asiantuntijan osaamattomuuden asiakirjojen asianmukaiseen käsittelyyn. Eihän nyt kunnalliselle toimielimelle tarkoitettuja asiakirjoja lähetetä millekään sihteerintekeleelle vaan virallinen posti kulkee kirjaamon tai viranhaltijoiden kautta.

Tilapäisen valiokunnan laittomuuksista olen kirjoittanut muissa julkaisuissani. Tästä syystä rajasin tämän kirjoituksen koskemaan vain valiokunnan etiikkaa, asiattomuutta ja tarkoitushakuista kostopolitiikkaa.

Elomaa

Liite 1, Kunnanjohtajan julkaisu naamakirjassa

Liite 2, Kunnanjohtajan puolison julkaisu naamakirjassa

Hullummaksi ja rikollisemmaksi vaan menee

Tein oikaisuvaatimuksen tilapäisen valiokunnan kokouksen laittomuuksista. Lähetin sen asianmukaisesti kirjaamoon jotta se tallentuu asianhallintajärjestelmään ja tilapäinen valiokunta pääsee käsittelemään oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Tänään tulikin sitten postia asiasta. Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja (edelleen esteellinen kuin mikä) ilmoitti kirjaamon kautta että tilapäinen valiokunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Ei siis tullut mitään toimielimen päätöstä tutkimatta jättämisestä pöytäkirjan otteen kera, vaan liitteenä löytyvä Lehtosalo-Lönnbergin allekirjoittama ilmoitus.

Miten ihmeessä lain noudattaminen on niin ylivoimaista? Vai onko keskustan leirissä menossa jonkinlainen kisa siitä että kumpi osaa olla hölmömpi – Kotolahti vai Lehtosalo-Lönnberg? Jossain vaiheessa luulin että Kotolahdella on ylivoimainen johto kisassa, mutta viimeaikaiset tapahtumat ovat tasoittaneet tilannetta huomattavasti.

Tuollainen puheenjohtajan ilmoitus täyttää rikoslain virkavallan anastuksen tunnusmerkit. Ei puheenjohtajalla ole mitään oikeutta päättää oikaisuvaatimuksen käsittelystä – se on toimielimen ratkaistava asia. Jos tämä on vielä tehty valiokunnan lainopillisen asiantuntijan opastuksella, niin on entistä enemmän kyseenalaistettava, että mistähän asiantuntijuudesta varatuomari Susanna Ijäkselle (Lakimaa Oy) maksetaan. Varsinkin kun pöytäkirjojen perusteella hänelle on sihteerin hommatkin täysin ylivoimaisia osata.

Rikoslaki 16 luku ”Rikoksista viranomaisia vastaan”

9 § (24.7.1998/563) Virkavallan anastus

Joka toista erehdyttääkseen

1) ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä, tai

2) muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä,

on tuomittava virkavallan anastuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Eihän siinä mitään, tutkintapyyntöhän tuosta on tehtävä. Samaan tutkintapyyntöön liitän myös tuon tietoisesti esteellisenä toimimisen valiokunnassa. Siinä on kyse virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikoslaki 40 luku ”Virkarikoksista”

9 § (12.7.2002/604) Virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Eli juuri kun luulin että homma ei tästä hullummaksi mene, niin eikös nämä penteleet …

Elomaa

Liite 1 oikaisuvaatimus

Liite 2 puheenjohtajan vastaus

ps. noiden liitteiden avaamisessa mobiililaitteilla voi olla ongelmia. Syytä selvitetään.

EDIT 20.7.2023, oikaisuvaatimuksesta julkaistu oikea ja viimeisin versio, aikaisemmin linkistä aukesi luonnosvaiheen versio.

Lisää Lehtosalo-Lönnbergin esteellisyydestä

Tilapäisen valiokunnan pöytäkirja 29.5.2023 §1:

Puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg esitti, ettei ole mielestään esteellinen esitetyn syyn johdosta. x…/salassapidettävä JulkL 24 § 1 mom 32-kohta…x ei ole tässä vaiheessa vireillä olevan hallintoasian ratkaisusta riippumatta odotettavissa erityistä hyötyä tai haittaa, joka esteellisyyden voisi aiheuttaa. ”

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin mukaan hänen miehensä yritykselle ei ole odotettavissa erityistä hyötyä tai haittaa käräjäoikeuden päätöksestä. Väite on absurdi.

Tutkaillaanpa asiaa aviopuolisonsa yrityksen talouslukujen valossa.

Lakeliving Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 51 225€ ja liiketoiminnan tappio 7 771€.

Lakelivingin korvausvaatimus on

1. ensisijaisesti 1 693 367,5€ Sysmän kunnalta

2. toissijaisesti 179 268,88€ Sysmän kunnalta

3. viimesijaisesti 179 268,88€ yhteisvastuullisesti Sysmän kunnalta ja kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelta

4. Lakelivingin oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Pienimmilläänkin tuo vaatimus on vähintään seitsenkertainen yrityksen vuosittainen liikevaihto.

Sysmän kunta vaatii vastakanteessaan

1. sopimussakkoa 5 450€

2. laitureiden korjaussumma 84 100€

3. kunnan ja kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen oikeudenkäynti- ja asianajokulut

Kunnan ja kunnanjohtajan vaatimukset ovat vähintään seitsenkertainen verrattuna Lakeliving Oy:n keskimääräiseen vuosittaiseen liikevaihtoon.

Käräjäoikeudessa tehdyn alustavan sopimuksen mukaan kunta maksaisi 75 000€ korvauksen Lakeliving Oy:lle. Tämäkin on liki kolminkertainen verrattuna yrityksen keskimääräiseen vuosittaiseen liikevaihtoon.

Jos katsotaan Lakelivingin taloushistoriaa, niin liikevaihdot ja tulos olivat

 • 2018, 47000€ ja -1000€
 • 2019, 20000€ ja 4000€
 • 2020, 28000€ ja -19000€
 • 2021, 0€ ja -6000€
 • 2022, 51000€ ja -8000€

Keskimäärin liikevaihto on ollut 5 vuodessa 29200 ja tulos -6000 per vuosi. Samalla ajalla omavaraisuus on pudonnut 60% -> -341%, eli yritys on periaatteessa konkurssikypsä.

Edellämainittujen lukujen perusteella ei voi millään tavalla tulkita niin, että yritykselle ei ratkaisusta olisi tulossa erityistä hyötyä tai haittaa.

Lisäksi talousluvuista voi päätellä että asianajajalle ei ole vielä maksettu oikeudenkäynnin asianajokuluja. Voikin sanoa että tuo sopimussumma on sen suuruinen, että sillä on tarkoitus maksaa asianajokulut, jottei oma asianajaja hae yhtiötä konkurssiin. Jos tällä ei ole erityistä hyötyä tai haittaa yritykselle niin millä sitten on?

Edellämainitun perusteella ei jää pienintäkään epäilystä Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin esteellisyydestä käsittelemään mitään kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjokea koskevia asioita. Ja tämä on kyllä varsin selvää hänelle itselleenkin. Lehtosalo-Lönnbergin jatkaminen tilapäisessä valiokunnassa ja sen puheenjohtajana täyttää rikoslain virkarikoksen tunnusmerkit – minkä hän tulee kyllä huomaamaan. Mielenkiintoista on myös se, että tilapäisen valiokunnan lainopillinen ”asiantuntijakaan” varatuomari Susanna Ijäs (Lakimaa Oy) ei ole tähän puuttunut.

Elomaa

Weicco Yxincertainen esittää

Ei voi muuta kuin todeta että valtuuston puheenjohtaja ei varmaankaan näyttele yksinkertaista, hänhän vaikuttaa ihan luonnonlahjakkuudelta.

Ja vielä hauska tiivistelmä asiasta, missä myöskin paljastuu että kuka yksinkertaista ohjailee.

Kiitokset taholle joka nämä videot lähetti minulle!

Elomaa

Näin laillisuudellä pyyhitään takalistoa

Tilapäisen valiokunnan pöytäkirja 5.6.2023 tuli julki. Ei voi muuta kuin ihmetellä, että mistä lainopillisesta avusta maksetaan Lakimaa oy:n varatuomari Susanna Ijäkselle 290€/tunti. Lähinnä vaikuttaa siltä että varatuomarin paperi on hänelle löytynyt arpajaisista tai Mellunmäen Siwan takaa roskalaatikosta.

Poimitaanpas tuosta uusimmasta julkaistusta pöytäkirjasta suurimmat laillisuusvirheet.

————————————————–

”Valiokunta päätti, että valiokunnan kokousten esityslistoja ei julkaista. Käytetään
vapaamuotoista esityslistaa valiokuntatyön tueksi.”

Hallintosääntö 121 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.


”Valiokunta päätti, että puheenjohtajan ei tarvitse omakätisesti allekirjoittaa
kokousten pöytäkirjoja.”

Hallintosääntö 139 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.


”Sihteeri kerää kuulemiset, jotka pyydetään toimittamaan 22.6.2023 klo 16.00
mennessä ja tekee niistä anonyymin yhteenvedon, jota käsitellään seuraavassa
kokouksessa.”

No ei v***u todellakaan. Valiokunnan sihteerinä toimiva lainopillinen avustaja ei todellakaan sensuroi vastauksia tilapäiseltä valiokunnalta. Tilapäinen valiokunta ei käsittele asiaa jonkun epäpätevän sihteerin gallupkoosteen perusteella, vaan toimielimen jäsenten on saatava kaikki toimielimelle toimitetut asiakirjat alkuperäisinä. Myös kunnanjohtaja myöhemmin vastinetta antaessaan on oikeutettu saamaan alkuperäiset vastaukset.


Tässä alkaa käydä selväksi että Kotolahden ja Lehtosalo-Lönnbergin masinoima kunnanjohtajan erottaminen on avoimen keskustan taholta päätetty viedä maaliin hinnalla millä hyvänsä. On näköjään aivan sama että kaikilla tähänastisilla (ja tulevilla) menettelyvirheillä erottaminen kaatuu aivan varmasti hallinto-oikeudessa. Pyhäjärven kunnassa menettelyvirheet kunnanjohtajan erottamisessa tulivat maksamaan kunnalle yli 500000€ ja lisäksi puuhamiehet saivat yhteisvastuullisesti 80000€ laskun maksaakseen.

Tästä tilapäisen valiokunnan touhusta on valmistumassa tutkintapyyntö. Sitähän ei tarvitsisi tehdä jos meillä valtuutettujen enemmistön mielestä Sysmäläisessäkin päätöksenteossa tulisi noudattaa lakia – ja joilla kaiken lisäksi olisi munaa puuttua laittomuuksiin. Ja tilapäisen valiokunnan jäsenille voin vinkata sen verran, että ilman vastaehdotuksia tai eriäviä mielipiteitä olette kaikki vastuussa näistä laittomuuksista.

Elomaa

Linkki pöytäkirjaan

Malliesimerkki tilapäisen valiokunnan esityslistasta

Malliesimerkki tilapäisen valiokunnan pöytäkirjasta

Valiokunta vai ompeluseura?

Tilapänen valiokunta jonka kunnanvaltuusto valitsi valmistelemaan kunnanjohtajan irtisanomista näemmä jatkaa samalla laittomuuksien linjalla millä asian käsittely on tähänkin asti mennyt.

Verkossa on nyt julkaistu esityslistan nimellä kulkeva asialista ja pöytäkirja. Kumpikaan asiakirjoista ei täytä alkuunkaan lain eikä kunnan hallintosäännön määräyksiä.

Valiokunnalle annettiin valtuudet käyttää asiantuntija-apua, kunnanhallitus valitsikin sitten lakiasiantuntijaksi varatuomari Susanna Ijäksen Lakimaa oy:stä. Valiokunnalla onkin nyt sihteeri 290€ (alv 0) tuntipalkalla, eikä lakiasiantuntijaa – asiakirjoista päätellen ei ainakaan osaavaa.

Ehdin jo lähettää asiakirja- / julkaisupyynnön kuntaan ennen pöytäkirjan julkaisemista (liitteenä).

Seuraavaksi ruodintaa siitä mikä kaikki meni pieleen:

Tilapäisen valiokunnan tulee noudattaa lakeja ja kunnan hallintosääntöä.

Kuntalaki §35 Tilapäinen valiokunta

Tilapäiseen valiokuntaan sovelletaan muuten, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Tilapäisen valiokunnan toimikausi päättyy, kun sen asettamisen aiheuttaneiden asioiden käsittely kunnassa on päättynyt.

Sysmän kunnan hallintosääntö §1 Hallintosäännön soveltaminen

Sysmän kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty

Sysmän kunnan hallintosääntö, kokousmenettely §114 Määräysten soveltaminen

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty

Mikä pielessä esityslistassa:

Sysmän kunnan hallintosääntö, kokousmenettely §119 Kokouskutsu

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Sivuilla on julkaistu pelkkä asialista, selostukset (esittelyt) ja päätösehdotukset puuttuvat.

Sysmän kunnan hallintosääntö, kokousmenettely §121 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Esityslistaa ei julkaistu kunnan sivuilla ennen kokousta kokouskutsun yhteydessä.

Mikä pielessä pöytäkirjassa hallintosäännön perusteella:

Sysmän kunnan hallintosääntö, kokousmenettely §139 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Toimielimenpöytäkirjaanmerkitään ainakin:

Järjestäytymistietoina

 • toimielimen nimi
 • merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)
 • kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
 • kokouspaikka
 • läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
 • kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asiankäsittelytietoina

 • asiaotsikko
 • selostus asiasta
 • esittelijän päätösehdotus
 • esteellisyys ja perustelut
 • tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
 • äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
 • vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
 • asiassa tehty päätös
 • eriävämielipide

Muuna tietoina

 • salassapitomerkinnät
 • puheenjohtajan allekirjoitus
 • pöytäkirjanpitäjän varmennus
 • merkintä pöytäkirjantarkastuksesta sekä
 • merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa,mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.

Edellämainituista vaatimuksista ei moni täyty kun lukee sepustusta mikä on nimetty pöytäkirjaksi.

Mikä pielessä pöytäkirjan merkinnöissä:

Pöytäkirjanmerkintä ”Jäsen Streng esitti esteellisyysväitteen valiokunnan puheenjohtajasta Eevakaisa LehtosaloLönnbergistä. Hän esitti esteellisyysperusteena x…/salassapidettävä JulkL 24 § 1 mom 32-kohta …x riita-asiaa, josta sovintosopimus on tehty, mutta jota käräjäoikeus ei ole vahvistanut.

Kysehän ei voi olla muusta kuin viittauksesta käräjäoikeudessa kesken olevaan asiaan. Ja tuo asia ei millään muotoa ole salainen eikä kyseinen pykälä ei todellakaan sovi tämän asian salaamiseen.

32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä tai henkilön pyrkimisestä sellaiseen tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta poliittisen puolueen perustamiseen ja rekisteröintiin tai valitsijayhdistyksen perustamiseen vaaleja varten, ovat kuitenkin julkisia.”

Lehtosalo-Lönnbergin esteellisyydestä ja sen perusteista olen kirjoittanut jo aikaisemminkin täällä. Lisäksi Lehtosalo-Lönnberg on jäävännyt itsensä sovintosopimuksen ja kelluvien käsittelystä muissa yhteyksissä – ja nyt yhtäkkiä ei olekaan esteellinen.

Lehtosalo-Lönnbergin esteellisyydestä on tulossa vielä oma juttunsa, missä pureudutaan Lakeliving Oy:n talouslukuihin ja niillä kumotaan tuo Lehtosalo-Lönnbergin väite:

Puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg esitti, ettei ole mielestään esteellinen esitetyn syyn johdosta. x…/salassapidettävä JulkL 24 § 1 mom 32-kohta…x ei ole tässä vaiheessa vireillä olevan hallintoasian ratkaisusta riippumatta odotettavissa erityistä hyötyä tai haittaa, joka esteellisyyden voisi aiheuttaa.

*****************************************

Pöytäkirjanmerkintä: ”Puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg poistui kokouksesta valiokunnan esteellisyyttä koskevan päätöksen ajaksi.”

Pöytäkirjasta puuttuu merkintä kuka oli puheenjohtaja em esteellisyyskäsittelyn ajan.

*****************************************

Pöytäkirjanmerkintä: ”Susanna Ijäs poistui kokouksesta (katkaisi etäyhteyden) valiokunnan esteellisyyttä koskevan päätöksenteon ajaksi.”

Pöytäkirjasta puuttuu merkintä kuka oli sihteeri / pöytäkirjanpitäjä em esteellisyyskäsittelyn ajan.

*****************************************

Pöytäkirjanmerkintä:

”5 Sihteerin valinta

Valittiin VT Susanna Ijäs/ Lakimaa Oy tilapäisen valiokunnan sihteeriksi ja juridiseksi avustajaksi.”

Tämä aiheuttaa ongelman, koska kunnan hallintosääntö §124 määrää:

”… Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.”

Tästä seuraa että Susanna Ijäs on paikalla laittomasti päätöksenteon hetkellä TAI sihteeri/pöytäkirjanpitäjä ei ole paikalla päätöksenteon hetkellä.

*****************************************

Tuollaiset esityslistat, pöytäkirjat ja kokousmenettely ehkä voisi juuri ja juuri mennä läpi Ompeluseura Jyskän parsijoiden kokouksessa, kunnallisen toimielimen kokouksessa tuo on suorastaan rikollista touhua.

Muutama kysymys herää:

Miten ihmeessä kokousmenettely ja hallintosääntö voi olla noin hukassa?

Mistähän lainopillisesta avustamisesta kunta maksaa, toi 290€/tunti on aika suolainen hinta asiaansa osaamattoman sihteerin/pöytäkirjanpitäjän palveluksista?

Missä on uusimman kokouksen esityslista ja pöytäkirja?

Nuo tilapäisen valiokunnan sepustukset löytyvät täältä.

Elomaa

Rautalankaa esteellisyydestä

Kunnanjohtajan irtisanomisjutussa on useampaan kertaan ollut esillä Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin esteellisyys. Ja tottakai asianomainen on sen sangen erikoisilla perusteilla kiistänyt. Kerrataanpa ja avataan tuota esteellisyysasiaa.

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin puoliso John Lönnberg (Lakeliving Oy) on nostanut kanteen käräjäoikeudessa ns ”kelluvien” jutussa, missä hän vaatii korvauksia ensisijaisesti Sysmän kunnalta ja toissijaisesti kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelta. Tämä toissijainen vaatimus teki John Lönnbergistä lakitermein ”julkisen vihamiehen” Marketta Kitkiöjokea kohtaan. Samalla se teki Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergistä ”julkisen vihamiehen” puolisona esteellisen käsittelemään Kitkiöjokea koskevia asioita. Hallintolaki §28 / 7 (/1).

Asiasta voi lukea vaikka täältä: https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-paatoksenteko/esteellisyys/esteellisyysperusteet-kunnan-muut-luottamushenkilot

Käräjäoikeudessa on neuvoteltu alustava sopimus, missä kunta maksaa Lakeliving Oy:lle 75 000€ korvauksia ja osapuolet luopuvat muista vaatimuksista. https://yle.fi/a/3-12232714

Kuten edellä mainitussa ylen jutussa kerrotaan, niin kunnanhallituksen pitää hyväksyä sopimus ennenkuin käräjäoikeus voi vahvistaa sovinnon (ja valtuuston myöntää määräraha sopimussumman maksamiseen).

Kunnanhallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran 10.1.2022, missä se samassa pykälässä päätti hyväksyä sopimuksen ja esitti valtuustolle määrärahan varaamista sovintosopimuksen maksuun. Tästä käsittelystä tehtiin oikaisuvaatimus esteellisyyksien vuoksi. https://www.sysmansitoutumattomat.net/wp-content/uploads/2022/02/oikaisuvaatimus_kelluvat_elomaa.pdf

Kunnanhallitus jätti 14.2.2022 oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja tästä seurasi valitus hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen päätöksen 6.9.2022 ja määräsi kunnanhallituksen käsittelemään oikaisuvaatimuksen. https://www.sysmansitoutumattomat.net/2022/09/09/kelluvien-saaga-jatkuu/

Kun kunnanhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta 26.9.2022, niin käsittelyyn ja oikaisuvaatimuksen hylkäämiseen osallistui oikaisuvaatimuksessa esteelliseksi esitetyt henkilöt. Tämän menettelyvirheen vuoksi asiasta on tehty kunnallisvalitus ja asia on uudelleen ja edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. https://www.sysmansitoutumattomat.net/2022/10/26/kelluvien-sovintosopimus-taas-hallinto-oikeuteen/

Tuo hallinto-oikeudessa kesken oleva käsittely ei tee Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergistä esteellistä.

Esteellisyyden aiheuttaa se että riita-asian käsittely on edelleen kesken käräjäoikeudessa.

Niin kauan kuin käsittely on kesken käräjäoikeudessa, John Lönnberg on kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen ”julkinen vihamies”. Tästä seuraa että Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg on ”julkisen vihamiehen” puolisona esteellinen käsittelemään mitään kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjokea koskevia asioita täsmälleen yhtä kauan.

Tuota esteellisyyttä ei poista se että on olemassa alustava sopimus, esteellisyys raukeaa vasta kun sovintosopimus on lainvoimaisesti hyväksytty kunnanhallituksessa ja vahvistettu käräjäoikeudessa – tai sitten kun asiaan tulee joku muu lopullinen päätös oikeuslaitokselta.

Se että asian käsittelyä vain jääräpäisesti jatketaan esteellisyyksistä ja muista menettelytapavirheistä välittämättä on mielenkiintoista. Ilmeisestikin nyt on tärkeintä saada kunnanjohtaja irtisanottua (ennenkuin se pentele jää itse eläkkeelle), välittämättä siitä että homma varmasti kaatuu menettelyvirheiden vuoksi oikeudessa – tulkoon miten kalliiksi hyvänsä.

Elomaa

Varsinaiset asiantuntijat asialla

Lueskelin tuossa uusimman kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaa. Nyt näköjään avoimen keskustan valopäät ovat todenneet olevansa tilintarkastusasioissakin etevämpiä kuin kuin oikeat osaajat (tilintarkastaja).

Pöytäkirjassa §145 ”Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö pelastusaseman kaupasta”

Keskustelun jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karola ehdotti päätösehdotukseen seuraavaa lisäystä:

Vaikka viranhaltijat ovat ryhtyneet heti virheen huomattuaan toimenpiteisiin virheellisen tasearvon oikaisemiseksi, on kunnanhallitus saanut tiedon virheellisestä myyntihinnasta vasta 8.5.23 asiasta kysyttäessä.

Paloaseman myynnin valmistelijana on ollut tekninen johtaja ja kunnanjohtaja on toiminut hallituksessa asian esittelijänä. Kunnanhallitus edellytti päätöksessään 24.10.22 (§314), että kauppahinta tarkistetaan kaupantekohetkellä. Oheismateriaalista ei selviä, onko tarkistus tehty. Vaikka virheen alkulähde voidaan osoittaa taloushallintoon, on virheen teoreettinenkin suuruusluokka niin merkittävä, että jatkovalmistelussa on harkittava, voidaanko esittelijälle ja valmistelijalle myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja taas esitti tilintarkastuskertomuksessa:

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Pelastusaseman kaupan takia emme puolla vastuuvapautta talouspäällikkönä vuonna 2022 toimineelle viranhaltijalle. Muille tilivelvollisille esitämme vastuuvapauden myöntämistä tarkastamaltamme tilikaudelta.

Noin sitä vaan reteesti kävellään tilintarkastajan yli. Kaikista huvittavinta on se että teknisen johtajan valmistelema ja kunnanjohtajan esittelemä paloaseman myynti hyväksyttiin yksimielisesti täsmälleen samalla kokoonpanolla 24.10.2022 §314.

Ilmeisesti kunnajohtajan erottamisasiaan ei ole vieläkään keksitty konkreettisia perusteita ja nyt niitä yritetään keksiä joka käänteessä. Ja samalla yritetään kostaa työsuojelupäällikölle joka on virkansa puolesta joutunut käsittelemään näiden valopäiden hommia ja meni vielä kirjoittamaan lehtijutunkin.

Tähän loppuun sopiikin Suoli24 palstalta löytynyt kommentti vapautuvista säästöpankin tiloista.

Tämä varmaankin pitää paikkaansa. Tosin luotettavien lähteiden mukaan ensin siihen oli suunnitteilla Avoimen Keskustan aivoriihi, mutta ymmärrettävistä syistä aikaan ei olisi saatu kuin pelkkä riihi. Siihen kaatui hieno suunnitelma.

EDIT 23.5.2023.

Kunnanhallituksella ei edes ole toimivaltaa käsitellä vastuuvapauksia. Tilinpäätöksen ja vastuuvapaudet valmistelee valtuustolle tarkastuslautakunta. Ja valtuusto loppujen lopuksi päättää. Tuolla Karolan esityksellä kunnanhallitus yrittää ohjata tarkastuslautakunnan toimintaa ja se on aivan yksiselitteisesti kiellettyä!

Elomaa

Pöytäkirja 22.5.2023:

Kertomus neuvotteluista

Neuvottelumuistio (luottamuksellinen)

Mukana (ainakin osin)

Lähtötuli-Lööperi, neuvottelija
Soppanen, neuvottelija
Äijäs, neuvottelijoiden asianajaja
Kitkatkoski, kunnanjohtaja
Lakimies, kunnanjohtajan asianajaja

Lähtötuli-Lööperi:Me tultiin nyt neuvottelemaan!
Äijäs:Niin tultiinkin!
Lakimies:Missähän tämä toinen kunnanhallituksen nimeämä neuvottelija, Soppanen on? Onko hän myöhässä ja pitääkö häntä odotella?
Lähtötuli-Lööperi:Ei me voitu ottaa sitä mukaan kun huomattiin viime valtuuston kokouksessa, että ei sitä voi päästää puhumaan. Laitettiin se Hollantiin kiertelemään niitä kahvikauppoja että tajuntansa laajenisi.
Äijäs:Ja tuota ei kyllä merkitä pöytäkirjaan vaikka totta onkin.
Lakimies:Eihän siinä mitään, aloitammeko neuvottelut vaikka sillä että esitätte perusteet miksi ja mistä neuvotellaan?
Lähtötuli-Lööperi:Anteeksi kuinka?
Äijäs:Nimenomaan, mitäs te tuolla tarkoitatte?
Lakimies:Siis johtajasopimuksessa määritellään että ristiriitatilanteet käsitellään yhteisymmärryksessä ja jotta asiaa voidaan käsitellä, niin täytyyhän meidän tietää mikä on ristiriitatilanne ja mitkä on sen syyt.
Lähtötuli-Lööperi:Me ei luoteta, luottamus on mennyt.
Lakimies:Voisitteko hieman tarkentaa?
Lähtötuli-Lööperi:Luottamus on mennyt jo kauan sitten.
Lakimies:No voitteko sitten avata että miksi luottamus on mennyt?
Lähtötuli-Lööperi:Ei me kerrota.
Äijäs:Näin on, ei meidän tarvi kertoa.
Lakimies:No mistähän me sitten neuvotellaan?
Lähtötuli-Lööperi:Siitä että eroatko huomiseen mennessä vai erotetaanko sut.
Kitkatkoski:Siis että mitä?
Lähtötuli-Lööperi:Kuulit oikein
Äijäs:Aivan oikein
Lähtötuli-Lööperi:No eroatko?
Lakimies:Siis pitäähän teidän jotain perusteita kertoa
Äijäs:Ei meidän tarvi, mites on tuleeko se eroanomus?
Lähtötuli-Lööperi:Niin, ei meidän tarvi. Tässä olisi tämmöinen valmis eroanomus, ei muuta kuin nimi alle.
Kitkatkoski:Eihän tämä tosiaankaan voi näin mennä
Lakimies:Ei todellakaan, eihän tässä ole mitään oikeaa neuvottelua
Lähtötuli-Lööperi:No me jätämme tämän paperin tähän pöydälle ja teillä on huomiseen hallituksen esityslistan julkaisuun aikaa allekirjoittaa se.
Äijäs:Kiitos tästä tapaamisesta, voimmekin sitten kuitata neuvottelut käydyiksi
Lakimies:Siis mitä?
Lähtötuli-Lööperi:Kuten asianajajani totesi, tämä on tässä. Näkemiin
Äijäs:Näkemiin
Lakimies:No näkemiin sitten
Kitkatkoski:Näkemiin.

Huhupuheiden mukaan lakimies oli todennut neuvottelun jälkeen seuraavasti: ”Ei jumankauta mitä pässejä”. Tämä on vahvistamaton tieto.

Puutaheinää ja ymmärtämättömyyttä

Lueskelin tuossa viimeisimmän kunnanhallituksen pöytäkirjan ja Etelä-Suomen Sanomien lehtijutun kunnanjohtajan erottamishankkeesta. Ei voi kuin ihmetellä että miten ohkaisilla tiedoilla asiassa edetään.

Pöytäkirjassa luki seuraavasti: ”Varajäsen Rainer Pitkänen kyseenalaisti puheenjohtajana toimivan Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin esteettömyyden asian käsittelyssä ja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esteellisyyden perusteeksi Pitkänen esitti Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa vireillä olevan Lake-Livingin John Lönnbergin nostaman kanteen, jossa on esitetty toissijaisena korvausvaatimus koskien kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjokea. Pitkäsen mukaan Lehtosalo-Lönnbergin puolueettomuus vaarantuu Lönnbergin läheisenä.

Varsinainen riita-asia on sovittu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden vahvistamalla sopimuksella. Asia on tällä hetkellä hallinto-oikeudessa Jukka Elomaan muotovirheestä tekemän valituksen johdosta.
Hallituksen pöytäkirjaan tästä

Totuushan on se että mitään sovintosopimusta ei ole käräjäoikeudessa vahvistettu, laamannin lausunto liitteenä.

Lehtijutussa yritettiin vielä selitellä seuraavasti: ”Lehtosalo-Lönnberg sanoo tehneensä virheen kunnanhallituksen pöytäkirjan tekstiin, jossa väitetään, että varsinainen riita-asia on sovittu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden vahvistamalla sopimuksella.

– Olin siinä käsityksessä, että sopimus on jo vahvistettu käräjäoikeudessa, mutta tieto on väärä. Sopimus on olemassa ja molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, mutta asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä, hän sanoo.

Lehtosalo-Lönnberg ei hänen asianajajansa näkemyksen mukaan ole esteellinen käsittelemään kunnanjohtajan virkasuhdeasiaa, koska hallinto-oikeus ei ota kantaa itse sopimukseen tai sen sisältöön, vaan ainoastaan valitukseen, joka on tehty muotovirheen johdosta. Puolisonsa yrityksen ja kunnan välisen riita-asian käsittelyyn ja päätöksentekoon hän ei ole osallistunut.

Hallinto-oikeus ei tietenkään ota kantaa käräjäoikeudessa valmisteltuun sopimukseen. Kunnanhallituksen päätös hyväksyä käräjäoikeuden sopimus ei ole lainvoimainen koska päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Tästä seuraa, että oikeuskäsittely on edelleen kesken käräjäoikeudessa. Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin puoliso John Lönnberg vaatii käräjäoikeudessa korvauksia ensisijaisesti Sysmän kunnalta ja toissijaisesti kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelta. Tuo toissijainen vaatimus tekee John Lönnbergistä ”julkisen vihamiehen” kunnanjohtajaa kohtaan. Tästä taas seuraa se että Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg on ”julkisen vihamiehen” puolisona esteellinen käsittelemään mitään kunnanjohtajaan liittyvää asiaa niin kauan kun asia on kesken käräjäoikeudessa (ja mahdollisissa ylemmissä oikeusasteissa). Asianajaja ei näin ollen jostain syystä ole ymmärtänyt asiaa, antoi tahallisesti väärän lausunnon – tai sitten asianajajalta ei ole edes kysytty mitään.

Toinen asia mihin kannattaa kiinnittää huomiota on tuo lause ”Lehtosalo-Lönnberg ei hänen asianajajansa näkemyksen mukaan ole esteellinen käsittelemään kunnanjohtajan virkasuhdeasiaa”. Siis onko Susanna Ijäs Lehtosalo-Lönnbergin asianajaja? Jo kauan ennen kuin kunnanhallitus valitsi neuvottelijat neuvottelemaan kunnanjohtajan kanssa ja valtuutti neuvottelijat käyttämään lainopillista apua, keskustan penaalin tylsin kynä Kotolahti mainosti: ”nyt meillä on sellainen asianajaja, että kunnanjohtaja lähtee toukokuussa”. Ja tämä yksinkertainen viittasi varatuomari Susanna Ijäkseen. Ja kyllähän valtuuston kokouksessa 30.4. huomasi että nyt on valmisteluun käytetty lainopillista apua.

Edellä mainittu aiheuttaakin laillisuusongelman. Varatuomari Susanna Ijäs on toiminut erottamiskiimaisen ryhmän asianajajana sekä neuvotteluissa kunnan/kunnanhallituksen asianajajana. Ja nyt mitä ilmeisimmin Lehtosalo-Lönnbergin asianajajana. Kysymyksessä on selkeä eturistiriita sekä jääviysongelma. Toisen ongelman Susanna Ijäksen tapauksessa aiheuttaa se että viranhaltijapäätöstä hänen käyttämisestään ei ole tehty, eikä voi olla toimeksiantosopimusta (valtuutusta) toimia kunnan edustajana. Ja kun ei ole toimeksiantoa, niin ei ole perustetta, että kunta maksaisi mitään hänen laskujaan. Taitaa ihmenelikko joutua kaivamaan omaa kuvettaan.

Elomaa

Liite1, laamannin lausunto

Mikä tulee olemaan kiiman hinta?

Huomenna 9.5.2023 on kunnanhallitus koolla ylimääräisessä kokouksessa kunnanjohtajan erottamiseksi (jostain syystä ei haluttu tämän päivän kokoukseen ja näin poltetaan sitten taas lisää rahaa ylimääräisiin kokouspalkkioihin yms).

Esityslistalla kerrotaan että asian esittelee hallituksen 1. varapuheenjohtaja. Hän oli myöskin neuvottelemassa kunnanjohtajan kanssa. Kunnanhallituksen kyllä pitäisi tajuta että Lehtosalo-Lönnberg on esteellinen niin esittelemään asiaa, olemaan läsnä asiaa käsiteltäessä sekä esteellinen neuvottelemaan. Todennäköisesti kunnanhallituksen enemmistö ei tätä edelleenkään tajua tai sitten tarkoituksellisesti vaan jyrätään asiaa eteenpäin esteellisyyksistä välittämättä.

Lehtosalo-Lönnbergin puoliso vaatii oikeudessa edelleen keskeneräisenä olevassa jutussa kelluvien asiassa korvauksia ensisijaisesti kunnalta. Toissijainen vaatimus korvausten vaatimisesta kunnanjohtajalta tekee John Lönnbergistä kunnanjohtajan ”julkisen vihamiehen”. Näin ollen puolisonsa Lehtosalo-Lönnberg on selkeästi esteellinen osallistumaan mihinkään kunnanjohtajaa koskevan asian käsittelyyn. (Aikaisempia menettelyvirheitä on listattu täällä)

Toisaalta ihmettelen että miksi koko hommaan on tässä vaiheessa edes lähdetty. Kunnanjohtaja voi jatkaa tehtävässään siihen asti kun hän täyttää 68 vuotta (senkin jälkeen yhteisellä sopimuksella vuosi kerrallaan, mutta sitä sopimusta tuskin syntyy). Tämä tarkoittaa sitä että tammikuussa 2025 kunnanjohtaja jää eläkkeelle. Ja aivan varmasti vielä silloinkin hänellä on varastossa reilusti lomia jotka pitää ennen eläkkeelle jäämistä. Se tarkoittaa sitä että kunnanjohtaja jää lomille viimeistään lokakuussa 2024.

Tähän mennessä irtisanomisprosessissa on tehty niin paljon menettelyvirheitä että erottaminen kaatuu satavarmasti oikeudessa. Keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on 13,8 kuukautta (2022). Eli jos kunnanjohtaja erotetaan kesäkuun valtuuston kokouksessa ja päätöksestä valitetaan vaikka heinäkuun alussa, niin hallinto-oikeus antaa erottamisen kumoavan päätöksen elo-syyskuussa 2024. Kun päätös kumotaan, niin kunta sitten makselee kiltisti palkat erotetulle kunnanjohtajalle tuolta reilun vuoden ajalta. Ja sen lisäksi vahingonkorvaukset laittomasta irtisanomisesta ja mainehaitasta yms. Ja täytyyhän siltä ajalta maksaa palkka myös avoimen keskustan haluamalle uudellekin kunnanjohtajalle. Ja todennäköisesti tuplapalkan maksu jatkuu siitä sitten tammikuulle 2025.

Kalliiksi tulee, mutta sillähän nyt ei ole näille pässeille mitään väliä. Mitään konkreettisia perusteluita erottamiselle ei ole vielä missään näkynyt – eikä varmaankaan tule näkymäänkään. Siitä yksinkertaisesta syystä että tämä erottamiskiimassa oleva sakki ei kuitenkaan voi myöntää, että syynä on vain kostoretki (kaihertavat asiat edellisessä kirjoituksessani) ajatuksella ja ajoituksella ”ehdittiinpäs ennenkuin jäi eläkkeelle”.

Jään mielenkiinnolla odottelemaan toukokuun valtuuston kokousta, missä on tarkoitus päättää tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Siellä sitten nähdään kuka äänestää ja mitä. Epäilen että kokouksessa esitetään myös aiheellisia kysymyksiä kaikkein kiimaisimmille valtuutetuille (tosin heille kysymykset ovat ns vaikeita). Olen kylläkin aika varma että niihin kysymyksiin ei edelleenkään vastata.

Elomaa

Mihin katosi Yksi Sysmä henki?

Tällä hetkellä väitetään että kaiken pahan alku ja juuri on Järvisen ja Kitkiöjoen 2010 solmittu avioliitto. Itse olen aika tavalla eri mieltä. Oikeusasiamieskin totesi että kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan avioliitto ei aiheuta jääviysongelmaa.

Mihin henki oikeasti katosi:

Keskusta oli pitkään harrastanut sanelupolitiikkaa, kunnes vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen yhdistyi vastavoima tälle toiminnalle. Kuntavaalien jälkeen kokoomus, sdp ja perussuomalaiset pelasivat keskustan ulos kunnanhallituksen puheenjohtajan paikalta muodostamalla ”ryhmä 17” vaaliliiton.

Jukka Nurminen (SDP) totesikin haastattelussa tilanteesta: ”Keskusta oli pitkään harjoittanut kunnassa sanelupolitiikkaa ja on nyt turhautunut siihen, että on tullut uudenlaisia yhteistyökuvioita, eikä yhden puolueen sanelua ja valtaa ole.”

Lehti julkaisi myös seuraavaa: Keskustan neuvotteluryhmän vetäjä Pekka Asikainen on tyrmistynyt. Hänen mielestään kolmen kimppa halveeraa demokratiaa. Yksi Sysmä -henki meni hajalle kerralla, kuntapolitiikan jättävä Asikainen lataa.”

Kolmannessa lehtiartikkelissa kerrottiin näin: ”Sysmäläisvaltuutettu Jukka Nurminen (sd.) toteaa, että kolmen kimpan muodostaminen oli ainoa keino turvata Sysmän tulevaisuus.

– Sysmän kunnanhallitukseen johtoon ei muutoin saada riittävän taloustaitoista henkilöä. Meidän ryhmämme esittelemällä tavalla asiat etenisivät, Jukka Nurminen summaa.

– Koalition perustaminen ei ole vaalituloksen mitätöimistä. Kyseessä on normaali yhteistyö puolueiden välillä luottamuspaikkojen jakoon liittyen. Tällaisia ratkaisuja on tehty eri puolilla Suomea. Tässä ei ole mitään ainutlaatuista, hän lisää.

Tuossa vaiheessa keskusta oli ajamassa hallituksen puheenjohtajaksi Eevakaisa Lehtosaloa, joten huoli taloustaitoisuudesta oli vähintäänkin aiheellinen. Keskustalle annettiin kuitenkin sovinnoneleenä valtuuston puheenjohtajan paikka, vaikka vaaliliitto olisi halutessaan saanut senkin.

Vasta tästä vaaliliitosta alkoi keskustavetoinen kunnanjohtajan avioliiton arvostelu. Muutenkin hyökkäykset viranhaltijoita vastaan kiihtyivät.

Koston kierre ja vastustaminen vain periaatteen vuoksi muodostui tuosta lähtien pääsääntöiseksi menettelytavaksi. Ajojahdeista syyteltiin puolin ja toisin. Ensimmäinen isompi rajalinjojen välinen taistelu oli vuokrakoulupäätös vuonna 2014. Sen jälkeen on ollut lätkäreissu, Sysmän kehitys Oy:n alasajo, kelluvat, työsuojeluilmoitukset, vaalikelpoisuus, uusin koulupäätös, epäluottamusesitys, sovintosopimus, kunnanjohtajan erottamishanke … Ja lista tuntuu vain pitenevän.

Sen verran rintamalinjoissa on tullut muutosta että SDP on siirtynyt keskustan leiriin ja on syntynyt uusi ryhmä Avoin Sysmä, joka kuluneella valtuustokaudella on ankkuroinut itsensä tukevasti kepun kainaloon.

Elomaa

Hölmöillessä loppuu puheenjohtajatkin

Ihan piruuttani en ole viitsinyt mainita aikaisemmin hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan esteellisyydestä. Toisaalta se on ollut ihan sama, kun virheitä on vaan kertynyt virheiden jälkeen.

Lukiessani tiistain hallituksen esityslistaa totesin että nyt asiasta voisi kyllä mainita. Esityslistalla lukee: ” Asia käsitellään kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan selostuksen pohjalta kokouksessa. Kunnanhallitus päättää tarvittavista toimenpiteistä.”.

Käräjäoikeudessa on edelleen kesken tämä ”kelluvien” juttu. Siinä Lehtosalo-Lönbergin puoliso vaatii toissijaisesti (jos kunta ei maksa) korvauksia kunnanjohtajalta ja rangaistusta kunnanjohtajalle. Tämä tekee ihan pomminvarmasti Lehtosalo-Lönbergistä esteellisen käsittelemään kunnanjohtajan virkasuhdetta.

Nythän on silleen että hallituksen puheenjohtaja Karola on esteellinen työsuojeluilmoituksen perusteella. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on esteellinen tuon oikeusjutun perusteella. Toinen varapuheenjohtaja Aromaa taas oli siinä porukassa minkä perusteella työsuojeluilmoitus tehtiin. Nyt onkin hauska odotella mitä lukee pöytäkirjassa kun esittelijäksi on merkitty esteellinen ja ja seuraavakin on esteellinen.

Oikeasti tulee sellainen fiilis että homma on aloitettu kaffetunnilla seuraavasti: ”Kyllä vituttaa tuo Marketta ja Järvinen, niistä on päästävä eroon. Pelotellaan se eroamaan”. Kun pelottelu ei onnistunutkaan, niin oltiinkin yhtä-äkkiä tilanteessa missä piti ajatella. Kun tämän porukan työkaluissaan ajatustoimintaan on yleisesti tiedossa olevia ongelmia, niin alkoi ryssimisen ja töhöilyn sarja.  Ja tälle saagalle ei tunnu loppua, joka kohdassa tulee lisää esteellisyyksiä ja menettelyvirheitä. Onneksi on olemassa Kittilän ennakkopäätös, missä töhöilleet luottamushenkilöt tuomittiin korkeimmassa oikeudessa. Tämä luo edes hiukan toivoa siitä että tuo tietyn ryhmän perseily ei välttämättä päädy kuntalaisten kustannettavaksi. Tosin paha pelko on siitä että päätyy.

Elomaa

”Avoimuutta” ja ryssimistä

Illan valtuuston kokous oli taas oikein valioesimerkki siitä miten asioita ei tule hoitaa. Valtuuston puheenjohtajaa sijaisti ensimmäinen varapuheenjohtaja. Sijainen osoitti sen että on pihalla kokousmenettelyistä vielä vähän enemmän kuin talousasioista.

”Kunnanjohtajan virkasuhde” pykälän käsittely valtuustossa aloitettiin toisen kerran peräkkäin menettelyvirheellä. Puheenjohtaja ei esitellyt asiaa. Koska asia oli pöydällä, niin asia olisi tullut esitellä alkuperäisen esittelyn mukaan. Esittelyn sijaan puheenjohtaja aloitti selittämällä edellisen kokouksen virheen (mainitsi ainoastaan keskustan penaalin tylsimmän kynän esteellisyyden). Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti neuvottelujen kunnanjohtajan kanssa olevan edelleen kesken. Aika keskenhän niiden täytyy olla kun edes neuvottelijoita ei ole vielä valittu, eli silkkaa potaskaa puhui hän – mitään neuvotteluita ei ole edes aloitettu.

Ja homma jatkui sillä että puheenjohtaja teki pohjaehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen palauttaa asia hallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun. Oikeasti tuo päätösehdotus olisi tullut tehdä asian esittelyn (esittelemällä pohjaehdotus) ja keskustelun avauksen jälkeen (menettelyvirhe, hallintosääntö §92).

Puheenjohtaja ei ymmärtänyt rajata keskustelua vain palauttamisesitykseen (menettelyvirhe, hallintosääntö §93).

Tämän koko prosessin mielettömyys tuli sitten ilmi, kun kaksikin valtuutettua kyseli kunnanjohtajan erottamisprosessin perusteita (ja tähän heillä oli oikeus koska keskustelua ei oltu rajattu …). Esityslistan perusteella valtuusto kokoontui perustamaan tilapäistä valiokuntaa kunnanjohtajan erottamiseksi epäluottamuksen perusteella. Nuo kysymykset osoittivat että valtuutetuillekaan ei ole kerrottu perusteita erottamisprojektiin. Siis oikeasti MITÄ HELVETTIÄ, kyllähän asialle pitää olla perustelut – piti olla jo edellisessä valtuuston kokouksessa (tai oikeasti jo siinä ketjun ensimmäisessä hallituksen kokouksessa).

Täyttyy kyllä todeta että avoimen keskustan (kepu, avoin, sdp ja Aromaa) linja on kyllä kaukana niistä vaalilupauksista ja valtuustokauden alun kertomuksista, joissa lupailtiin uutta avointa päätöksentekokulttuuria. Vai olisiko käynyt niin että suunnitelmana oli pelotella kunnanjohtaja eroamaan? Kun se ei onnistunutkaan, niin nyt on vielä perusteluiden keksiminen pahasti kesken.

Tämän menettelyvirheillä höystetyn kokouksen hintakin varmaan kiinnostaa. Kokouspalkkiot reilu 1500, matkakorvaukset, tulonmenetykset, striimaus 300, viranhaltijoiden palkat, tilojen avaus/sulkeminen, siivous …

Voi sanoa että kunnan rahoja meni about 3000€ ja aikaiseksi ei saatu kuin sutta ja sekundaa.

Mitenköhän kunnanhallitus aikoo suorittaa jatkovalmistelun, kun asian palauttamisessa tehtiin menettelyvirheitä? Eli asia on oikeasti edelleen valtuuston pöydällä. Pistetäänkö taas kolme tonnia kunnan rahoja haisemaan ja pidetään uusi ylimääräinen valtuuston kokous?

Hienosti ryssitty!

Elomaa

Kun kiima ylittää vähäisen järjen rajat

Tässä kunnanjohtajan irtisanomisprojektissa on kertakaikkiaan pystytty sössimään ihan joka käänteessä. Ja mitä todennäkoisimmin meno yltyy vain hurjemmaksi.

Listaan tähän tähänastiset tyräykset:

 1. Ihmenelikko ilmestyi kunnanjohtajan huoneeseen ilmoittamaan uhkavaatimuksen että kunnanjohtajalla on kaksi viikkoa aikaa irtisanoutua tai käynnistetään epäluottamusmenettely. Kolme heistä oli kunnanhallituksen jäseniä. Työsuojeluasia (häirintä), pakottaminen RL §8!
 2. Kunnanhallituksen kokoukseen pykälän valmistellut Karola myönsi ylen uutisessa (https://yle.fi/a/74-20023258), että pykälän esittelytekstissä mainittuja neuvotteluja ei ole käyty. Kotolahti samassa uutisessa vahvisti asian. Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle RL 16 §8!
 3. Kunnanhallituksen kokouksessa toimielin ei käsitellyt vastaehdotuksessa esitettyjä esteellisyyksiä. Menettelyvirhe, HL §29!
 4. Esittelytekstiä muutettiin esityslistan julkaisun ja kokouksen välissä. Eihän näin voi menetellä. Joku (vara)valtuutettu voi tulla kokoukseen kutsuun liitetyn alkuperäisen listan kanssa. Esittelytekstiä ja/tai päätösehdotusta muutetaan vasta kokouksessa jos tarpeen ja siitä tehdään merkintä pöytäkirjaan.
 5. Karolan kunnanjohtajalle lähettämä muistio ”neuvottelusta” oli totuudenvastainen, koska mitään neuvottelua ei ole käyty. Katso kohta 2. Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle RL 16 §8!
 6. Kunnanvaltuuston kokouksessa puheenjohtaja ei esitellyt asiaa eikä esittänyt päätösehdotusta. Menettelyvirhe, hallintosääntö §92!
 7. Kunnanvaltuuston kokouksessa oli pohjaesityksenä kunnanhallituksen esitys tilapäisen valiokunnan perustamisesta. Karola esitti Sinisalon kannattamana vastaehdotuksen asian pöydällepanosta. Tässä vaiheessa olisi tullut äänestää pöydällepanosta tai puheenjohtajan tiedustella onko valtuusto yksimielinen pöytäämisestä. Menettelyvirhe, KL §104!
 8. Neuvottelukutsujen lähettäminen kunnanjohtajalle ilman kunnanhallituksen valtuutusta. Kyse on kunnanjohtajan virkasuhteesta ja toimivalta henkilöstöasioissa on kunnanhallituksella. Virkavallan anastus, RL §9!
 9. Kunnanhallitus ei voi käsitellä asiaa, eikä valtuuttaa ketään neuvottelemaan asiasta kunnanjohtajan kanssa, koska asia on tällä hetkellä valtuuston pöydällä. Lis pendens eli vireilläolovaikutus, HL §25! Näin yksikään viranhaltija ei voi valmistella asiaa, HL §6!
 10. EDIT 23.3.2023 kello 10:53. Pitkältä listalta meinaa aina unohtua jotakin, niin tässäkin tapauksessa. Kunnanhallituksen kokouksessa tämän asian käsittelyssä oli läsnä pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtajan alainen. Alainen ei voi olla läsnä kun käsitellään esimiehen virkasuhdetta. Tämä on osattu ottaa huomioon aikaisemmin esimerkiksi kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltäessä asiaa ”Kunnanjohtajan työn tavoitteiden toteutumisen arviointi” (https://sysmad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022115-24). Menettelyvirhe!

Tulevaa valtuuston kokousta odotellessa – päätettiinpä siellä mitä tahansa muuta kuin hylätä päätösehdotus, niin todennäköisesti hallinto-oikeus kutsuu.

Elomaa

Kommentit ylen uutisointiin

Ylen toimittaja oli sitten tehnyt jutun Karolan ja Kotolahden avustamana. Linkki uutiseen: https://yle.fi/a/74-20023258

Jutussa olikin sitten mielenkiintoisia seikkoja.

Ensimmäiseksi Karola kertoo että ”Eri syistä emme ole saaneet vielä neuvotteluita aikaiseksi. Halusimme vielä esittää uuden kutsun neuvotteluun.”

Edellämainittu kommentti asettuu outoon valoon koska Karolan kirjoittamassa kunnanhallituksen esittelytekstissä §72 kerrotaan: ”He kävivät kunnanjohtajan kanssa neuvottelut 23.2.2023 koskien johtajasopimuksen kohtaa: Menettelytavat ristiriitatilanteissa. Mahdolliset ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan yhteisymmärryksessä ja sovinnollisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt lisäksi kunnanjohtajan kanssa sähköpostitse neuvottelun 6.3.2023.

Nythän Karola myönsi että neuvotteluita ei ole saatu aikaiseksi. Voidaankin pohtia täyttääkö em esittelyteksti sekä kunnanjohtajalle lähetetty asiakirja ”muistio neuvottelusta 23.2.2023väärän asiakirjan valmistaminen viranomaiselle tunnusmerkit. Sehän olisi jo rikoslain alainen asia. Muistiosta enemmän täällä: https://www.sysmansitoutumattomat.net/2023/03/14/jotkut-vaan-osaa-ryssia-nimittain/

Uutisen kohta ”Neuvotteluja Marketta Kitkiöjoen kanssa käyvät kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti (kesk.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karola (Avoin Sysmä).” on sekin mielenkiintoinen. Kunnanhallitus ei ole valtuuttanut kumpaakaan näistä neuvottelemaan, eikä kummallakaan ole mitään mandaattia sopia mistään. Ja nyt kun asia jäi valtuuston pöydälle, niin kunnanhallitus ei edes voi valtuuttaa ketään niin kauan kuin asia on valtuuston käsittelyssä.

Kotolahden osalta taas voi todeta että konkreettiset perustelut epäluottamukselle on vielä keksimättä ja hänkin myöntää että mitään neuvotteluja ei ole pidetty, kun jutussa kerrotaan:

Hän ei ole tullut neuvotteluihin. Hänen johtajasopimuksessaan mainitaan, että erimielisyydet hoidetaan neuvottelulla ja sopuisasti.

Kotolahti ei halua kertoa, mistä tyytymättömyys kunnanjohtajan toimintaan kumpuaa.

En lähde sitä avaamaan sen enempää. Se tulee sitten matkan varrella esille, jos tarvitaan.

Neuvottelukutsun lähettäminen ilman mandaattia on aika kyseenalainen homma ja toisaalta tietojeni mukaan kunnanjohtaja on sairauslomalla. Sairauslomalla ole mitään pakkoa vastailla kaiken maailman toistaitoisten sähköposteihin – ei edes lukea niitä.

Elomaa

Oppitunti ryssimisen maksimoinnista

Tänään piti oikein mennä paikalle kuuntelemaan miten edellisessä artikkelissa esitellyn ihmenelikon seikkailut jatkuvat. Ensimmäisenä kiinnitti huomiota lehdistön puuttuminen paikalta. Sehän johtui todennäköisesti vaan siitä että avoin keskusta oli heille etukäteen kertonut että asia ei etene tänään.

Pykälän ”Kunnanjohtajan virkasuhde” käsittelyssä osattiinkin sitten ryssiä oikein huolella.

Pykälän avannut keskustan tylsin kynä Pyhä Weicco Yxincertainen ei lukenut päätösehdotusta vaan antoi suoraan puheenvuoron ihmenelikon rinsessalle, Avoimen Sysmän Karolalle. Eikä puheenjohtaja tajunnut sitäkään että tähän pykälään olisi pitänyt valita toinen pöytäkirjantarkastaja, koska Karola ei voi olla pöytäkirjantarkastajana itse valmistelemassaan asiassa.

Mutta tuo oli vain esimakua siitä miten voi töhöillä. Avoimen keskustan ”nerokas” ratkaisu oli esittää asian jättämistä pöydälle. Ei vaan ymmärretty mitä siinä samalla tuli tehtyä. Nyt asia on pöydällä seuraavaan valtuuston kokoukseen saakka, sitä ei voi lisävalmistella eikä asiaa voi käsitellä muissa toimielimissä.

Kunnanhallitus ei ole valtuuttanut ketään neuvottelemaan kunnanjohtajan kanssa, nuo edelliset (Karolan neuvotteluiksi valehtelemat) uhkavaatimukset on esitetty ryhmäpuheenjohtajien ominaisuudessa. Ja nyt kävi niin että kunnanhallitus ei voi antaa neuvotteluvaltuutta kenellekään ennen seuraavaa valtuuston kokousta, koska asia on valtuuston pöydällä. Eli kenelläkään ei ole neuvotteluvaltuutta edes neuvotella kunnanjohtajan kanssa. Kelpaa siinä sitten kaiken maailman neuvottelukutsuja lähetellä kun ei ole valtuuksia neuvotella eikä varsinkaan sopia yhtään mistään.

Jos tässä ”taktisessa perääntymisessä” olisi käytetty edes vähän järkeä, niin asia olisi voitu palauttaa valmisteluun, jolloin pallo olisi kunnanhallituksella. Tai päättää että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta ja aloittaa tarvittaessa prosessi alusta. Mutta ei, tämän valopäänelikon toimissa vallalla on Jane Austinin klassikkokirjan nimestä vain se viimeinen sana, ensimmäinen sana on heille käsittämätön ja käyttämätön.

Seuraavaa valtuuston kokousta odotellessa. Siellä sitten palataan taas menettelyvirheisiin asian valmistelussa ja asia ei taaskaan etene – tai sitten etenee suoraan hallinto-oikeuteen.

Elomaa

ps. Ja ettei tämä ihmenelikko joudu googlettamaan Austinin koko tuotantoa niin kerrotaan nyt että kirjan nimi on ”Järki ja tunteet”.

Jotkut vaan osaa – ryssiä nimittäin

Olen suurella huvittuneisuudella seurannut tätä uusinta avoimen keskustan viritystä eli toimintaa kunnanjohtajan erottamiseksi. Tässä jutussa esiin tulevat tiedot on saatu lehdistä, asiakirjapyynnöillä, keskustelemalla kunnanviraston henkilökunnan kanssa ja tietoa on saatu jopa kaikkien valtuustoryhmien sisältä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja (Karola, Avoin sysmä) sopi tapaamisen kunnanjohtajan kanssa 23.2.2023. Yllättäen tapaamiseen tulivat mukaan myös valtuuston puheenjohtaja (Kotolahti, keskustan penaalin tylsin kynä), demareiden ryhmäpuheenjohtaja (Hiltunen SDP) ja persujen ryhmän puheenjohtaja (Aromaa, PS). Tässä tapaamisessa Karola luki paperista ääni väristen uhkavaatimuksen että kunnanjohtajan tulee erota 2 viikon sisällä tai käynnistetään epäluottamusmenettely. Mitään hallituksen pöytäkirjassa kerrottua neuvottelua ei käyty, pelkkä uhkavaatimus esitettiin. Myöhemmin vielä 6.3.2023 Karola lähetti yhden sähköpostin kunnanjohtajalle.

Karolan valmisteleman ja esittelemän pykälän ”Kunnanjohtajan virkasuhde” kunnanhallituksen esityslistalla luki julkaisuhetkellä 9.3.2023 seuraavasti: ”Ryhmäpuheenjohtajat Lilli Karola (Avoin Sysmä), Veikko Kotolahti (Kesk.), Arja Hiltunen (SDP) ja Timo Aromaa (PS) ovat ilmaisseet kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle valtuustoryhmiensä epäluottamuksen kunnanjohtajaa kohtaan.

Kun perussuomalaisten valtuustoryhmä kuuli asiasta ja totesi Aromaan sooloilleen ilman ryhmän valtuutusta, niin siitä seurasi että perjantaina 10.3.2023 esityslistalla em teksti olikin muutettu muotoon ”Ryhmäpuheenjohtajat Lilli Karola (Avoin Sysmä), Veikko Kotolahti (Kesk.), Arja Hiltunen (SDP) valtuustoryhmiensä puolesta sekä ryhmäpuheenjohtaja Timo Aromaa (PS) ovat ilmaisseet kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle epäluottamuksensa.” Myöskin demareiden riveistä on kuulunut ihmettelyä asiaan, aivan kuten avoimestakin. Eivätkä keskustankaan kaikki valtuustoryhmän jäsenet olleet tietoisia siitä miten asia meni.

Tämänkaltainen esittelytekstin muuttaminen esityslistan julkaisun ja kokouksen välissä on kertakaikkiaan kyseenalaista toimintaa, oikeasti esittelijän tulee kirjata kokouksessa muutettu esittely tai päätösehdotus. Mutta tässä oli vasta esimakua hallituksen puheenjohtajan osaamattomuudesta.

Ja aina vaan mielenkiintoisemmaksi meni. Karola on laatinut muistion ”neuvottelusta” 23.2.2023. Jostain syystä muistion laatimiselle on tullut viimetipan kiire. Muistio on nimittäin luotu kunnanhallituksen kokouspäivän 13.3.2023 aamuna kello 9:42 ja sitä on muokattu 52 minuuttia (24 muutosta) kunnes kello 11:13 on tallennettu kunnanjohtajalle lähetetty versio muistiosta. Tässä muistiossa yritetään antaa se kuva että muistio olisi kirjattu heti ”neuvottelun” jälkeen jättämällä osallistujat muotoon ”Ryhmäpuheenjohtajat (Kesk., Avoin Sysmä, SDP, PS) toivat kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle tiedoksi, ettei kunnanjohtaja nauti valtuuston luottamusta em. ryhmien osalta.

Muistiossa kerrotaan seuraavaa: ”Pidemmällä aikavälillä muodostuneen epäluottamuksen perusteluiksi tuotiin esiin mm. valmisteluun, johtamiseen ja yhteistyöhön luottamushenkilöiden kanssa liittyviä asioita.”. Taas pöytäkirjan esittelytekstissä käytetään eri perustetta ”Epäluottamus kunnanjohtajaa kohtaan on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Perusteena epäluottamukselle on kunnanjohtajan puutteellinen kyky vastata kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta.”.

Kunnanjohtajan työn arviointi suoritetaan vuosittain ja kunnanhallitus käsittelee asian. Yleensä arviointikeskustelu käydään kunnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kesken. Viime keväänä hallituksen puheenjohtaja otti arviointikeskusteluun jostain syystä mukaan ihailemansa tylsimmän kynän ja siltikään arvosteluraportissa ei lue mitään em perusteluihin viittaavia asioita. Eikä aikaisemmissakaan arvioinneissa. Nyt odotankin huvittuneena miten tämä valopäänelikko selittelee tuota pitkäkestoisuutta valtuuston kokouksessa.

Sitten päästiinkin varsinaiseen kokoukseen. Ymmärtämättömyys laeista ja tietämättömyyden tuoma ylivertainen itseluottamus aiheuttikin sitten sen, että valtuusto ei voi esityksen mukaisesti perustaa tilapäistä valiokuntaa.

Pitkäsen vastaehdotuksessa vaadittiin pykälän poistoa listalta. Perusteena oli em nelikon esteellisyys. Koska esteellisyysperusteeseen vedottiin, niin kunnanhallituksen olisi tullut käsitellä esteellisyydet (tosin tämä sakki ei ole muissakaan yhteyksissä mitään esteellisyyksistä ymmärtänyt). Nyt vaan todettiin että kukaan ei kannattanut ja vastaehdotus raukesi. Tuloksena oli menettelyvirhe.

Toinen menettelyvirhe tuli siinä että pöytäkirjanpitäjänä toimi tässä pykälässä (niinkuin muissakin pykälissä) Nieminen. Koska käsiteltiin hänen esimiehensä virkasuhdetta ja sen jatkoa, niin hän ei alaisena saanut olla läsnä asian käsittelyssä.

Hommahan kaatuu edellä mainittuihin seikkoihin viimeistään hallinto-oikeudessa. On se jännää miten noissa avoimen keskustan sähläilyissä kaikki mihin koskevat tuppaa muuttumaan ruskeaksi lannoitukseen soveltuvaksi aineeksi.

Että silleen,

Elomaa

Virheistä oppii – tai sitten on kepulainen

Keskustan penaalin tylsimmän kynän touhut ovat nyt kunnanhallituksen nimeämän työryhmän selvityksessä. Se että valtuuston puheenjohtaja (Kesk) käytti määräysvaltaa (jota hänellä ei tosiasiassa ollut) ohjatakseen entisen talouspäällikön tekemisiä, ei näköjään tarkoita sitä että kepulaiset olisivat siitä mitään oppineet.

Selvitystyöryhmän jäsen Hopeasaari (Kesk) onkin kesken työryhmän toiminnan soitellut entiselle talouspäällikölle. Ja tieto tuosta soittelusta on saatu entiseltä talouspäälliköltä itseltään ja hän suuresti ihmetteli Hopeasaaren toimintaa ja ristikuulustelua puhelun aikana.

Tuskinpa työryhmä on Hopeasaarta (Kesk) valtuuttanut / käskenyt soittelemaan, yleensä tuonkaltaiset työryhmät pyytävät selvitykset kirjallisena. Taitaa olla ennemminkin niin että jatketaan jouhevan kepuloinnin linjalla välittämättä mitään työnjaosta/säännöistä. Soittomääräyskin on mitä todennäköisemmin peräisin suoraan tupaillasta (Kesk), tai sitten Hopeasaari (Kesk) on tosissaan lähtenyt haastamaan tylsimmän kynän arvonimeä.

Hopeasaarella (Kesk) ei ole minkäänlaista roolia luottamustehtävissä minkä perusteella hän olisi voinut noin menetellä. Edes tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana hänellä ei ole oikeutta sotkeutua soittelemalla selvityksessä olevaan asiaan, koska tarkastuslautakunta ei ole häntä valtuuttanut asiaan puuttumaan.

Herääkin kysymys että mitkä on Hopeasaaren (Kesk) / keskustan motiivit soitteluun? Oliko tarkoituksena tahallisesti sotkea selvitystyötä, yrittää vaikuttaa entisen talouspäällikön lausuntoon asiassa vai onko pässiosastolla (Kesk) kyhäilyssä joku päivänvaloa kestämätön, omissa pienissä mielissään ovelana pidetty suunnitelma?

Mikäli työryhmä ei valtuuttanut Hopeasaarta (Kesk) soittelemaan (tämä on enemmän kuin todennäköistä), niin silloin hänet tulee jäävätä/poistaa selvitystyöryhmän toiminnasta tuollaisen törkeän sooloilun / vaikuttamisyrityksen vuoksi.

Kelluvien sovintosopimus taas hallinto-oikeuteen

Esteellisyyksien käsittely tuntuu olevan kovin vaikeaa Sysmän toimielimissä. Näin pääsi käymään tälläkin kertaa kun kunnanhallitus käsitteli oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin sovintosopimuksen kumoamista sillä perusteella että Aromaa, Karola ja Kotolahti olivat esteellisiä valmistelemaan sopimusta ja osallistumaan sopimuksen tekoon. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tämä kolmikko ei sitten ymmärtänyt poistua salista. Seurauksena oli se, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä jätettiin noudattamatta hallintolain §29 ja kunnanhallitus teki menettelyvirheen. Kunnallisvalitus avautuu alla olevasta linkistä.

Kunnallisvalitus (pdf)

Jätehuoltofarssikin jatkuu

Tekninen johtaja kilpailutti haja-asutusalueen jätteenkuljetukset. Ja myöhässä oltiin kuten muutenkin jätehuoltoasioissa. Aikaa tarjousten jättämiseen oli 7.9.2022 saakka. Mitään tietoa tarjouksista ei toistaiseksi ole, mutta eihän tuo mennyt ihan putkeen.

Tarjouskilpailun järjestämisestä ei vaan löydy minkään valtakunnan viranhaltija- tai toimielinpäätöstä. Hilmaan ilmoitus on jätetty puolitoista tuntia ennen viimeisintä toimintaympäristövaliokunnan kokousta. Tarjouksen oletettu arvo ylittää teknisen johtajan hankintarajan 30000€, joten tarjouskilpailun järjestämispäätös olisi pitänyt tulla joko toimintaympäristövaliokunnalta tai kunnanhallitukselta.

Mutta eihän tuo ollut vielä mitään. Tarjouskilpailun ainoa pisteytysperuste on hinta, eli halvin hinta voittaa. Siinä mentiin sitten taas rikkomaan kunnan hankintaohjetta. Hankintaotteessa kerrotaan aivan selkeästi:

”Hinnan osuus tarjouspyynnön pisteytysperusteissa on oltava aina vähintään puolet. Hiilijalanjäljen osuus tarjouspyynnön pisteytysperusteissa on oltava aina vähintään 20 %. Hiilijalanjälki lasketaan tuotteen tai palvelun toimitusmatkan pituudesta toimittajan toimipisteestä hankintayksikön toimipisteeseen.”

Tuo valuvikainen hiilijalanjälkihän sieltä puuttui. Ja toisaalta, kun hankintayksikkö ei ole tehnyt päätöstä tarjouskilpailusta, niin se ei ole voinut hankintaohjeen mukaisesti

Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste (halvin hinta, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras) sekä mahdolliset hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Jos valintaperusteena käytetään pelkkää hintaa, tulee se perustella. Hankintayksikön on tarjouspyynnössä määriteltävä ne perusteet, joilla tarjousten vertailu suoritetaan ja hankintapäätös tehdään.

perustella miksi hiilijalanjälki on jätetty pois. Tästä seuraa se tilanne että kuka tahansa tarjouskilpailuun osallistunut voi valittaa hankintapäätöksen nurin.

On se vaan kumma että tuota hankintaohjetta ei saada päivitettyä, joku nuorisovaltuuston aloiteoikeus valtuustossa on taas menossa läpi että heilahtaa.

Että semmoista, mietiskeli Elomaa

Hankintailmoitus (hilma-järjestelmä, ei tietoa miten pitkään näkyy)

Kelluvien saaga jatkuu

Kun kunnanhallitus hyväksyi 10.1.2022 sen että Lakeliving Oy:lle lahjoitetaan 75 000 euroa, niin päätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta. Kunnanhallitus jätti oikaisuvaatimukset tutkimatta perustellen päätöstään kuntaliiton ohjeistuksella. Tein kunnallisvalituksen oman oikaisuvaatimukseni hylkäämisestä ja hallinto-oikeuden päätös asiasta tuli tänään.

Hallinto-oikeus totesi, että oikaisuvaatimukseni olisi tullut käsitellä ja palautti asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tässä vaiheessa ei voi kuin ihmetellä sen kuntaliiton lakimiehen ammattitaitoa, joka meni lausumaan:

”Käsitykseni mukaan oikaisuvaatimukset tulee jättää tutkimatta. Päätöksiin liitetään kunnallisvalitusosoitus. Oikeudenkäymiskaaren 20 luvun mukaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä voidaan vahvistaa ratkaisuksi sovinto sen mukaan kuin tässä luvussa säädetään. … Sovinto vahvistetaan asianosaisten pyynnöstä. Sovintoa ei saa vahvistaa, jos se on lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka jos se loukkaa sivullisen oikeutta. Tuomioistuin vahvistaa sovinnon kirjallisesti. Ratkaisusta on käytävä ilmi sovinnon kohteena oleva asia ja sovinnon sisältö. … Jos sovinto koskee kaikkia asiassa esitettyjä vaatimuksia, asian käsittely päättyy sovinnon vahvistamiseen. … Tuomioistuimen ratkaisuun sovinnon vahvistamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta noudattaen, mitä muutoksen hakemisesta asianomaisen tuomioistuimen tuomioon säädetään.

Kunnanhallituksen hyväksyttyä sovintosopimuksen ja valtuuston myönnettyä määrärahan sovintokorvauksen maksamiseen sopimusosapuolet pyytävät käräjäoikeutta vahvistamaan sovintosopimuksen sopimusosapuolten välisen riita-asian ratkaisuksi. Mielestäni kunnanhallituksen sovintosopimuksen hyväksymistä koskeva päätös voidaan rinnastaa kannanottoon käräjäoikeusprosessissa. Em. kannanottoihin ei voi hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella eikä kunnallisvalituksella.

Kun oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, oikaisuvaatimuksessa esitettyihin väitteisiin ja perusteluihin ei oteta kantaa. Oikaisuvaatimuspäätöksessä perustellaan, miksi päätös, joista oikaisuvaatimus oli tehty, ei ollut muutoksenhakukelpoinen”

Hallinto-oikeus totesikin:

”Kunnanhallituksen päätös sovintosopimuksen hyväksymisestä sisältää kunnan toimielimen lopullisen kannanoton siihen, millä ehdoin kunta on valmis sitoutumaan sovintosopimukseen, jossa on tarkoitus sopia kunnan maksettavaksi tulevasta korvauksesta. Päätöksen ei siten voida katsoa koskevan vain valmistelua. Oikeustoimen tekemistä koskevan kunnan toimielimen päätöksen valituskelpoisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, että päätöksessä tarkoitettu sopimus on syntynyt oikeudenkäynnin osapuolten neuvottelujen tuloksena ja se saatetaan tuomioistuimen vahvistettavaksi. Kunnanhallituksen ei siten olisi tullut jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta.

Kunnanhallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.”

Näköjään tuota kunta- ja hallintolain tuntemusta löytyy välillä tämmöiseltä keittiöjuristilta (*huom1) enemmän kuin kuntaliiton lakimiehiltä. Ja näistä kuntaliiton lausunnoista kunta maksaa semmoisen kolmekymmentätuhatta vuodessa.

Joka tapauksessa kunnanhallituksen tulee nyt käsitellä oikaisuvaatimukseni ja ottaa kantaa oikaisuvaatimuksen perusteena oleviin esteellisyyksiin.

T. Keittiöjuristi Elomaa

*huom1: Keittiöjuristi tittelin antoi minulle keskustan tukipylväs Fröökynä Somanen naamakirjan kommentissaan.

Liite: Hallinto-oikeuden ratkaisu (pdf)

Liite: Alkuperäinen oikaisuvaatimus (pdf)

Jätehuoltofarssi

Kun aikanaan tehtiin päätös erota seudullisesta jätehuollosta ja hoitaa asia omassa kunnassa, niin valmisteluaikaa oli pari vuotta. Mitenkäs siinä sitten kävikään?

Jätehuollon valmistelusta ja tiedottamisesta ei kuulunut mitään ja asiasta jätettiin valtuustoaloite 28.2.2022. Valtuustoaloitteessa vaadittiin kuntaa tiedottamaan ja valmistelemaan asiaa kevään aikana. (valtuustoaloite liite 1).

Kunnanhallitus käsitteli aloitteen 28.3.2022 ja päätti ”Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja antaa sen toimintaympäristövaliokunnan viranhaltijoiden valmisteltavaksi.”. Tiedottaminen etenikin ”vauhdikkaasti”. Ohjeet ilmestyivät kunnan nettisivuille heti 18.-22.8.2022.

Tuon kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen asiasta ei sitten kuulunut mitään (ainakaan pöytäkirjoissa), kunnes kunnanhallitus käsitteli asiaa useassakin pykälässä 18.7.2022. Tuon lähes 4 kuukauden aikana kunnanhallitus ei saanut aikaiseksi edes kysellä asian etenemistä. Pöytäkirjoissa ainoa merkintä asioiden eteenpäin viennistä löytyy 18.7.2022 missä kerrotaan että ”Viimeaikaisina töinään projektiassistentti on myös valmistellut jätehuoltoasioita, sillä Sysmän kunnan vastuulle siirtyy jätehuollon järjestäminen 18.9.2022 alkaen.”

Tästä vaiheesta voi todeta että kunnanhallitus ei todellakaan kuntalain §39 mukaisesti valvonut että asia etenee. Mielenkiintoista tässä on se, että valtuustoaloite oli Avoin Sysmä ryhmittymän tekemä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja (Avoin Sysmä) ei näemmä ole seurannut edes oman ryhmänsä aloitteen etenemistä.

Kun asioita ei valmisteltu ajoissa niin siitähän seurasi kiire ja ”jouheva” (*huom1) päätöksenteko. Kunnan vastuulle jätehuolto siirtyy 18.9.2022.

Kunnanhallitus valmisteli valtuustolle 18.7.2022 asian ”Jätehuoltoviranomaisen nimeäminen ja jätehuoltotehtävien järjestäminen”.

Kun valtuusto sitten kokoontui 15.8.2022 päättämään asiasta, niin oltiin jo auttamattomasti myöhässä. Vaikka pöytäkirja olisi tarkastettu samana päivänä, niin nuo päätökset eivät olisi saaneet lainvoimaa ennenkuin 21.9.2022. Pöytäkirja tarkastettiin vasta 22.8.2022 ja se julkaistiin verkossa 23.8.2022.

Tämä viivyttely tarkoittaa sitä että kunnassa ei ole toimivaltaista jätehuoltoviranomaista ennen 30.9.2022 (tiedoksisaantiaika 7 vrk ja valitusaika 30 vrk) ja senkin jälkeen kunnanhallituksen täytyy tehdä päätökselle täytäntöönpano.

Edellämainitusta huolimatta toimintaympäristövaliokunta meni ja teki jätehuoltopäätöksiä 17.8.2022, vaikkei sillä ollut jätehuoltoviranomaisen toimivaltaa – ei ollut olemassa edes päätöstä siitä että valiokunnasta tulee jätehuoltoviranomainen. Tästä on luonnollisestikin tehty oikaisuvaatimus, missä vielä tarkemmin eritellään toimivallan puuttumisen syyt (liite 2).

Nyt ollaankin mielenkiintoisessa tilanteessa. Kunnan sivuilta (https://www.sysma.fi/jatehuolto) löytyy ohjeet, määräykset ja taksat. Nuo taksat ja määräykset eivät vaan ole laillisesti asetettuja.

Toimintaympäristövaliokunta on toimivaltainen jätehuoltoviranomainen vasta lokakuussa. Silloin se voi tehdä päätökset taksoista ja määräyksistä. Ja silloinkin päätökset saavat lainvoiman vasta 21 päivän päästä pöytäkirjan julkaisusta (tiedoksisaantiaika 7 vrk ja valitusaika 14 vrk), ellei joku asiasta vielä valita. Eli kunnassa on lailliset ja voimassaolevat määräykset ja taksat aikaisintaan 22.10.2022 joten reilun kuukauden verran mennään hyvinkin jouhevasti*.

Eihän tuo asia mitään rakettitiedettä ollut ja todennäköisesti nyt onkin sitten edessä syyllisten etsiminen …

Tämmöistä tuumiskeli Elomaa

ps. Ja paljastui sitten vielä, että haja-asutusalueen jätehuolto vasta kilpailutuksessa, eli haja-asutusalueen kiinteistönomistaja ei voi ottaa edes yhteyttä toiminnanharjoittajaan. Tarjoukset voi jättää 7.9.2022 mennessä. Ei jumankekkana mitä pelleilyä. https://www.sysma.fi/sysman-kunta-kilpailuttaa-haja-asutusalueen-jatteenkuljetukset

*huom1 ”Jouheva” päätöksenteko on keskustan tylsimmän kynän lanseeraama termi, jolla tarkoitetaan sitä että päätösten ei tarvitse olla lainmukaisia kunhan on ollut hyvä tarkoitus. Ja valittaminen noista laittomuuksista on yksi Sysmä hengen vastaista, kiusan- ja haitantekoa ja rassaa suuresti lanseeraajan lähes rajatonta itsetuntoa.

Liite 1, valtuustoaloite (pdf)

Liite 2, oikaisuvaatimus (pdf)

Mitäs taas valtuustossa tapahtui?

Seurailin tänään kunnanvaltuuston kokousta streamin kautta ja katselin kokouksen vielä pari kertaa uudestaankin. Välillä sai oikein ääneen nauraa, kun kuunteli valtuutettu Sinisalon perustelua avoimen keskustan ylikunnallisten neuvotteluiden paikkajaon ylikävelystä. Ei ole valtuutetulle näemmä vieläkään oikein auennut, että kaikkiin muihinkin ylikunnallisten neuvotteluiden käsittämiin toimielimiin kukin kunta nimeää ihan itse edustajansa. Ehkäpä joku päivä löytyy tarpeeksi iso kerä rautalankaa …

Paikkaneuvotteluissa ei nimetty edustajia vaan jaettiin paikat maakunnallisen vaalituloksen perusteella poliittisille ryhmille kuntakohtaisesti – vieläpä niin että kuntakohtaisesti määriteltiin onko kyseessä mies- vai naispaikat. Jos mitään neuvotteluja ei käytäisi, niin toimielimissä täyttyisi tasa-arvopykälät ainoastaan hyvällä tsägällä ja muuten valintoja sitten uusittaisiin siihen asti että toimielimien kokoonpano olisi lain mukainen.

Sitten toiseen kokousasiaan ja vähemmän huvittavaan juttuun.

Pykälä ”Jätehuoltoviranomaisen nimeäminen ja jätehuoltotehtävien järjestäminen” nuijittiin läpi ilman keskustelua. Johtuu varmaan siitä että kukaan ei älynnyt ajatella mitä päätettiin ja milloin päätettiin. Toimintaympäristövaliokunnan kokous on keskiviikkona ja siellä on esityslistalla jätehuoltomääräysten vahvistaminen sekä jätetaksan vahvistaminen. Molempien kohtien esittelytekstissä kerrotaan että

”Jätehuollon järjestämisvastuu siirtyy Sysmän kunnalle 18.9.2022 alkaen. Valtuuston 15.8.2022 tekemällä päätöksellä toimintaympäristövaliokunta on 18.9.2022 alkaen Sysmän kunnan jätehuoltoviranomainen. Samalla päätöksellä valtuusto on valtuuttanut toimintaympäristövaliokunnan tekemään jätehuoltoon liittyviä päätöksiä ennakkoon, ennen varsinaisen järjestämisvastuun siirtymistä kunnalle.”

Jokos arvon lukija huomaa miten homma kusee?

Tuo valtuuston tämänpäiväinen päätös ei nimittäin saa lainvoimaa ennenkuin pöytäkirjan julkistamisesta on kulunut 37 päivää. Jos pöytäkirja julkaistaisiin huomenna niin valtuuston päätös olisi lainvoimainen 23.9.2022.

Tästä seuraa se että ainakin ajalla 18.-22.9.2022 Sysmä hoitaa itse jätehuollon ilman että meillä on jätehuoltoviranomaista, jätehuoltomääräyksiä ja vahvistettua jätetaksaa. Aikaisintaan 23.9. alkaen meillä on jätehuoltoviranomainen, joka voi tehdä päätöksiä jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta (eikä tarvi tehdä ehdollisia päätöksiä). Ja arvatkaas mitä, niilläkin päätöksillä on muutoksenhakuaika (14+7 päivää), jonka jälkeen vasta päätös saa lainvoiman.

Jos toimintaympäristövaliokunta on nopea ja noheva, kokoontuu perjantaina 23.9. ja julkaisee pöytäkirjan samana päivänä, niin meillä on määräykset ja taksat voimassa jo 8.10.2022 (jos kukaan ei valita).

Mitenköhän tämä asia nyt hyppäsi silmille noin yllättäen? Tämän asian valmisteluun oli pari vuotta aikaa.

Tämmöisiä ihmetteli Elomaa

Palvaila ei ollut vaalikelpoinen

Vaikka viime valtuustokauden lopussa valtaan päässyt avoimen keskustan koalitio yritti kuinka estää asian selvittämisen ja lopuksi valtuustossa junttasi päätöksen, missä totesivat Palvailan olevan hyvä kaveri ja täysin vaalikelpoinen, niin hallinto-oikeus oli eri mieltä.

Hallinto-oikeus ei näet katso ollenkaan onko joku hyvä kaveri ja saa sitten jouhevasti lipsua säännöistä, vaan päättää asiat pelkästään todisteiden ja lain perusteella.

Koalition edustajien sepustukset ajojahdista ja muut paskapuheet voitte katsoa valtuuston kokouksen tallenteelta https://www.youtube.com/watch?v=oIGzt5jgBJw&t=1761s

Kunnallisvalitus on jo aikaisemmin julkaistu sivuillamme Kunnallisvalitus vaalikelpoisuudesta

Hallinto-oikeuden päätöksen voi ladata alla olevasta linkistä (n. 5 megatavua):

Valtuuston puheenjohtaja taisi kusettaa valtuustoa

Maanantaina valtuuston puheenjohtaja käytti puheenjohtajan asemaansa lievästi sanoen erikoisesti omien tarkoitusperiensä edistämiseen. Ennenkuin hän avasi kelluvien määrärahapäätöksen keskusteluun, hän piti usean minuutin puheen missä pelotteli valtuustoa tuoden esille vain oman näkemyksensä. Aika kyseenalaista toimintaa.

Mutta hullumpaa oli tulossa. Kun valtuutettu Hilden kysyi että miksi oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja ei ole toimitettu valtuutetuille, niin Kotolahti kertoi että hän oli aikaisemmin tarkistanut käräjäoikeudesta että jokaisen pitää pyytää asiakirjat erikseen. Ja kertoi vielä että oli samana päivänä soittanut käräjäoikeuteen ja saanut vastaukseksi että asiakirjojen julkaisu näillä sitoutumattomien sivuilla olisi rikos mm henkilötietojen julkaisemisen kannalta.

Tottahan toki otimme yhteyttä käräjäoikeuteen kysyäksemme Sannin sanoin ”että mitähän vittua?” Ensimmäiseksi puhelu ohjattiin kansliasta käräjäoikeuden sihteerille. Sen jälkeen sihteeri kertoi että hän välittää kysymykset jutun tuomarille ja pyysi jättämään yhteystiedot minne tuomari voi vastata asiasta. Sihteeri ei myöskään tiennyt mitään Kotolahden esittämästä kysymyksestä. Totesi vielä että tämänkaltaiset kyselyt kyllä kulkevat aina hänen kauttaan, hän ohjaa kysymykset asianomaiselle tuomarille – kansliasta ei niihin vastata.

Tuomari vastasikin kysymyksiimme sähköpostilla ja totesi että kyseiset oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia ja ne eivät sisällä salattavia henkilötietoja.

Nyt herääkin kysymys että mistä Kotolahti on muka kysynyt käräjäoikeuden kannan asiaan vai onko kysynyt ollenkaan. Käräjäoikeuden sihteerin lausunnon mukaan vaikuttaa enemmänkin siltä, että valtuuston puheenjohtaja turvautui vanhanaikaiseen hätävalheeseen, kun muuten ei osannut perustella oikeudenkäyntiasiakirjojen salaamista valtuutetuilta. Ja jos valtuuston puheenjohtaja ymmärtäisi edes hitusen lakeja asiakirjojen julkisuudesta, niin olisihan hän osannut kertoa valtuutetuille, että asiakirjat saa asiakirjapyynnöllä myös kunnasta. Tietenkin vasta sen jälkeen kun ensimmäinen käsittely oikeudessa on pidetty.

Puheenvuorossaan oikeudenkäyntiasiakirjoista hän myös (aivan kuten naamakirjassa ja lukoilin baarissa) kertoi että olemme syyllistyneet rikokseen julkaistuamme oikeudenkäyntiasiakirjat. Tällaisesta väitteestä luonnollisestikin harkitsemme tutkintapyynnön tekoa.

Valtuuston tulisi nyt tutkia Kotolahden käytös valtuustossa ja myöskin hänen esittämiensä asioiden todenperäisyys. Ja jos (kun) paljastuu että esitti ”muunneltua totuutta” (valehteli) niin kyllä siinä alkaa olla tilapäisen valiokunnan paikka. Tosin kun avoimella keskustalla on ilmaisun kaikissa merkityksissä yksinkertainen enemmistö valtuustossa, niin tuskin mikään lapsenraiskausta lievempi riittää siihen että oman porukan jäsentä mikään tilapäinen valiokunta tutkisi.

Kelluvien kh käsittelystä kolme oikaisuvaatimusta

Kun kunnanhallitus käsitteli Lakelivingin sovintosopimusta 10.1.2022, niin siitä käsittelystä on tehty kolme oikaisuvaatimusta. Kahdessa oikaisuvaatimuksessa (Bruun ja Elomaa) vaaditaan ko pykälän muutoksenhakukiellon kumoamista, koska asia olisi pitänyt käsitellä kahdessa eri pykälässä, sopimuksen hyväksyminen ja korvausmäärärahan esittäminen ominaan. Pöytäkirjassa lukee aivan selkeästi että kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen.

Kolmannessa oikaisuvaatimuksessa kokoomuksen valtuutetut (Pitkänen ja Järvinen) vaativat koko kokouksen uudelleen pitämistä huonojen tietoliikenneyhteyksien vuoksi.

Nyt onkin mielenkiintoista että käsitteleekö valtuusto määrärahaa maanantaina oikaisuvaatimuksista huolimatta. Todennäköisesti keskustan penaalin tylsin kynä yrittää johtaa kokousta niin että määräraha käsiteltäisiin ja hyväksyttäisiin.

Kelluvien oikeudenkäynnistä

Koska tietojemme mukaan valtaosa kunnanhallituksen jäsenistä ja puhumattakaan muista valtuutetuista eivät ole edes nähneet käräjäoikeuteen jätettyä Lakelivingin kannetta, kunnan vastausta ja vastakannetta ja Lakelivingin vastausta vastakanteeseen, niin julkaisemme ne täällä. Asiakirjat on saatu aivan normaalein asiakirjapyynnöin eivätkä sisällä mitään salaista. Täytyykin ihmetellä että miksi niitä ei ole julkaistu pöytäkirjojen yhteydessä.

Jospa vaikka valtuutetut kävisivät täällä tutustumassa asiakirjoihin, että olisivat edes jollain tasolla perillä siitä, että mihin heiltä maanantaina pyydetään 75 tonnin lahjoitusta.

Kunnanhallituksen päätöksestä hyväksyä sovintosopimus olemme jättäneet kaksi oikaisuvaatimusta ja lisäksi tietojemme mukaan asiasta on jätetty kolmaskin oikaisuvaatimus. Kunhan saamme tuon kolmannenkin haltuumme niin julkaisemme ne kaikki täällä, koska tuskin ne nykyisen ”avoimuuden” aikana ilmestyvät pöytäkirjojen yhteyteen.

Miten ne aina jaksaa ryssiä?

Valtuuston kokouksessa 15.11.2021 §73 käsittely meni lievästi sanottuna persiilleen.

Nyt oltiin valitsemassa varaedustajia hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen. Kunnanhallituksessa valmisteltiin virheellisesti vain varaedustajien valinta. Hallituksen valmistelussa olisi tullut ottaa huomioon se että valtuuston kokouksessa 30.8.2021 meneteltiin virheellisesti edustajien ja varaedustajien valinnassa. Avoimen keskustan kiimanomaisessa omaneduntavoittelussa unohtui kysyä valituilta varaedustajilta suostumus luottamustoimeen ja näin ollen koko vaalin tulos oli lainvastainen. Mutta eihän tämä koalitio siitä mitään välittänyt, ei pieniin mieliinsä herännyt mitään epäilystä että koko vaali pitäisi uusia.

Kunnanhallitus sitten yksimielisesti valmisteli varaedustajien valinnan. Tässä vaiheessa ihmetyttää se, että sekä kokoomuksen että perussuomalaisten edustajat pitivät näköjään turpansa kiinni hallituksen kokouksessa (näin pöytäkirjassa lukee). Ei puhettakaan että olisi selvitetty menikö alkuperäinen vaali oikein.

Kunnanvaltuusto sitten käsitteli asiaa hallituksen valmistelun mukaan. Heti alussa kokoomuksen Järvinen esitti että valitaan nyt oikeasti sekä edustajat että varaedustajat alkuperäisten ylikunnallisten neuvottelujen tulosten mukaisesti. Perussuomalaisten Hildén kannatti esitystä.

Järvinen esitti jopa neuvottelutaukoa asian tarkistamiseksi kuntalaista, mutta siihen Kotolahti ilmoitti että ei ole tarpeen (vahva MOT Dunning-Kruger-efektille). Pykälän päätteeksi Kotolahti nuiji pöytään päätöksen missä varaedustajiksi valittiin Virolainen-Nurmisen (kepu) ehdottama Hopeasaari (kepu) ja Seppäsen (avoin sysmä) ehdottama Juhola (avoin sysmä).

Eipä näemmä puheenjohtaja köpsyyttään hokannut että oli tehty kannatettu vastaehdotus. Tai jos hokasi, niin ei ymmärtänyt miten asian kanssa pitää edetä.

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 20.12.2021 ja odottelin että josko kunnanhallitus olisi 13.12.2021 valmistellut asian vaikka itseoikaisun kannalta valtuustolle. Aivan turhaan odotin, eihän nyt avoin keskusta omiensa virheitä myönnä ja hiljainen maton alle lakaisu on vanhastaan tuttu menettelytapa.

Eipä siinä jäänyt sitten oikein muuta vaihtoehtoa kuin taas kerran lähestyä hallinto-oikeutta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus on jätetty hallinto-oikeudelle ja valitusasiakirjat löytyy tuosta alta.

Elomaa

Kun nuija nuijaa heiluttaa

Tulipa tuossa katseltua kunnanvaltuuston kokouksen streamia. Voi jeesus että me on saatu osaamaton ja yksinkertainen valtuuston puheenjohtaja.

Pykälän §73 käsittelyssä huomasi että turhaan hän ei ole ”keskustan penaalin tylsin kynä” arvonimeä saanut.

Kokousta johtaessaan hän sivuutti kannatetun vastaehdotuksen noin vaan. Järvinen teki vastaehdotuksen ja ehdotusta kannatti Hilden. Sehän meni pääköpsältä täysin ohi.

Ei tullut äänestystä kuten kuntalaki määrää. Kyseessä on vakava menettelyvirhe.Ja sekä keskustalta että avoimelta sysmältä on näköjään mennyt ohi hallintosäännön määräykset (muun muassa ne).

Hallintosääntö §103. ”Vaaleja koskevat yleiset määräykset Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.”

Kun alkuperäisessä äänestyksessä Hopeasaari oli ehdottanut varajäseniksi henkilöitä jotka eivät olleet antaneet suostumusta, niin koko vaali menee uusiksi. Ei voi olla mitään erillistä vaalia millä valitaan varajäsenet. Kun kyseessä on henkilökohtaiset varajäsenet niin valitaan pareittain.

Ja vähemmän yllättävä juttu oli se, että Lehtosalo-Lönberg ei millään tavalla vastannut kysymykseen ”Te olitte paikalla ylikunnallisissa paikkaneuvotteluissa, miksi ette kertonut neuvotteluissa että sysmän keskustan kunnallisjärjestö ei aio kunnioittaa neuvottelujen tulosta”.

Eikä Hopeasaarikaan vastannut kysymykseen ”Miten ihmeessä katsoitte oikeudeksenne nimetä muiden ryhmien edustajat omalle listallenne sysmän yhtymäkokouksen vaaliin, vieläpä kysymättä nimeämienne ehdokkaiden suostumusta”.

Siinäpä sitä kepulaista avoimuutta.

Ja Karolan kompromissi- ja vastaantuloehdotus oli kertakaikkiaan naurettava oman perseen pyyhkimisyritys. (Ennen edellisen kokouksen vaalia hän ei omassa ryhmäkokouksessa millään tavalla maininnut ryhmälle että paikoista oli sovittu ylikunnallisissa neuvotteluissa). Nyt sitten pokkana esitti varajäsenten valintaa persuista ja kokoomuksesta. Lähinnä siksi että oma paikka varsinaisena jäsenenä säilyisi.

Ja kuin kirsikkana tämän kakun päälle puheenjohtaja pöljyyttään nuiji päätöksen pöytään ennenkuin ”voittaneita ehdotuksia” oli edes kannatettu.

Saas nähdä aletaanko taas tekemään uusia päätöksiä kun asian käsittely jatkuu hallinto-oikeudessa. Näinhän meneteltiin kun valtuustokauden alussa hyvinvointivaliokunnan ja toimintaympäristövaliokunnan vaaleista tehtiin kunnallisvalitus.

Tämä kirjoituksen on naamakirjassa kirjoitellut Elomaa ja kopioinut sen tännekin.

O sancta simplicitas elikkäs voi pyhä yksinkertaisuus

Kun päätöksenteossa ei käytetä järkeä, ei noudateta lakia eikä sopimuksia, niin yksi(nkertainen) sysmä mallilla näytetään maailmalle miten triviaali asia pystytään huolella ryssimään.

Maakunnallisissa neuvotteluissa sovitaan maakunnallisista luottamuspaikoista puolueiden kesken suhteutettuna niiden maakunnalliseen kunnallisvaalimenestykseen. Tämä menettelytapa varmistaa sen että toimielimissä on tasa-arvolain mukaiset ja maakunnallisen kannatuksen mukaiset kokoonpanot.

Hyvinvointikuntayhtymän Sysmän paikat sovittiin maakunnallisissa neuvotteluissa kuulumaan kokoomukselle ja perussuomalaisille. Tällä sopimuksella avoin keskusta (keskusta, avoin sysmä ja demarit) pyyhki sitten takalistoaan.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 30.8.2021 §62

”Valtuutettu Juho Hopeasaari ehdotti Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokousedustajaksi Veikko Kotolahtea ja hänen varajäsenekseen Timo Aromaata sekä toiseksi yhtymäkokousedustajaksi Lilli Karolaa ja hänen varajäsenekseen Anuliisa Lahtista.”

Jälkeenpäin ilmeni että Hopeasaari ei ollut edes kysynyt nimeämiensä varajäsenehdokkaiden suostumusta. Ehdokkaaksi asettaminen ei ole mahdollista ilman ehdokkaan suostumusta.

Kuntalaki §70

Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.”

Kuntaliiton yleiskirje

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Laissa ei säädetä suostumuksen kirjallisesta muodosta, lukuun ottamatta valtuustoehdokkaan antamaa suostumusta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

Kunnanhallituksen jäseneksi ehdolla oleva voisi antaa esimerkiksi seuraavan suostumuksen: Suostun ottamaan vastaan x kunnan kunnanhallituksen jäsenen luottamustoimen, päiväys ja allekirjoitus.”

Avoin keskusta (keskusta, avoin sysmä ja demarit) junttasivat sitten vaalissa Hopeasaaren ehdottamat parit läpi äänin 13-6.

Kunnanhallituksen kokoukseen 13.9.2021 saapuikin sitten ilmoitus että ”Timo Aromaa ja Anuliisa Lahtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ota vastaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen varaedustajien paikkoja.”.

Ja kunnanhallitus valmisteli §255 esityksen valtuustolle:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää edustaja Veikko Kotolahdelle ja edustaja Lilli Karolalle henkilökohtaiset varaedustajat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen.”

Tämä sitten hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksessa ei näemmä ymmärretty että valtuuston suorittamassa vaalissa oli tapahtunut kuntalain §70/1 vastainen menettelyvirhe ja koko vaali pitää uusia. Toisaalta hallintosääntökin estää pelkkien henkilökohtaisten varajäsenten valinnan.

”Sysmän kunnan hallintosääntö 103 §

Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.”

Kun virhettä alettiin näin paikkaamaan uudella virheellä, niin valtuustossa sitten laitettiin virheen päällä olevaan virheeseen uusi virhe 15.11.2021 pykälässä §73.

Puheenjohtaja jätti huomiotta tehdyn ja kannatetun vastaesityksen missä esitettiin lainmukaisesti jäsen-varajäsen pareja. Asiasta ei edes äänestetty ja päätös millä valittiin vain varajäsenet nuijittiin pöytään ennenkuin tuota ehdotusta oli edes kannatettu.

Täytyy sanoa että todennäköisesti hallinto-oikeudessa hymyillään ääneen näiden avoimen keskustan neropattien touhuille.

Näin tuumi Elomaa

Köpsyys ei ole ilmaista kunnalle

Laskeskelin tuossa huvikseni että mitä tuli maksamaan valtuuston puheenjohtajan köpsyys valiokuntien vaaleissa.

Ensimmäinen yrityshän meni pieleen kun vaalitulosta kunnioittamattomassa esityksessä ei mennyt ihan putkeen tasa-arvo ja jäsenkelpoisuus.

Toisella yrityksellä sitten valtuuston puheenjohtaja ryssi ihan keskenään eikä ymmärtänyt valituttaa valiokuntiin puheenjohtajia.

Jouduttiin pitämään ylimääräinen kunnanhallituksen kokous ja ylimääräinen valtuuston kokous. Kulua näistä ylimääräisistä tuli sitten reilu 3500€. Kaivaisikohan tuo keskustan tylsemmän pään kynä kuvetta ja korvaisi kunnalle aiheuttamansa vahingon?

Annoin jutun julkaisun naamakirjassa jälkeen itselleni kertoa että tuo asiakohta ”Lehti-ilmoitus ja valmistelu” on melkein tuplaten kalliimpi, eli yli 4000 euroa meni tuohon.

Ehkä tuon ryssimisen voisi jotankin ymmärtää jos kyseessä olisi uusi ja kokematon puheenjohtaja. Tällä kertaa vaan on kyseessä jo viime valtuustokaudella nuijaa paukutellut ja omien sanojensa mukaan kokenut ja osaava henkilö.

Tämmöistä pohdiskeli Elomaa

PS, kuulinpa kyliltä että tämä samainen toistaitoinen on valittu neuvottelemaan kelluvien mökkien yrittäjän kanssa sopimisesta. Voipi olla että tuolla osaamistasolla tulee kunnalle hyvin kalliiksi sekin touhu.

Hiilijalanjäljen laskennan hinta

Sysmän kunnassa on tarjouskilpailuissa käytössä hiilijalanjäljen pisteytys. Perusideana ihan hyvä, sillä parannetaan paikallisten yritysten mahdollisuuksia voittaa tarjouskilpailuja.

Laskentamallissa on taasen melkoinen valuvika, mikä ilmeni esimerkiksi talvikunnossapidon kilpailutuksessa. Hiilijalanjälki lasketaan toimipisteeltä kunnanvirastolle. Laskentakaava on seuraava:

Jos tarjouspyynnössä hiilijalanjäljen osuus on vaikka 20 prosenttia, niin lähimpänä sijaitseva toimipaikka saa 20 pistettä ja muut saavat pisteitä suhteessa tähän lähimmän matkaan ja matkaan omasta toimipisteestään.

Esimerkkinä olkoon vaikka seuraava:

 • Tarjouspyynnössä hiilijalanjäljen osuus on 20% ja hinta 80%.
 • Yrityksen A toimipiste sijaitsee 1 km päässä kunnanvirastolta ja yrityksen B 5 km päässä, niin yritys A saa lähimpänä 20 pistettä ja yritys B 4 pistettä (1/5 * 20).
 • Jos yritys A tarjoaa hintaa 40 000 euroa, niin yrityksen B on tarjottava 32000 euroa (32000/40000*80) päästäkseen tarjouskilpailussa tasoihin. Siis tuo neljän kilometrin ero kustantaa 8000 euroa.

Talvikunnossapidon tarjouskilpailussa kävi seuraavasti:

 • Hinnan painoarvo oli 70%, hiilijalanjäljen 20% ja referenssien 10%.
 • Kumpikaan yritys ei saanut jostain kumman syystä referenssipisteitä ollenkaan (tästä tulee oma artikkelinsa myöhemmin, ainakin toinen yritys oli ilmoittanut referenssit).
 • Yrityksen A tarjous oli 118357€ ja matka 2 km. Yrityksen B tarjous oli 89480€ ja matka 26 kilometriä. Pisteytys meni seuraavasti:
 • Yritys A
  • Hintapisteet 89480/118357*70 = 52,92 pistettä
  • Hiilijalanjälki 20 pistettä
  • Referenssit 0 pistettä
  • Yhteensä 72,92 pistettä
 • Yritys B
  • Hintapisteet 70 pistettä
  • Hiilijalanjälki 2/26*20 = 1,54 pistettä
  • Referenssit 0 pistettä
  • Yhteensä 71,54 pistettä
 • Eli kunta maksaa hiilijalanjälkipisteiden ansiosta 28877€ enemmän vuodessa kuin halvempi tarjous oli. Ja kun sopimus on mallia 2 vuotta + 2 optiovuotta, niin 4 vuodessa maksetaan 115408€ enemmän.
 • Lisäksi tässä talvikunnossapidon hiilijalanjälkilaskelmassa olisi realistisempaa laskea hiilijalanjälki aurauskaluston säilytyspaikasta kuin toimipisteeltä (ovat nimittäin aika tavalla samassa matkassa).

Ratkaisuehdotus

Laskentaa voitaisiin muuttaa niin että Sysmäläiset yrittäjät olisivat samalla viivalla. Esimerkiksi niin että hiilijalanjäljen laskentaperusteena käytettäisiin matkaa toimipisteen kunnan kuntakeskuksesta. Jos toimipiste on Sysmän kunnassa, niin matka olisi 1, jos Hartolassa, niin matka olisi sen 20 km, Heinolassa 50 ja niin edelleen. Tämähän ei vaatisi kuin valtuuston päätöksen muuttaa hankintaohjetta, missä tällä hetkellä lukee useassa kohdin: ”Hiilijalanjälki lasketaan tuotteen tai palvelun toimitusmatkan pituudesta toimittajan toimipisteestä hankintayksikön toimipisteeseen.

Näin mietiskeli Elomaa

Uusi valtuusto jatkoi väkevästi

Kirjoitinkin jo tuosta ensimmäisestä valtuuston kokouksessa ja valiokuntavaaleista täällä. Sen jälkeen kunnanhallitus 23.8. valmisteli uudelleen valiokuntien vaalit valtuustolle. Jotenkin ei yhtään yllättänyt, että puheenjohtaja valtuuston kokousta 30.8. johtaessaan, ei huomannut että valiokuntien puheenjohtajistot jäi sitten valitsematta.

Eihän siinä sitten auttanut kuin pitää ylimääräinen kunnanhallituksen kokous 6.9. jotta saatiin kiireellisesti valmisteltua valtuustolle valiokuntien puheenjohtajistojen valinta. Todennäköisesti sitä seuraa ylimääräinen valtuuston kokouskin, koska seuraava kokous olisi valtuusto-ohjelman mukaan vasta marraskuussa.

Olisikohan keskustan pitänyt oikeasti miettiä ketä tarjosivat valtuuston puheenjohtajaksi. Tämä nykyinen taitaa olla jokseenkin kyvytön tehtäväänsä.

Elomaa

Pettäjän tie

On olemassa vanha sanonta ”keskusta pettää aina”. Nyt valtuustossa käytiin näytelmä jossa huomattiin että sanontaa pitää paikallisesti laajentaa. Uusi sanonta kuuluukin että ”avoin keskusta pettää aina”. Ja niille joille tuo ”avoin keskusta” termi on tuntematon, niin pitää kertoa että kyseessä on viime valtuustokauden lopussa syntynyt keskustan, avoimen sysmän ja demareiden muodostama koalitio.

Päijät-Hämeessä käytiin perinteiseen tapaan neuvottelu ylikunnallisista luottamuspaikoista. Tuossa neuvottelussa päästiin sitten yksimielisyyteen paikoista niin, että puolueet ja sitoutumattomat jakoivat paikat ylikunnallisiin luottamuspaikkoihin suhteessa puolueiden äänimääriin kunnallisvaaleissa. Neuvottelussa sovittiin kunnittain ja puolueittain paikat ja sopimus sitten allekirjoitettiin. https://yle.fi/uutiset/3-12045441

Kun Sysmän kunnanvaltuustossa käsiteltiin ”§30 Edustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen toimikaudeksi 2021-2022”, niin ylikunnallisen sopimuksen avoin pettäminen hyppäsi silmille.

Vastoin tuota ylikunnallista sopimusta missä yhtymäkokouksen paikat oli sovittu kokoomukselle ja perussuomalaisille, avoin keskusta repäisikin Hopeasaaren (jota olen tähän asti pitänyt ihan järkimiehenä) suulla oman ehdotuksensa. Sinne haluttiinkin edustajat keskustasta ja avoin sysmä ryhmästä. Äänestykseenhän se meni ja tulos oli 15-6. Kun tiedetään että kokoomuksella ja perussuomalaisilla on yhteensä kuusi edustajaa, niin voidaan todeta, että avoin keskusta junttasi päätöksen vastoin ylikunnallista sopimusta. Ja tästä päätöksestä sitten sekä perussuomalaisten että kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

Mitä tästä seuraa?

Nyt meni luottamus Sysmäläiseen päätöksentekoon maakunnan tasolla. Voihan se olla että sdp että kepu saa vähän noottia piirin tasolta.

Ja kun tulevat maakuntavaalit alkavat olla ajankohtainen, niin tulen kyllä sangen voimakkaasti ja usein muistuttamaan tästä episodista ja siitä että tämän jälkeen maakunnan tasolla ei luoteta keneenkään tuosta avoimen keskustan porukasta. Eli ääni maakuntavaaleissa näille sopimusrikkojille on kuin äänestäisi imaamia paaviksi.

Elomaa

Uusi valtuusto aloitti väkevästi

Uusi valtuusto kokoontuessaan ensimmäistä kertaa valitsi toimielinten jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot. No ei se mennyt ihan putkeen. Kummankaan valiokunnan jäsenten valinnassa ei osattu noudattaa kuntalakia / tasa-arvolakia.

Toimintaympäristövaliokuntaan valittiin varajäseneksi henkilö joka ei ole valtuutettu tai varavaltuutettu. Hyvinvointivaliokunnan varajäsenten valinnassa ei sitten tullut tasa-arvolaki mieleen.

Eihän tuollaiseen ole muuta puuttumismahdollisuutta kuin kunnallisvalitus. Nyt sitten onkin mietinnän paikka kunnallishallinnossa. Pitääkö laittaa viime valtuustokauden valiokunnat jatkamaan? Kun asia on hallinto-oikeudessa niin valtuusto ei voi edes valita uusia valiokuntia ennen hallinto-oikeuden ratkaisua (sama asia ei voi olla käsittelyssä yhtä aikaa kahdessa viranomaisessa).

Mielenkiintoista on myöskin valiokuntapaikkojen ja puheenjohtajuuksien jako. Jostain syystä keskusta antoi kumpaankin valiokuntaan oman paikkansa sdp:lle. Vaalituloksen mukaan demareille ei olisi kuulunut edes valiokuntapaikkoja ja nyt annettiin vielä toimintaympäristövaliokunnan puheenjohtajuus. Uskaltaakohan kukaan julkistaa sitä sopimusta mikä aiheen tiimoilta on tehty kepun ja demareiden välillä?

Elomaa

Kunnallisvalitus liitteineen:

Viranhaltijan ”puolueettomuudesta”

Julkisen vallan käyttöohje https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/nain-julkinen-hallinto-toimii/virkamiehen-oikeudet-ja-velvollisuudet kertoo seuraavaa:

Julkista valtaa käytettävä vastuullisesti
Koska virkamies käyttää työssään julkista valtaa, hänellä on ehdoton velvoite noudattaa lakia sekä toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti.

Hallintolaki:

Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

Mitä sitten teki johtava viranhaltijamme talousjohtaja?

Lähetti sähköpostilla kunnanviraston henkilökunnalle seuraavan kutsun:

Aihe: Muistathan käydä huomenna 23.6.2021 kahvilla!!!!
Teksti:
Nautimme mansikkakermakakkukahvit vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hyvän vaalituloksen merkeissä!

Hyvää ja lämmintä Juhannusta!

Yt
Eija

Ystävällisin terveisin

Eija Oksanen
talousjohtaja
Sysmän kunta
puh. 044 713 4506

Siis mitä v***ua? Talousjohtaja kutsuu henkilökunnan juhlimaan tilinpäätöstä (mihin hänellä ei kyllä ollut kuin kirjurin rooli) ja menee ja ylistää vaalitulosta. Näemmä vaatimukset viranomaisen puolueettomuudesta on menneet huolella ohi. Ja samalla sitten tulevaa rahankäyttöpolitiikkaa enteillen oli vielä mahdollista pistää pöytä koreaksi kunnan piikkiin.

Nyt taisi sitten selvitä minkä vuoksi talousjohtaja ujutti omatoimisesti budjettiin 15000 euron avustuksen Palvelutalo ry:lle ilman mitään viranhaltija- tai toimielinpäätöksiä. Ei virheellisessä menettelyssä riittänyt edes se, että istui yhdistyksen hallituksessa, vaan on näköjään toiminut koko ajan Avoimen Sysmän (avoimen keskustan) asialla. Se tämän viranhaltijan puolueettomuudesta.

Kumpikohan pitää talousjohtajalle puhuttelun – kunnanjohtaja vai kunnanhallitus?

Tälläkin mustalla pilvellä on hopeareunus. Talousjohtaja lähtee pois kunnan palveluksessa ja siirtyy kiinteistöbisnekseen missä kusettaminen ja omien sidosryhmien etujen ajaminen on enempi ammattivaatimuksia kuin virheitä.

Semmoista avointa ja puolueetonta hallintoa tällä kertaa

Ihmetteli Elomaa

Avoimesti keskustan ”avoimuudesta”

Keskusta on vaalipuheissaan taas korostanut avoimuutta ja yhteistyötä. Kyllä se yhteistyö on tupannut olemaan tällä vaalikaudella pelkästään Avoimen Sysmän kanssa pelaamista. Eikä mitenkään avoimesti kuntalaisten suuntaan. Kerrotaanpas muutama esimerkki tuosta ”avoimuudesta”.

Ennen viime vaaleja keskusta pelasi kovaa. Kyse oli surullisenkuuluisasta lätkäreissusta jota käsiteltiin oikeudessa asti. Hommahan meni niin että keskusta nosti asian pienessä piirissä esille. Mutta kun keskustan porukalla ei ollut kertakaikkiaan munaa tehdä asialle mitään, niin kaikki tiedot kerrottiin allekirjoittaneelle sillä idealla että joku sentään uskaltaa. Keskustan naissiipi Lehtosalo-Lönnberg ja Sinisalo toimittivat kaikki tiedot kutsuineen ja toimielimien keskustelujen sisältöineen. Tarkoin raportoitiin myös se että minua epäiltiin kunnan sähköposteihin murtautumisesta vaikka kaikki aineisto oli saatu em kaksikolta. Edes oikeudenkäynnin jälkeen ei millään tavalla tuotu esille että koko homma oli keskustan juttu, missä ehkä jälkeenpäin mietittynä vähän naiivisti toimin toimeenpanijana.

Edellämainitun jälkeen keskustassa oli ilmeisestikin sellainen mieliala että sitoutumattomat toimii heidän apunaan ja tekee likaiset hommat puolestaan. Yhteistyötä ennen vaalikautta pohjustettiin ja suunniteltiin. Ja ihan hemmetin avoimesti keskusta petti heti ensimmäisessä valtuuston kokouksessa tekemällä kokoomuksen ja demareiden kanssa diilin millä perussuomalaiset ja sitoutumattomat jätetään ilman toimielinpaikkoja. Koska tiedossamme oli että keskusta pettää aina, niin osasimme varautua tähän ja teimme yhteistyössä perussuomalaisten Aromaan kanssa sopimuksen tämmöisen tilanteen varalle. Valtuuston kokouksessa paikkoja jaettaessa teimme väliaikaisen vaaliliiton ja osasimme todellakin laskea että sillä saamme paikat molempiin valiokuntiin ja yhden paikan hallitukseen. Tämä esilletulomme aiheuttikin aikamoista hämmennystä ja tarkistuslaskentaa valtuuston kokouksessa.

Jos heti aluksi petetään, niin se ei kovin suurta luottamusta ja yhteistyöhalukkuutta herätä. Siihen kun vielä lisää Kotolahden puhelun Bruunille missä herra kertoi että mitä sitoutumattomien pitää tehdä ja miten toimia yhteistyössä kepun kanssa, niin kukin voi kuvitella millainen into meillä oli yhteistyöhön ja kepun palvelemiseen.

Paloaseman myyntihomma oli sitten oikein valioesimerkki valtuustokauden lopussa muodostuneen avoimen keskustan kieroilusta. Kotolahti lähetti ostajalle hallituksen kokouksen jälkeen seuraavan viestin:

 • ”Onnittelut uudesta kiinteistöstä”
 • Vastaus
 • ”Kiitos! En ole pöytäkirjaa vielä edes nähnyt, mutta hyvä jos näin on!”
 • Johon Kotolahti:
 • ”Juu tuli äänestyksen jälkeen. Kerron sinulle joskus kasvotusten miksi äänestettiin. Kaikki hallituksessa halusivat sen sinulle mutta vasta äänestyksellä taktikoitiin eräitä tulevia toimien onnistumista.”
 • ja jatkoi
 • ”Ts kaikki hallituksessa kannallasi mutta kaikki valtuustossa ei”

Tällä äänestyskikkailulla saatiin perussuomalaisten valtuutettu mukaan epäluottamuslauseeseen valtuuston puheenjohtajaa kohtaan. Todisteena tekstiviestikeskustelu Kotolahden kanssa sen jälkeen kun olin lähettänyt hänelle kuvankaappauksen em viesteistä:

 • Elomaa:
 • ”Katos, taisi joku jäädä kiinni housut kintuissa”
 • Kotolahti:
 • ”No katos poikaa. Vaan keksitkös jujun 10 pistettä jos osaat”
 • Elomaa:
 • ”Tipi ostettiin mukaan, kiitos pisteistä”
 • Kotolahti:
 • ”Jäljillä mutta vasta 5 pistettä”
 • ”Aivan yhtä hienoa kuin teidänkin pyöritykset. Meinaatko eettet niitä ole tarkkaan järjestelmällisesti kirjattu. Kaikella on aikansa”
 • Kotolahti sitten hädissään:
 • ”No kerrotko nyt mitä tuolla Heinolta saamallasi viestillä aiot tehdä”
 • Elomaa
 • ”Kaikella on aikansa”

Edellämainittu keskustelu osoittaa sen että ”avoin keskusta” sopi asian niin, että kun hallituksessa Karola äänestää kaupan puolesta ja muut avoimet vastaan, niin saadaan Aromaalle vakuutettua että ollaan hänen puolellaan paloaseman muissa käyttötarkoituksissa. Ja näin Aromaa saatiin mukaan valtuuston puheenjohtajan erottamista valmistelevan tilapäisen valiokunnan perustamiseen. No kyllähän Tipi huomasi sen myöhemmin sitten että keskusta pettää aina.

Ja tuon tilapäisen valiokunnan perustamisen perustelut saatiin kirjalliseen muotoon vasta juuri ennen ensimmäistä valiokunnan kokousta (viikkoja perustamispäätöksen jälkeen). Ja kumma kyllä tekstin kirjoittajana olikin Karola eikä valtuustossa asian esittänyt Kotolahti.

Toimintakeskuksen remontin suunnan muuttamisesta saa kiittää keskustan valtuutettu Kotolahtea. Tämä kaveri ylivertaisella tietämättömyydellään vittuili ja narisi alkuperäisen hankevetäjän irtisanoutumaan hommastaan. Projektissa tosiaankin oli kokenut ja arvostettu vetäjä, korjaukset saatiin tehtyä järkevästi ja huomattavasti edullisemmin kuin oli etukäteen ajateltu, mutta ei hänkään loputtomasti jaksanut kuunnella puupäiden veetuilua.

Nyt sitten pari päivää ennen vaaleja keskusta laittoi luottotoimittajansa Pirilän kirjoittamaan Sysmän konsulttipalkkioista. Juttua tehdessään Pirilä vakuutteli että konsulttiasioita kysyttiin myös ympäristökunnista. Saamamme tiedon mukaan tässä asiassa toimittaja valehteli, mikä vielä vahvemmin todistaa sen että kyseessä oli Sysmän keskustan omatoimittajalta tilaama juttu. Juttu oli tarkoituksella rakennettu vähän epämääräiseksi, mutta eihän kukaan ennen vaalipäivää ehdi oikomaan asiaa. Keskityttiin kuntavelhoon ja kunnanjohtajaan unohtaen sen että kunnanhallitus oli yksimielisesti hyväksynyt asiat. Keskusta oli hommassa ihan yhtä vahvasti ellei vahvemminkin mukana kuin muut. Sitoutumattomat selvitti jo pari vuotta sitten tuota konsulttiasiaa ja voidaan katsoa että me olimme se tekijä millä homma laitettiin poikki. Me pyysimme laskut yms jo tuolloin ja toimme asian valtuutettujen tietoon. Ja itse asiassa tuo kuntavelhon elinvoimakonsultointi päättyi siihen että elinvoimatyöryhmän budjetti puolitettiin vuodelle 2020 ja se ei enää mahdollistanut jatkoa. Konsultoinnin lopetuspäätöstä ei ole olemassa, se vaan loppui kun sopimuskausi päättyi ja budjetoitu raha ei riittänyt uuteen sopimukseen kesällä 2020.

Ja miettikääpäs sitä että noin toimiva Sysmän keskustaporukka mainostaa avoimuutta ja yhteistyötä toimintamallinaan. Samalla kaavalla Pohjois-Korea voisi mainostaa olevansa edelläkävijä valistuneen demokratian saralla.

Elomaa, avoimesti ja laillisesti, nro 62

Kunnallisvalitus vaalikelpoisuudesta

Kun viimekesäisen Itä-Hämeen artikkelin perusteella heräsi epäilys valtuutettu Jaakko Palvailan vaalikelpoisuudesta, niin siitä alkoi varsinainen teatteri. Koulupäätöksen jälkimainingeissa syntynyt uusi keskustakoalitio yritti joka paikassa estää asian selvittämisen (aivan niinkuin nyt myöhemmin Palvelutaloyhdistyksen suhteen).

Hopeasaarikin totesi kunnanhallituksessa:

”Vaikka tilapäinen osoite on ollut yli vuoden eli 1.9.2018 lähtien Mikkelissä, sen merkitys Palvailan kykyyn ja oikeuteen hoitaa luottamustehtäväänsä Sysmässä tehtävän edellyttämällä tavalla, on vähäinen.”

Tuosta toteamuksesta selviää oikein hyvin se, että koalitiossa tajuttiin vaalikelvottomuus, mutta se selitettiin tälle ryhmälle tunnusomaisella ”jouhevuudella” vähäiseksi.

Vaikkei hallinto-oikeuden päätös ehdikään tälle vaalikaudelle, niin asia on mielestäni silti selvitettävä laillisella tavalla.

Jukka Elomaa

Savu senkun sakenee

Jatkoa kirjoitukseen ei savua ilman tulta.

Nyt tuo edellisessä kirjoituksessa kuvattu Palvelutaloyhdistyksen hyökkäys selvityspyyntöä vastaan alkaa saada logiikkaa taakseen. Siellä mitä todennäköisimmin tiedettiin, että jos asioita aletaan selvittää, niin epäkohtia tulee esille. Ja on niitä tullutkin. Terveystalo on suorittanut alihankkijavalvonnan syyskuussa 2020. Valvonnan raportissa mainitaan useita epäkohtia ja osa niistä on vakavia. Raportti liitteenä jutun lopussa.

Ja tälläkin kertaa palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtaja lähestyi kunnanhallituksen jäseniä kirjeellään, jossä kielleltiin tutkimasta asiaa tarkemmin.

Normaalin menettelyn mukaan sosiaalijohtajan olisi pitänyt tuoda raportti sosiaali- ja terveysjaoston käsiteltäväksi. Ja koska kyse oli vakavista puutteista, niin jaoston olisi tullut kertoa asia kunnanhallitukselle. Jaoston esittelijänä on sosiaalijohtaja ja hän on palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtajan puoliso. Mitä ilmeisimmin tästä syystä sosiaalijohtaja ei ole tuonut valvontaraporttia jaoston käsiteltäväksi vaan salasi sen. Tämän valvontaraportin sekä palvelutaloyhdistyksen ja sen toimihenkilöiden kunnanhallitukselle osoittamat selvitysten estopyynnöt (kaksi liitettä kirjoituksessa ”Ei savua ilman tulta” ja yksi uusi 10.5.2021 kunnanhallitukselle osoitettu toiminnanjohtajan kirje – liitteenä tässä kirjoituksessa) on lähetetty tänään valviran tutkittavaksi.

Lisäksi terveystalolta saatujen tietojen mukaan sosiaalijohtaja on tehnyt runsaasti henkilöpäätöksiä palvelutaloyhdistyksen järjestämän ryhmäkodin ja tuetun asumisen asiakkaista. Näihin kaikkiin päätöksiin hän on ollut esteellinen, koska puolisonsa on yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Vaikka kaikki nuo edellä mainitut asiat ja ongelmat ovat kaikkien kunnanhallituksen jäsenten tiedossa, niin silti vaalipuheissaan avoimuuttaan ja rehellisyyttään mainostavat keskustakoalition edustajat (Juho Hopeasaari, Maija Sinisalo, Raili Valkama, Lilli Karola ja Arja Hiltunen) olivat kunnanhallituksen kokouksessa asioiden jatkoselvitystä vastaan (liite pöytäkirjanote). Etenkin Karolan toiminta terveydenhuollon ammattilaisena asettuu aika kummaan valoon tässä jutussa.

Ehkäpä keskustakoalitiossa halutaan palata heille hyvään vanhaan maalaisaikaan jolloin vanhukset ja vammaiset lukittiin vaivaistaloon ja heitettiin muutama leivänkannikka perään. Vai ketä he tässä suojelevat? Ei ainakaan vammaisia eikä vanhuksia.

Jukka Elomaa

Sitoutumattomien valtuustoaloitteet koulukiusaamiseen

Sitoutumattomien tekemät valtuustoaloitteet tähtäävät asioiden ja tekemisten tilan, määrien, oikeudellisuuksien ja tarkoituksenmukaisuuksien laajaan, paikallisesti ja yhteisöllisesti kattavaan, tutkimiseen. Analyysin jälkeen meillä olisi OIKEANLAINEN tieto ja pohja tehdä muutoksia kohti parempaa. Olen ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ottamaan selvitykseen osaa. Viranomaistyönä on jo tehty tähän nimenomaiseen tapaukseen liityyvä selvitys. Jokainen ymmärtää, että sen antama tulos on salainen, mutta esimiehen kautta selkeästi yleisölle ilmoitettu niiltä osin kuin salassapitomääräykset antavat myötä; tähän viittaa myös epäsuorasti oikeuden tuomio. Laajempi selvitys Sitoutumattomien toisessa aloitteessa käsittää koko kiusaamisen kirjoon liittyvän toiminnan ja sen selvityksen kautta viranomaistyöhön ja yhteisön osallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat toimet eli toivottavat parannukset. Erityisenä periaatteena tässä laajan selvityksen mahdollisissa tuloksissa ja sen aloittamissa toimissa on auttaa kiusaamisen uhria eheytymään yhteisön tasa-arvoiseksi ja tärkeäksi osaksi.

…. Edelleen kiusaamiseen liittyvä kommenttini muualta siirrän tähänkin. Asia on vakava ja siksi pohdin sitä edelleen. ……………

Toisaalta tuomion kovuudesta voi myös päätellä, että kaikkea mahdollista on tehty, yritetty ja koeteltu, mutta ei ole auttanut. Niinpä nyt varmaan on tuomioistuimessa ajateltu, että kova tuomio auttaa asiassa ja lähettää viestiä muille samassa asemassa oleville. Kova tuomio saattaa olla väline jatkossa koulukiusaamisen jonkinlaiseen tiedostamisen tasojen oivaltamiseen ja sitä kautta ehkä kiusaamisen hallintaankin. Yleisesti koulukiusaamiseen on suhtauduttu ajoittain jopa välinpitämättömästi, mutta KOROSTAN tämän nimenomaisen tapahtuman kohdalla, että näin EI OLE tapahtunut. Joku mainitsi, että olisi pitänyt ylittää lain sallimat keinot tässä yhteydessä. Se on mahdollista, mutta heti olisi ollut joku selittämässä ja haastamassa oikeuteen väärin tehdystä ratkaisusta. Esimerkkinä herkkyydestä valtuuston kokous 29.3.2021, kun esittelin Sitoutumattomien kahta kiusaamiseen liittyvää valtuustoaloitetta, alkoi valtuutettujen taholta heti kuulua kuiskauksia, ettei niin saanut tehdä.

Vaikka on näinkin vakavasta tapauksesta kyse, löytyy aina kiusaajalle ja hänen oikeuksilleen puolustajia muun muassa salassapitoon vedoten. Kyseisissä aloitteissa ei varsinaisesti ollut sinänsä mitään salassapidettävää tai EI jo julkisuudesta tunnettua asiaa. Lisäksi vielä tätä nimenomaista tapausta on käsitelty myös Hyvinvointivaliokunnassa, missä olen jäsenenä eli tavallaan olen asiassa mukana. Tästä edellisestä lauseestani voidaan jo joissain piireissä alkaa suunnitella toimenpiteitä, koska maininta saattaa rikkoa salassapidon sääntöjä. Ihan tarkkaan toimenpiteitä ja mahdollisuuksia tuntematta kannanotto koko asiaan, varsinkin tässä tapauksessa, saattaa avata kapean ja ehkäpä menneisyyteen liittyvän näkökulman.

Nykyään on oltava äärimmäisen tarkkana, koska media, siis jopa hyväksytty julkinen media, tarttuu herkästi kaikenlaiseen lipsahteluun ja luo niistä tällaiselle vanhalle pierulle ajoittain aivan käsittämättömän metatodellisuuden.

Naapurikylän tyttö sanoi: ”Elämme herkkää aikaa.” … lisäisin tuohon vielä toteamuksen ” …. koko ajan

Vastine suomi24 ”tietäjille”

Vastasin Suomi24 kanavalla seuraavasti, kun siellä oli selkehkösti asetettu ammatitaitoni kyseenalaiseksi ja kehuttu juopoksi, kusipäisskeski pilkuviilaajaksi:
Voisiko ajatella, että minulle olisi epähuomiossa 30 vuoden työkokemuksesta kertynyt jokunen hitunen tietoa koulumaaailmasta ja sen vuoksi olen luottamustoimissani toiminut niin kuin olen toiminut? 

Ymmärrän kyllä puutteeni, mutten tässä kohden, kuin aloittaja selittää, tunnista toimintani sisintä olemusta. Voisiko aloittaja ystävällisesti selata vaikka kunnallisaloitteeni läpi ja valaista, mitkä niistä ja miten toteuttavat hänen esittämiään väitteitä minun kohdallani? Suomi 24 kanavan keskusteluketjun aloittaja painottaa minun toimintani tärkeimmäksi ja lähes ainoaksi  sisällöksi vt.rehtorin asioiden ajaminen.

Huomautan, että Sitoutumattomissa toimimme kaikki ihan itsenämme. Meillä ei ole puolueohjelmaa vaikkapa Avoimen Sysmän tapaan. Meidät erottaa Avoimesta Sysmästä juuri tämä puolueohjelman puuttuminen eli meillä on toimintatapa (laillisuus, avoimuus, yhteistyö) ei ohjelma. Ymmärrän, että tätä on nykyisessä puoluedemokratiassa vaikea sisäistää, Sitoutumattomuus meidän käsittämässämme muodossa antaa mahdollisuuden kaikille rakentaa politiikkaa yhteisen hyvän tavoittelemiseksi ilman ohjelman rajoituksia. … tai ryhmän/yksilön etua ajaen, tarkoitan siis ilman ”jouhevaa” päätöksentekotapaa. 
Ymmärrän myös, että tällainen vapaa mielipiteen muodostaminen ja sen ajatuksen mukaan toimiminen on vierasta ja outoa. Siksi sen arvostelu ja kova kritiikki on suhteellisen selkeä seuraus ryhmien/yksityisten etua ajavien keskuudessa. Tämän vuoksi kritiikki on ilman muuta ymmärrettävää ja jopa hyväksyttävää , koska se toimii ikään kuin negaationa Sitoutumattomien vaalityönä meidän hyväksemme. Ryhmänä otamme sen huomioon. 

Ongelmana on, että iso osa kritiikkiä perustuu ongelmakenttien harmaisiin alueisiin tai jopa valheellisiin tietoihin. Tämä johtaa helposti ja on johtanutkin henkilökohtaisuuksien nousemiseen pääasiallisemmiksi pohdinnoiksi, ja jopa ihan konkreettisiin hyökkäyksiin edustajiamme vastaan. Tätä käsin kosketeltavaa vihatoimintaa emme/en hyväksy. 

Kare

Kiusaamisesta vielä

Puskassa ilman kukkiksia vastasin KIUSAAMISJUTTUUN kommentilla. Samalla viittasin alla oleviin Sitoutumattomien aloitteisiin. Korostan asian käsittelyssä kahta seikka 1. Salassapidon ongelmiin ja 2. Yhteisön mahdollisuuksiin.

Tässä alla kommenttini:

Lehtien jutut perustuvat salaamattomiin mielipiteisiin. Jos vaikka ajatellaan, äidin lausunto oikeudessa mihin lausuntoon sitten syyttäjäkin puuttui lausuntoa jotenkin tukien, on se hölmöydessään ylivoimainen. Minäkin lähetin Itähämeeseen ja oikeuteen kyselyn tuon lausunnon perään. Läheltä asiaa seuranneena voin ennakkotietona sanoa koulun toimien olleen lakien ja asetusten mukaiset. Sen enempää en tässä vaiheessa voi sanoa, koska SALASSAPITOON liittyvä lainsäädäntö on näissä asioissa merkittävä. Jos viranomainen toimii lakien ja asetusten mukaan, ei häneltä voi enempää vaatia; tässä tapauksessa ihmettelen eniten työnanatajan eli kunnan asennetta, miksei ole otettu kantaa asiaan työnantajana, kun työnantajalla on kuitenkin Suomessa ankara vastuu? Tämä SALASSAPITO suojelee KIUSAAJAA ja kiusaamisen rakenteellisia ilmentymiä. Minä vastustan salassapitoa kolmesta syystä:

Veijo Kare

Koulukiusaamisesta ja toimittajan ”puolueettomuudesta”

https://yle.fi/uutiset/3-11877290

Tässä Ylen artikkelissa on kyse vakavasta asiasta. Kiusaamista eri muodoissaan tulee aina olemaan (homo homini lupus), mutta siihen puuttumiseen tulee olla tahtotila, keinot ja välineet. Tämä viimeaikoina esiin tullut törkeä tapaus on ollut enemmän kuin kiusaamista. Käsittääkseni koulussa puututtiin asiaan sangen voimakkaasti heti kun tapaus tuli koulun tietoon. On kuitenkin muistettava että tämän tapauksen törkeimmät teot ovat tapahtuneet koulun ulkopuolella, ja niihin koululla ei ole edes oikeutta puuttua. Nuo väkivallanteot tapahtuivat niin sanotusti oman porukan sisällä ja siinä porukassa ei vanhemmille tai opettajille uskallettu kertoa, ettei jäisi itse muista jutuista kiinni.

Joka puolella on nyt tivattu koulun vastuuta asiaan. Olisiko syytä myös kysellä lastensuojelun tilanteesta Sysmässä? Edellämainituttujen tapausten paljastuessa olisi jo luullut lastensuojelun tekevän omia toimenpiteitään.

Mielenkiintoisena pidän myös tuota artikkelissa esiin nostettua kiusaamista ryhmästä sulkemalla. Sehän on aikuisten kesken ihan normaalia toimintaa. Kun vaikka baarista ollaan lähdössä jatkoille, niin kaikki halukkaat eivät todellakaan pääse mukaan. Ei aikuistenkaan tarvi olla kavereita kaikkien kanssa – miksi sitten lapsien?

Vaikka jutussa on paljon tärkeää asiaa, niin silti siinä on yksi huomiota herättävä piirre. Näyttää pahasti siltä että artikkelin toimittajan ammattitaito horjuu (puuttuu?) tai sitten hänelle keskustan omatoimittajana on yksiselitteisesti kerrottu mitä pitää vihjailla. Poimitaan tähän nyt räikeimpiä epäkohtia kirjoituksesta.

”Vt. rehtori Tuula Vuorinen on kokoomuksen varavaltuutettu ja kunnanhallituksen varajäsen. Hän myös vastaa kunnan koulukuljetuksista. Kokoomuslainen valtuuston puheenjohtaja Mika Järvinen on puolestaan liikennöitsijä, joka hoitaa koulukuljetuksia. ”

Tässä toimittaja Pirilä joko tahallaan tai osaamattomuuttaan heittää seiska-lehden tyylistä uutisointia. Yhdistetään pari yksityiskohtaa (joiden ei edes tarvitse pitää paikkaansa) ja päädytään antamaan mielikuva että jotain olisi pielessä. Nyt kytkettiin koulukuljetukset, vt rehtori, kokoomus ja liikennöitsijä. Mikäli toimittaja olisi vaivautunut ottamaan selvää asiasta, niin hänelle olisi kerrottu asian oikea laita. Vt rehtori suunnittelee oppilasosoitteiden perusteella koulukuljetusten ajoreitit ja kilpailuttaa ne Hilmassa ja lähettää tarjouspyynnöt myös paikallisille liikennöitsijöille. Tarjoukset jätetään hyvinvointivaliokunnalle joka päättää eri reittien voittajat. Siis vt rehtori ei vastaa koulukuljetuksista, eikä voi mitenkään suosia Järvistä liikennöitsijänä.

”Kokoomuslaisten lisäksi rehtoria puolustaa myös Sysmän sitoutumattomat. Rehtorin puoliso on sitoutumattomien valtuutettu. ”

Sitoutumattomat on esittänyt huolensa etenkin somessa tehtyihin maalittamisiin ja henkilökohtaisiin hyökkäyksiin vt rehtoria ja opettajakuntaa vastaan. Henkilökohtaisia hyökkäyksiä on tullut myös keskustan ryhmästä. Asiat asioina. Muista ryhmistä näyttää ihan selkeästi puuttuvan tietoa opetustoimen ja sen salassapitopykälien ymmärtämiseen. Somekirjoittelijoiltahan se puuttuu ihan kokonaan. Sitoutumattomat ovat tehneet valtuustoaloitteen kiusaamisen yhteisömalliseen ratkaisemiseen ja myöskin aloitteen millä kunnan työnantajana tulee puuttua tämmöiseen viranhaltijan ”lynkkaamiseen”. Ja tässäkin toimittaja ”ammattitaitoisesti” jätti asian kahden vihjeen tasolle.

Poliittiset vastustajat ovat jopa kyseenalaistaneet Palvailan vaalikelpoisuuden kunnassa tutkimalla sosiaalisesta mediasta hänen asuin- ja työpaikkatietojaan. Tiedot tuotiin valtuustoon, joka äänestyksen jälkeen totesi Palvailan säilyttävän vaalikelpoisuutensa Sysmässä. ”

Epäilemättä keskustan piirissä pidetään poliittisena vastustajana sellaistakin joka perustellusti epäilee heidän valtuutettunsa vaalikelpoisuutta. Toisin kuin keskustan penaalin vähemmän terävä kynä kunnanvaltuustossa kertoi, niin vaalikelpoisuuden epäily ei alkanut mistään MOT-ohjelman jälkipyykistä.

Epäily Palvailan vaalikelpoisuudesta alkoi, kun Itä-Häme kirjoitti 13.6.2020: ”Vyyhdin purkaminen on hyvä aloittaa neutraalilla maaperällä. Tarkoitukseen sopii hirvensalmelainen satamaravintola, joka sijaitsee sopivan puolen tunnin ajomatkan päässä Palvailan kodista Mikkelistä.” Linkki uutiseen (maksumuurin takana)

Tämän jälkeen asiaa ryhdyttiin selvittämään – ensin kysymällä kavereilta ja tsekkaamalla somesta. Virallisissa käsittelyissä Palvaila on johdonmukaisesti ja ylimielisesti kieltäytynyt kertomasta tarkemmin asumisistaan eri paikkakunnilla, työpaikoistaan ja perhesuhteistaan. Hän on myös laiminlyönyt lakisääteiset muuttoilmoitukset väliaikaisista asumisistaan (lukuunottamatta sitä kun hän ”väliaikaisesti” muutti avopuolisonsa kanssa heidän ostamaansa omistusasuntoon). Näin ollen tärkeäksi tietolähteeksi on jäänyt hänen ja läheistensä päivitykset somessa. Kaikki lisäselvitykset ja selvityspyynnöt on vielä yritetty mahdollisimman tehokkaasti estää. Jarruna ja estäjänä on toiminut uusi keskustakoalitio (Keskustan ja Avoimen Sysmän ryhmät vahvistettuna SDP:n Hiltusella). Valtuusto joutuikin päättämään vaalikelpoisuudesta sangen vaillinaisin tiedoin. Tästä vaalikelpoisuusasiasta on tekeillä valitus hallinto-oikeuteen ja eiköhän se täälläkin julkaista kunhan hallinto-oikeus on vastaanottanut valituksen.

Myöskin Palvailan hallintosäännön vastaisen kokousmatkalaskutuksen selvittämisen on edellä mainittu keskustakoalitio yrittänyt kaikin keinoin estää. Ja samalla tavalla tässäkin asiassa Palvaila on jopa ylimielisesti jättänyt vastaamatta kysymyksiin. Tarkastuslautakunta saakin seuraavassa kokouksessaan miettiä vaatiiko se kunnanhallitusta oikeasti selvittämään asian, vai tehdäänkö meillä historiallisesti oikaisuvaatimus tarkastuslautakunnan päätöksestä. (edit. Tarkastuslautakunta ei jostain syystä ottanut asiaa seuraavan kokouksen listalle)

Ja vaikka tuossa jokin aika sitten toimittaja Pirilän kanssa puhelinkeskustelussa sovittiin, että ilmoitan hänelle tulevia uutisoitavia asioita, niin puran tässä sen sopimuksen. Toimitan tietoja vain puolueettomille ja ammattitaitoisille toimittajille.

Jukka Elomaa

Sysmän Sitoutumattomat

Avoin, rehellinen ja suoraselkäinen – ja kattia kanssa

Minä, kuten monet muutkin olemme seuranneet jo pidemmän aikaa muuan valtuutetun, jopa puheenjohtajatason sellaisen viranhaltijaan kohdistamaa suoranaista henkilökohtaista vainoa. Otan ja näytän toteen niistä yhden.

Suomi 24-palstalle on rekisteröitynyt käyttäjäksi nimimerkki Varttunut. Rekisteröityessään palstalle henkilö saa haltuunsa käyttäjätunnuksen ja salasanan joka identifioi henkilön tuoksi nimimerkiksi. Näin kukaan jolla ei ole tiedossaan ko nimimerkin salasanaa sekä käyttäjätunnusta ei voi tuota rekisteröityä nimimerkkiä käyttää. Saimmekin lukea nimimerkin Varttunut 11.3.2020 klo 17:25 julkaiseman keskustelunavauksen Rehtorikiista (liite 1). Kirjoituksessaan tämä luottamushenkilö verrattain selkeäsanaisesti mollii, haukkuu ja maalittaa kunnan viranhaltijaa, yllyttäen jopa muita liittymään samaan.

Toisena keskustelunavauksena, joka paljastaa tuon nimimerkin haltijan, Varttunut julkaisi 19.3.2021 klo 06:42 keskustelunavauksen Älä opeta kiusaamaan (liite 2). Tuossa julkaisussa tälle Karpaattien neroonkin verratulle tapahtuu se kuuluisa pikku kömmähdys, avaus aloitetaan nimimerkillä Varttunut ja allekirjoitetaan nimellä Veikko Kotolahti Sysmä. Tämä kertonee todentavasti että nimimerkki sekä allekirjoittaja ovat sama henkilö.

Mitä taas tulee kirjoitusten sisältöön ei voi muuta kuin ihmetellen kysyä, tätäkö on Veikko Kotolahden avoin, rehti ja suoraselkäinen keskustalainen luottamushenkilötoiminta? Yhtäällä vainotaan ja maalitetaan nimimerkin suojassa, toisaalla, pää kallellaan, ääni liikutuksesta väristen joristaan laupiasta samarialaista mukaellen jos jonkin sortin diibadaabaa, niin asiallista, niin asiallista ja viranhaltijoiden hyvinvoinnista huolissaan olevaa näytellen. Keskustalaisille yleensä toteaisin että tässäkö on tasonne, voiko rimaa enää alemmas laskea?

Kuten aiemmin olen todennut, näitä tietyn oman häntänsä nostattelijan aikaansaannoksia riittää joten…

SANASTA MIESTÄ – SARVESTA HÄRKÄÄ! Jatkoa seuraa.

Esko Bruun

MITEN SE OIKEASTI MENIKÄÄN …

(Liittyen Suomi 24 kirjoitukseen ”Sysmän Sitoutumattomat”)

Perustimme vaalien 2017 alla Sitoutumattomien ryhmän asettaaksemme ehdokkaita vaaliin. Kävimme vaalityötä omalla tavallamme itsenäisesti, tukeutumatta mihinkään muuhun ryhmään. Pidimme toki yhteistyön ovea raollaan uskoen että yhteistyön mahdollisuus olisi olemassa. Erilaatuisia kontakteja esiintyikin niin keskustan, perussuomalaisten Timo Aromaan kuin kokoomuksen taholtakin. Emme torjuneet yhteydenottoja, emme myöskään tehneet itseämme tykö. Tässä kohden on myönnettävä että toimintaa aloittavana ryhmänä elimme ”sinisilmäisyyttämme” perin harhaisessa kuvitelmassa siitä että yhteistyön mahdollisuus olisi todellisuutta. Vaalit käytiin lopputuloksella kaksi valtuustopaikkaa. On todettava että tuskinpa keskusta meille ääniä ”järjesteli”, jos niin millähän tavoin?

Tämän jälkeen alkoi tapahtua asioita jotka avasivat käsityksiämme poliittisen pelin todellisesta luonteesta. Uusi valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa jossa valitaan henkilöt eri toimielimiin. Etukäteen tietoomme oli vuotanut tieto, kahdenkin ryhmän sisältä, että valtaklikki, tuo kolmen suurimman muodostama ”keskuskomitea” aikoo suhmuroida paikkajaon siten että perussuomalaiset sekä sitoutumattomat jäävät, vastoin vaalien tulosta, vaille ensimmäistäkään paikkaa toimielimissä. Sovimme Timo Aromaan kanssa että tarpeen vaatiessa asetamme ”keskuskomitean” niin sanotusti ehjän eteen valintoja suorittaessamme, eli vaadimme suhteellista vaalia. Valtuustossa alkoikin tapahtua, kukaan ei vahingossakaan ollut kertonut meille miten paikat aiotaan jakaa, kaiken piti tapahtua ”keskuskomitean” keskenään suhmuroimalla tavalla. Kaikki varmaan muistavat teatteritalon takaa katsoen vasemman nurkan tapahtumat sen jälkeen kun kävin ilmoittamassa että mikäli paikkajako ei ole suhteessa vaalien tulokseen, vaadimme suhteellista vaalia jokaisessa valinnassa. Ilmoitinpa samalla että nyt kannattaa hakea evästä, tulee pitkä yö. Tästä alkoikin kiivas matemaattinen harjoitus d’Hondtin menetelmässä jossa ”keskuskomitea” vahvistettuna laskutaitoisilla alkoivat meitä kolmea, Aromaata, Karetta ja minua, pälyillen ja korvallistaan raapien pohtia saammeko aikaan suhteellisen vaalin. ”Keskuskomitean” todettua että perskules, oikeassa ovat, ei voida muuta kuin taipua vaalien mukaiseen paikkajakoon, pääsimme lopputulokseen. Opetus numero 1, rehellistä yhteistyökumppania ei ole olemassakaan, oma etu kävelee aina yhteistyön yli.

Edettiin ajassa loppukesään 2017, parin erimielisen asian jälkeen, katsoi valtuustokauden ensimmäisen puolikkaan valtuuston puheenjohtaja asiakseen soittaa minulle. Katsoi asiakseen kertoa että olisi parasta olla heidän kanssaan samaa mieltä. Kerrottuani hänelle että nyt olet pahemman kerran erehtynyt, me emme ole kenenkään apupuolue, muodostamme mielipiteemme itsenäisesti emmekä tarvitse hänen tai kenenkään muunkaan taholta ”poliittista ohjausta”. Tähän tämä poliittisen ”väkkäröinnin” suurvisiiri vastasi että varautukaa siihen että teille koituu siitä hankaluuksia myöhemmin. Opetus numero 2, kaikilla avoimuudesta ja rehellisyydestä puhuvilla ei välttämättä ole vähäisintäkään käsitystä mistä puhuvat.

Tässä hieman avausta asiaan liittyen tuohon Suoli 24 anonyymien ”totuuden torvien”, sanan mukaisesti, kirjoitteluun. Jatkoa seuraa pian, nyt tekemättömät työt odottavat tekijäänsä.

Esko Bruun

ps. On se muuten hieno keksintö tuo älypuhelin, siinä kun on valikossa sellainenkin toiminto kuin ”Call Recorder”, ei aina tarvitse turvautua muistin varaan. Tallentamalla tärkeinä pitämiään asioita voi sieltä ikään kuin täydentää muistinsa oikeellisuutta. Kaikkea ne insinöörit keksivätkin.

Ei savua ilman tulta

Kun Esko Bruun tekin kunnanhallituksessa selvityspyynnön kunnan ja Palvelutalo ry:n välisestä toiminnasta, niin se taisi osua aika kipeästi tietyille tahoille. Heti ensimmäisenä keskusta ja apuryhmä avoin keskusta nousi takajaloilleen ja arvosteli jopa valtuuston kokouksessa tämmöistä toimintaa viranhaltijoiden kiusaamisena. Arvostelijoista Karolan pieneen mieleenkään ei tullut, että hän teki ihan samanlaisen selvityspyynnön valtuustoaloitteessaan koulun ja kiusaamisen suhteen.

Heti tuon selvityspyynnön jälkeen alkoi armoton hyökkäys sitoutumattomia vastaan suomi24 sivustolla ja kyllähän sieltä tunnisti käsialastaan tietyt keskustan ja keskustaa lähellä olevat henkilöt. Mutta tämähän on jatkunut niin pitkään, että se alkaa vaikuttaa ihan jokapäiväiseltä toimintatavalta tuossa porukassa.

Mutta vielä kummallisempaa oli tulossa. Tämä selvityspyyntö esitettiin kunnanhallitukselle, jolloin normaalin tavan mukaisesti viranhaltija valmistelee asian seuraavaan kunnanhallitukseen ja sitten kunnanhallitus päättää asian jatkosta. Tätä ymmärtämättä sekä Palvelutalo Ry että sen toiminnanjohtaja jättivät kuntaan vastineen. Vastineet löytyvät tämän kirjoituksen liitteistä niin kuin alkuperäinen selvityspyyntökin.

Kiintoisaa on se, että kummassakaan vastineessa ei vastata ollenkaan selvityspyynnössä mainittuihin mahdollisiin esteellisyyksiin. Lähinnä vastineissa vakuutellaan, että palvelutalolla on kaikki hyvin, toiminnanjohtajalla ei ole mitään valtaa ja epäily epäselvyyksistä on suorastaan rikollista. Ja palvelutalon vastineessa kritisoidaan sitä, että kunnanhallituksen pöytäkirjaan on merkitty tämä selvityspyyntö.
Vastineissa jopa vaaditaan:

”Palvelutaloyhdistys edellyttää, että Sysmän kunnanhallitus välittömästi l) toteaa, että selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin on saatu asialliset vastaukset ja asia ei anna aihetta jatkokäsittelyyn, ja 2) pyytää julkisesti anteeksi Sysmän Palvelutaloyhdistykselle, sen asiakkaille ja työntekijöille aiheuttamaansa mainehaittaa ja mielipahaa.”

Tämänkaltainen reaktio pistää kyllä miettimään. Lähinnä sitä, että nyt kuvioissa on oikeasti jotain pielessä. Mikäli asiat olisivat kunnossa, niin olettaisi reaktion olevan enemmänkin ”tutkikaa vaan, kaikki on kunnossa”.

Toiminnanjohtaja Juholan vastineesta huomaa, että hän ei ymmärrä kunnanhallituksen roolia sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Suuresti ihmettelen, että hän tarkastuslautakunnan puheenjohtajana yrittää estää kunnanhallituksen toteuttamasta sille määrättyä tehtävää:

”KH 24.11.2014 § 282
Kuntalain 13 §:n perusteella kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteista päättäessään valtuusto ohjaa sitovasti kunnanhallitusta sen hoitaessa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.”

Juholan vastineessa on vielä mainittu, että puolisonsa Minna Veistilä on myöskin kirjoittanut vastineen. Tästä asiakirjasta ei ole vielä tehty asiakirjapyyntöä, mutta tiistaina sitten …

Se koira älähtää johon keppi kalahtaa, ja eiköhän tähän jatkoa tule …

Jukka Elomaa

Koulukiusaamisesta by Veijo Kare

Nyt paraikaa on julkisuudessa käsitelty kiusaamista. Otin kantaa asiaan Suomi kanavalla, kommenttini on alla. Varsinaiseen käsillä olevaan tapaukseen en ota kantaa, koska en tunne sitä riittävästi.

Kommenttini:

Jonkinlaista kokemusta opetustoimesta saaneena en oikeastaan osaa ottaa tähän keskusteluun kantaa kuin yleisellä tasolla. Kiusaaminen on ikävä kyllä koko ajan läsnä keskuudessamme, eikä vain koulussa. Koulussa nykyään opetus- ja muun henkilöstön keinot puuttua kiusaamiseen on karsittu aika tarkkaan. Onko keskusteluun osallistujilla selkeä kuva siitä, mitä koulun henkilökunta voi oikeasti tehdä havaitessaan kiusaamista? Entä onko selvillä piilokiusaamisen ongelma, mikä liittyy sosiaalisiin suhteisiin? Onko tietoa, mitä tapahtuu, kun henkilökunta ilmoittaa kiusaamisesta poliisille?

Omaa uraani koulukiusattuna muistellessani väitän, että itse ongelmien ytimiin on saatu, siis huolimatta keinojen selkeästä vähenemisestä, parannusta aikaan. En väitä, että kiusaaminen olisi vähentynyt, mutta todennäköisimmin asiaan osataan nykyään suhtautua avoimemmin. Siitä on hyvä jatkaa. En myöskään väitä, että mikään esillä ollut näkökulma ratkaisisi kiusaamisen ongelmaa. Minulla ei myöskään ole mitään selkeää toimenpidettä tarjota kiusaamisen lopettamiseksi.

Minun käsityksen ja kokemukseni mukaan nykyään kiinnitetään huomiota erityisen paljon kiusaajan olemukseen. Kiusattu jää usein yksin ja turvaa paitsi. Näin on pääosin niin sanotussa piilokiusaamisessa, mihin ongelmaan ei olla ylipäätään vielä kovinkaan syvällisesti edes paneuduttu.

Keskustelin joku aika sitten erään kiusaajan kanssa, hän tekee nyt paraikaa väitöskirjaa kiusaamisesta. Hänen perustansa oli, että vanhempana hän huomasi kiusaamisensa aiheuttaneen mielipahaa ja meni pyytämään anteeksi. Tämä anteeksipyyntö oli hänen käsityksensä mukaan merkki kiusatulle ja selkeä käännekohta siis kiusatun elämässä; hän, siis kiusattu, ikään kuin kokisi jonkinlaisen katharsiksen ja vapautuksen menneisyyden ahdistuksistaan. Koetin pitkään selittää tälle kiusaajalle ja väitöskirjan tekijälle, ettei tämä tilanne nyt ihan niin helposti aukea. Loppujen lopuksi hän ei uskonut minua vaan pysyi kannassaan, että anteeksipyytäminen joskus vuosien päästä on pelastus ja armo. Tämä on sellainen kauhistuttava malli, mitä en pysty hyväksymään, mutta kiusaamista tutkivat nykyään pääsääntöisesti kiusaajat. Ikävä kyllä.

Kiusaamiseen voi vaikuttaa parhaiten koti, yhteisö ja arvot. Varsinkin tuo viimeinen on tärkeä, mutta nykyään jo unohduksissa oleva asia tai pääosin muuntunut tämän kiusaamisongelman kohdalla outoon suuntaan.

Koulun kohdalla puuttuminen kiusaamiseen on tehty henkilökunnan osalta hyvin vaikeaksi. Ulkopuolisen silmin tietysti henkilökunnan syyllistäminen on helppoa. Keinot, joita koululla on käytettävissä, toimivat erittäin hitaasti ja salassa; kiusaajan henkilöllisyys ja teot ovat usein lain kirjaimen mukaan salattava, SIIS salattava. Näin ollen koulun tekemistä toimenpiteistä ei useinkaan ole tietoa tai edes merkintöjä saatavilla eli julkisuudessa. Salassapito kysymykset ovat nykyään niin tarkkoja, etteivät edes opettajat saa tietoa oppilaiden sairauksista: tämä on johtanut esimerkiksi sokeritaudin kohdalla joihinkin hyvin ikäviin tilanteisiin. Usein kiusaaminen sijoittuu muuhun aikaan tai alustalle kuin kouluun, niihin ei koulu SAA puuttua. Tällaisessa tilanteessa opettajien kanssa käyty koulukiusaamiskeskustelu on äärettömän HANKALAA ja johtaa välttämättä ristiriitoihin epäolennaisuksien vatvonnassa.

Aikanaan kutsuin vanhempia usein koululle tunneilleni seuraamaan tilanteita. Minusta avoimuus ja vanhempien osallisuus koulun arkeen olisi yksi väylä kiusaamisen hallitsemiseen. Aika harvoin vanhempia tunneilla näkyi. Koulu, oppilaat ja vanhemmat voisivat muodostaa yhteisön, minkä omaksumilla arvoilla voisi olla tervehdyttävä vaikutus ongelmakenttään. Toinen selkeä keino on yksilöity ja tarkennettu etäopetus pedagogisena instrumenttina. Tästä on selkeitä myönteisiä kokemuksia meilläkin Sysmässä viime keväältä. Etäopetuksen kehittäminen yksilöllisenä sosiaaliseen eli piilokiusaamiseen vaikuttavana keinona olisi tärkeää ja varmasti tehokasta. Etäopetuksen kokemuksissa on havaintona niin sanottujen maan hiljaisten ja vetäytyvien oppilaiden ajoittainen selkeä tasojen nousu. Näiden nousujen kautta itsetuntemuksen kasvu voi selkeyttää asemaa sosiaalisessa ympäristössä ja vaikuttaaa myönteisesti kiusaamisen vähenemiseen.

En ota tarkoituksella kantaa nyt ajankohtaiseen tapaukseen, koska en tunne sitä tarpeeksi hyvin. Sen sijaan toivon tuon ehdottamani YHTEISÖLLISYYDEN kasvavan ja sitä kautta ongelmakenttään saatavan myönteistä toimintaa yhdessä…… siis YHDESSÄ.

Kare kirjoitti tämän. Tästä asiasta mielelläni keskustelen ihan naamakkain enemmän jos jotakuta kiinnostaa. Etäopetuksen mahdollisuudet asiassa kiinnostavat erityisen paljon, ja jos jollakin on niistä erityisiä kokemuksia, olen kiinnostunut.

Aloite aurinkovoimasta – tilannekatsaus

Veijo Kare Sitoutumattomien valtuustoryhmästä jätti 23.4.2019 aloitteen aurinkovoiman hyödyntämisestä kunnan omistamissa kiinteistöissä. Tämä aloite uusittiin 21.12.2020. Kunnanhallitus antoi aloitteen viranhaltijavalmisteluun ja toimintaympäristövaliokunta päätti kokouksessaan 24.2.2021 seuraavaa:

”Toimintaympäristövaliokunta on tutustunut selvityksiin ja toteaa, että
tekninen johtaja voi kilpailuttaa aurinkoenergian kolmeen kiinteistöön
(virastotalo, paloasema ja jätevedenpuhdistamo). Hankintapäätös
aurinkoenergiasta tehdään erikseen.”

Linkki pöytäkirjaan:

http://sysma.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20211640-12

Rakenteellisesta korruptiosta (suomi24-kanava)

Samaisessa SOME-väylässä minuakin tavallaan syytettiin korruptiosta. Vastasin kommenttiin näin: Tässä kommentissa syytetään ainakin epäsuorasti minuakin korruptiosta. Jos kirjoittaja lukee tätä minun kommenttiani, niin olisin hyvin kiinnostunut osallistumisestani korruptioon. Edelleen kirjoittajan kommentin mukaan olisin nähtävästikin hyötynyt korruptiosta. Löytyisikö jonkinlainen todiste, tai edes ajatus, mikä viittaisi tällaiseen mahdollisuuteen.? 

Käsittääkseni olen monesti puuttunut rakenteellisen korruption ongelmiin puhumalla muun muassa jouluna niin sanotusta ”jouhevasta” päätöksenteosta sysmäläisen kuntapolitiikan ongelmana. Tällainen rakenteellisen korruption vastustaminen tuntuu olevan Sysmässä ihan yleisesti pahana pidetty näkökulma. Minä kuitenkin jatkan kaikenlaisen suhmuroinnin ja korruptiolta haiskahtavankin toiminnan vastustamista. 

Jotenkin outoa, että laittomia ja moitittavia päätöksiä huomaava ja niihin oikaisua rohkeasti vaativa katsotaan jotenkin vääryyttä tehneeksi kiusalliseksi nillittäjäksi. Kommentin kirjoittaja kuulunee siihen armoitettuun ryhmään, minkä jäsenet voivat itse päättää milloin lakia noudatetaan ja milloin ei noudateta. Minä EN KUULU siihen joukkoon, minä pyrin aina näissä yhteisten asioiden hoitamisessa tarkkaan lain noudattamiseen, MIKSIKÖ? No siksi, että se takaa varmimmin etenemistien KAIKILLE kuntalaisille ( ja kunnalle) parempaan huomiseen. Vääryydellä ja lakeja rikkomalla emme loppujen lopuksi luo mitään kestävää ja hyvää. Tuo virheiden korjaaminen pelkästään on jonkin verran liioiteltu, vaikkakin kunnan päätösprosesseissa on ollut huomattava määrä moitittavia kohtia. Tässä on huomattava, että jos on paljon virheitä, on paljon korjaamista. 

Muusta toiminnastamme mainitsen ihan vain muutaman. Valtuuston istuntojen videointi suorina lähetyksinä oli minun valtuustoaloitteeni, Sitoutumattomat teki urheilupuistoaloitteen, Tuustaipaleen kuntayhtymän purkautuessa saamme sieltä rahoja takaisin, koska ehdotin aikanaan ettemme eroa kuntayhtymästä. Nyt viimeksi olemme puhuneet kunnanhallituksen työtavoista, joissa ehdotimme ja ehdotan ryhmien välisen yhteistyötä mahdollistavaa käytäntöä, Olen työskennellyt myös seudullisen koululaitoksen puolesta ja siitä asiasta keskustellut Itähämeen opiston rehtoreiden kanssa, koska edustan Sysmää Itähämeen opiston johtokunnassa. 

Demokratia on kaiken kaikkiaan hidasta hommaa. Kahdella edustajalla 21 valtuutetun joukossa olemme käsitykseni mukaan saaneet aikaan paljon. Osan tästä tuloksesta on tehnyt Jukka ”Pilkunfiilaaja” Elomaa, varavaltuutettu. Hänen toimensa avoimen päätöksentekoprosessin hyväksi on ollut kiitettävää, moni asiakirja on nykyään luettavissa julkisesti. Ylipäätän kannattaa käydä lukemassa pöytäkirjoja, sieltä löytyy asiat. 

Jukan kommenttia lainaan tähän loppuun:- En katso olevani siinä etuoikeutetussa asemassa, että voisin sanoa milloin lakia noudatetaan ja milloin ei.

Terveisin Kare … ja voi tulla ihan naamakkainkin juttelemaan.

Mietteitä pian loppuunkuluneelta valtuustokaudelta

Oheisessa sanomalehti Itä-Hämeen 2.9.2016 julkaisemassa uutisoinnissa kerrotaan hallituksen kiinnittävän erityishuomiota työskentelytapoihin. Kerrotaan olemassa olevista työilmapiirin ongelmista ja ristiriidoista. Valtuustokauden aikana olen mielenkiinnolla seurannut ongelmien olemassaoloa sekä laatua, syitä ja seurauksia. Onko niitä ja millaisia? Mistä ne ongelmat syntyy? Tätä pohtiessani olen havainnut ongelmien suurimmaksi aiheuttajaksi taistelun vallasta, yksinomaan siitä kuka määrää kaapinpaikan. Ottamatta kantaa viraston sisäiseen ilmapiiriin, siitähän ei paljonkaan luottamushenkilöiden korviin kantaudu, mietiskelen enemmänkin ongelmia ja ristiriitoja päättäjien välillä ja keskuudessa, niiden yhteyttä päätöksentekoon sekä päätöksenteossa vallitsevaa keskustelukulttuuria, tai oikeammin sen puutetta.

Heti valtuustokauden alettua jouduin hyvinkin karvaasti kokemaan tuon päätöksenteon ilmapiirin ja vallanhimon raadollisuuden. Alkoi jopa suoranainen kosinta omien ajatustensa pönkittäjäksi, tätä kosiskelua esiintyi valtaa pitävien ryhmien toimesta. Kun kosijat saivatkin rukkaset, eräät heistä eivät halunneet ymmärtää sanomaani, ymmärtää että olen sitoutumaton, en suinkaan minkään muun ryhmän lakeija. Tein selväksi että kuuntelen ja keskustelen – mutta, olen sitoutumaton ja muodostan kantani itse harkintani mukaan. Se on hyvin selkeästi sitoutumattomien periaatteen mukainen toimintaamme ohjaava kulmakivi, ei edes oma ryhmä ole puolestani ajattelemassa, sitoutumattomien edustajat toki kokoontuvat ja keskustelevat asioista keskenään mutta jokainen päättää oman ratkaisunsa harkintansa mukaan. Näistä kosintojen torjumisista poikikin sitten koko kautta leimaava hiertävä kivi kengässä. Kakka jäbä kun ei tee kuten sanoin.

Tuossa Itä-Hämeen vuonna -16 käydyssä keskustelussa mainittiin käydyn keskustelua myös kunnan päätöksentekokulttuurista mutta sen laatuun ei tuolloin annettu lausunto puuttunut. Miksi? Oltiinko siihen tyytyväisiä? Oletan että jo tuolloin oli kyllä tiedossa olemassa oleva huono päätöksenteko- ja keskustelukulttuuri joka sai jatkua ja joka mitä ilmeisimmin johtui ja edelleenkin johtuu tuosta mainitsemastani valtataistelusta jota käydään häikäilemättömästi kaikin mahdollisin asein. Ikävää, varsinkin kun tuon valtataistelun tuoksinassa sivuasiaksi muodostuu pääasia, työ Sysmän kuntalaisten ja kunnan hyväksi. On ollutkin sangen tuskainen taival tämä valtuustokausi olla pienenä ryhmänä sivusta seuraajan roolissa, ikään kuin seuraamassa pöytätennis-ottelua jossa pallo sinkoilee edestakaisin sangen vauhdikkaasti, pallottelemassa kaksi suurinta. Muutosta tähän ei saada ellei koko päättäjien joukko, vakavasti asian ottaen, ryhdy työhön asiantilan oikaisemiseksi ja uudenlaisen, avoimen ja konsensusta tavoittelevan keskusteluilmapiirin luomiseksi ja kehittämiseksi. Pieni ryhmä päättäjiä ei sitä aikaan saa, se vaati panostusta kaikilta.

Kuten uutisesta voi havaita, tämä nykyinenkin ongelma oli vallitseva jo silloin, 2.9.2016, on sitä nyt, ja on vastaisuudessakin oleva mikäli työhön asiantilan korjaamiseksi ei viipymättä ryhdytä.

Siinä onkin haastetta tulevalle valtuustolle mikäli se aikoo tilanteen korjata. Tähän haasteeseen me sitoutumattomat vastaamme asettumalla ehdolle valtuustoon valmiina asian vaatimiin toimiin.

Avoimesti – Laillisesti – Kuntalaisten etu edellä!

Esko Bruun l. se mersumies

Talvikunnossapito ja polanteet

Kunta teki syksyllä sopimuksen kaavateiden ja piha-alueiden kunnossapidosta RTK-palvelun kanssa. Kun keskustien ja muidenkin teiden vaarallisista polanteista heräsi somessa keskustelu, niin kunta tilasi autoilija Juha Saloselta polanteiden poiston ja tässä polanteiden poistossa avusti kunnan oma traktori kunnan kuljettajan kera. Tuossa vaiheessa jo ihmeteltiin eikö polanteiden poisto kuulu sopimukseen ja tekninen johtaja ilmoitti että ei kuulu.

Pyysin kunnasta em sopimuksen. Sopimusta ja tarjouspyyntöä tutkiessa tarjouspyynnöstä löytyi seuraava kohta:

”Talvikunnossapito tullaan toteuttamaan talvikunnossapito-ohjeen (liite 1) ja määräysten mukaisesti. Lisäksi aurausohjeen liitteessä on määritelty kalustoon ja kuljettajaan liittyvä erikoisvaatimukset.”

Sopimuksen kohdan 11 alkuosa kertoo yksiselitteisesti seuraavaa: ”Tilaaja on toimittanut Sysmän kunnan talvikunnossapito-ohjeen, jossa määritelty talvikunnossapitoalueet ja laatu.”

Kunnasta saadusta aineistosta puuttui tarjouksessa mainittu talvikunnossapidon ohje. Puuttuva ”Sysmän kunnan talvikunnossapidon ohje” löytyi kuitenkin hankintailmoituksista alkuperäisestä tarjouspyynnöstä. Talvikunnossapidon ohje asettaa teknisen johtajan lausuman polanteiden poistosta varsin erikoiseen valoon.

Heti ohjeen alussa kerrotaan aurauksen aloituksesta:

Aurauksen aloitus

Urakoitsijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun

 1. Kaavatielle tai kiinteistön pihaan on satanut lunta 5 cm pakkaslunta tai 3 cm nuoskalunta enemmän tai liikennöitävyys on selvästi alentunut.
 2. Yksityistielle on satanut 8 cm lunta tai liikennöitävyys on selvästi alentunut. Yksityistie saa olla kinostumisen takia tukossa enintään 10 tuntia.
 3. Kunnan edustaja on tehnyt tilauksen, kun olosuhteet ohjeistuksen tai määräysten mukaan täyttyvät.
 4. Hätäkeskuksella on myös oikeus suorittaa tilaus yksittäisen kohteen osalta onnettomuustapauksessa.
 5. Syntyneet polanteet vaarantavat liikenneturvallisuuden

Siis kohta 5, ”Urakoitsijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun syntyneet polanteet vaarantavat liikenneturvallisuuden”.

Teknisen johtajan lausunto siitä, että polanteiden poisto ei kuulu sopimukseen, on sopimuksen ja liitteiden perusteella totuudenvastainen ja polanteiden poistokulut (myös kunnan traktorin osuus) tulee periä RTK-palvelulta.

Jukka Elomaa aka Pilkunviilaaja

MIKSI AINA VALITATTE?

Tässä kirjoitus helmikuulta 2017

Sitoutumattomien ryhmää ollaan usein pommitettu kysymyksillä, miksi aina valitatte. Eikö vallitseva demokratia ja kullakin paikkakunnalla omaksuttu niin sanottu perinteinen päätöksentekomalli muka ole riittävä? Miksi keikutatte venettä? Miksi huopaatte, kun toiset yrittävät soutaa?

Kunnallispoliittinen päätöksentekoprosessi on usein muotoutunut pitkän ja mutkikkaan historian ja kehityksen tuloksena. Joillakin paikkakunnilla on jyrkän luokkaristiriidan ryydittämä tapa hoitaa kunnan asioita, joillakin paikkakunnilla on taas tapana, että isojen talojen päätösvalta on haudattu kuin muistomerkki ikuisiksi ajoiksi paikallisen politiikan maaperään. Kun tähän maan tapaan joku hakee muutosta muuttuneissa olosuhteissa, koetaan muutosvaatimus helposti häiritsevänä valittamisena.

Yhteisten asioiden hoitoon voidaan vaikuttaa joka neljäs vuosi äänestämällä. … äänestämällä pääsääntöisesti perinteisiä puolueita, joiden jäseninä on alle kymmenen prosenttia kansalaisista. Entä 90% ei perinteisten puolueiden jäsentä, entä neljä vuotta vaalikausien välillä, entä ne muut mahdollisuudet? Siellä on yhtenä vaikuttamisen keinona juuri tämä valittaminen: kuka tahansa voi milloin tahansa asettaa asian tarkastelun kohteeksi.

Joskus valittaminen tuntuu kiusalliselta ja turhaltakin, mutta useimmiten valittamisen takana on asiaa. Ensinnäkin valittamisen oikeus on kaikilla, koko ajan ja varsinkin kun kansalainen tuntee kohdanneensa epäoikeudenmukaisuutta. Kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen näkökulmaan valitusten sisällöissä.

Ensinnäkin edellä jo mainittu kansalaisen kohtaama epäoikeudenmukaisuus. Nykyiset työlait ovat melkoisen monimutkaisia ja saatetaan helpostikin ajautua tilanteeseen, jossa yksittäinen työntekijä on mielestään kärsinyt vääryyttä. Luottamusmies ei ehkä jostain syytä ole halunnut asiaa ajaa, ja työntekijä onkin yhtäkkiä ihan yksin esimerkiksi kunnallista työnantajaansa vastaan. Sellaisessa tilanteessa ei ole ihan itsestään selvää yksityisen/yksinäisen työntekijän rohkeus ja kyky astella tuomioistuimeen asiaansa ajamaan. Jostain olisi hyvä löytyä tukea. Vastaavia tilanteita löytyy usein sosiaalilainsäädännön kanssa kamppailevilta.

Toiseksi muistutan, että nykyinen hallintolainsäädäntö on monimutkainen. Lainsäädännön monimutkaisuudesta kumpuavat selkeät hallinnon ja poliittisen päätöksenteon tuottamukselliset (vahingossa/huolimattomuudessa) ja tahallaan tehdyt väärät eli virheelliset jopa laittomat ratkaisut. Ainahan me ihmiset teemme virheitä. Kunnassa omaksutulla maan tavalla ei kuitenkaan voida ohittaa yhteisesti hyväksyttyjä lakeja ja asetuksia. Jos ohitamme lain päätöksenteossa, kuka valvoo oikeudenmukaisuutta? Valvomattomassa poliittisessa päätöksentekokulttuurissa siirrymme nopeasti laittomaan (korruptiiviseen) hallintatapaan. Uskon, ettei sellaista monikaan toivo. Väärin tehdyistä ratkaisuista on huomautettava heti ja selkeästi hänen, joka asian huomaa. Huomautus on valitus, mikä ohjaa oikeaan hallintotapaan.

Kolmas näkökulma sivuaa edellä mainittua lakien monimutkaisuutta ja jatkuvaa nopeaa muuttumista. Täytyy olla nopea kuin gepardi, notkea kuin käärme, viisas kuin pöllö, ovela kuin kettu selviytyäkseen jatkuvasti muuntuvassa lakien ja asetusten viidakossa; muun muassa verovirastossa jouduttiin verolakien kohdalla toteuttamaan yhtenä vuotena osin kolmen eri vuoden verolakeja. Kun vielä muistetaan eduskunnasta tuleva jatkuva valitus lakien kireästä ja nopeutetusta säätämisjärjestyksestä, mikä prosessi johtaa keskeneräisten lakien voimaan tulemiseen. On aivan selvää, että jonnekin osaan lakien toteuttamista jää HARMAITA alueita. Nykyään vastuu näiden harmaiden alueiden löytämisestä ja rajan asettamisesta niiden sisälle on työnnetty toteuttamisportaalle, eli meille tavallisille ihmisille. Meidän on käytännössä löydettävä harmaalta alueelta se raja, josta ei enää kauemmas mennä. Tämä on valittamiseen liittyen kaikkein vaikein alue. Arjessa tämä ongelmakenttä tulee esille muun muassa kilpailuttamiseen liittyvissä urakkahintojen jakamisessa/sopimisessa (iso urakka jaetaan pienempiin osiin, ei tarvitse kilpailuttaa), tarjouskilpailuissa tai niinkin selvältä kuulostavassa asiassa kuin valitsijayhdistysten vaaliasiamiesten lukumäärässä; kysyttäessä kaksi eri kertaa ylimmältä hallintovirastolta, saatiin kaksi erilaista vastausta.

Nykyään ei enää yhteisten asioiden hoitamisessa riitä äänestäminen joka neljäs vuosi. Hallintoon liittyvät arvot, tavoitteet ja tavat ovat muuttuneet. Ilman valvontaa nämä muuttujat saattavat kehittyä kielteiseen suuntaan. Vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta, valvomisesta, on jaettu arkiselle, tavalliselle ihmiselle. Vastuu on nähtävä oikeutena ja velvollisuutena. Asioista on huolehdittava, yksi tapa huolehtia on valittaminen. Tästä näkökulmasta katsottuna valittaminen on avointa, vapaata ja rehtiä kansalaistoimintaa, mikä tähtää parempaan tulevaisuuteen ja on kuntalaisten edunmukaista toimintaa.

Vuokrakoulusta vielä hiukan

Julkaisin seuraavan päivityksen naamakirjassa 2.4.2017, kun kyllä kumma silloinkin vaalien alla asia nousi pinnalle.

Palaanpa vielä tuohon kouluasiaan. Aikanaan kun tuota kouluasiaa käsiteltiin, niin kunnan johto esitti ”asiantuntijalaskelmat” jotka olivat aika tavalla tarkoitushakuiset ja laskelmat tehneiden asiantuntijoiden nimiä ei kerrottu. Laitoin silloin jokaiselle valtuutetulle seuraavan kirjeen …

Koko postauksen voi lukea tuolta naamakirjan puolelta:

https://www.facebook.com/groups/193895621101279/permalink/198262353997939/

t. Jukka Elomaa aka Pilkunviilaaja

Tekojään kattaminen

Seuraava valtuustoaloite jätettiin 1.4.2019 §8

”Sitoutumattomien sekä Perussuomalaisten valtuustoryhmät yhdessä esittävät, että Sysmän kunta ryhtyy toimenpiteisiin nykyisen urheilukentän siirtämiseksi Väihkylän yhtenäiskoulun alueelle välittömästi kouluhankkeen toteuduttua.

Esitämme että uudelle sijoituspaikalle muodostetaan Liikuntapuistokokonaisuus
lähiliikuntapaikkoineen siten että alue palvelee kuntalaisia ”vauvasta vaariin”. Esityksessämme tulee huomioida myös tekojääkentän kattaminen kevytrakenteisella katteella sekä kokonaisuuden edellyttämät pukeutumis/peseytymis-, huolto- sekä varastotilat.

Esityksemme toteuttaminen vapauttaisi nykyisen, sijaintipaikasta johtuvan likimain käyttämättömän urheilukenttäalueen maankäytön suunnittelun erilaisiin, tehokkaammin käytössä oleviin yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Samalla uusi Liikuntapuistoalue olisi sijainiltaan kunnan keskustassa helpommin, tehokkaammin
sekä turvallisemmin koululaisten sekä ikääntyvien kuntalaisten käytettävissä.”

Eli asia on viranhaltijavalmistelussa, jatkoa seuraa kun uusi koulu on pystyssä.

Vuokrakoulupäätöksestä

11.2.2021 Somessa ja suomi24:llä on nyt käyty kovaakin keskustelua miten aikanaan vuokrakoulupäätös meni. Asiastahan löytyy pöytäkirja mistä päätökset voi tarkistaa. Ratkaisevassa valtuuston käsittelyssä voitti keskustan ryhmäehdotus missä esitettiin vuokrakoulua Väihkylän tontille. Seuraavissa linkeissä pöytäkirja ja äänestysluettelo.

Näiden jälkeen sitten tehtiin varsinaiset ja yksimieliset hankintpäätökset jotka kuvataan seuraavassa liitteessä

Rakenteellisesta korruptiosta

Lueskelin Suomi24 palstaa ja siellä oli järkevä keskustelun aloitus rakenteellisesta korruptiosta. Vastasin siihen aloitukseen seuraavasti:Aloittajan aiheeseen liittyen. Ongelmakenttä on ollut esillä, mutta vastaiset mielipiteet eivät ehkä ole tulleet kuulluiksi. Yhtenä esimerkkinä ongelmiston esille ottamisesta on viime vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa pitämäni puhe. Siinä otin esille ”jouhevan” päätöksenteon, millä tarkoitan juuri ja nimenomaan rakenteelliseen korruptioon sisältyviä epäkohtia. Näistä ongelmista on nyt vaikkapa koulupäätöksistä johtuen tullut aikamoisia laskuja kuntalaisten maksettavaksi. Jotkut vieläkin puhuvat ”jouhevan” päätöksenteon puolesta. Ihmettelen avoimuutta asian suhteen kun tapa liittyy kohtuullisen selkeästi mainittuun rakenteelliseen korruptioon. Jouluisen puheeni pääpaino oli juuri tämän ongelman esilletuominen ja tuomitseminen. Puhe löytyy edelleen paitsi FB sivustoltani niin myös Youtubessa. Minä kannatan edelleen yhteisten asioiden hoitamisessa tarkkaa lain ja asetusten noudattamista, koska se takaa kuntalaisten oikeudet korruptiivista hallintoa vastaan. Toisinaan tarkka lain noudattaminen saattaa tuoda mukanaan myös oikeudenmukaisuutta. Toimin kaikin voimin myös avoimuuden, rehellisyyden ja yhteistyön toteutumisen puolesta. Nykyisen tilanteen korjaamiseksi näen yhtenä vaihtoehtona luoda vankka kahdesta hallitsevasta puolueesta irrallinen poliittinen voima Sysmään. Asetan tässä mainitsemassani mielessä toivoni Avoimen Sysmän ja Sysmän Sitoutumattomien toimintaan. Sitoutumattomat ovat osoittaneet menneellä vaaltuustokaudella selkeästi tahtoa, kykyä, uskallusta ja tilanne tajua tässä korruptiivisen niin sanotun ”jouhevan” päätöksenteon vastustamisessa. Somepalstoilta voi lukea, jos ei pöytäkirjat jaksa innostaa, että on toimittu ja kritiikin sietokykyä kasvatettu. Youtubeen on Sitoutumattomien aloitteesta saatu kunnan valtuuston istunnot videoina. Tähän asiaan liittyen kannattaa katsoa vaikka elokuun kokous. Tulevissa vaaleissa on äänestäjän asetettava itselleen kysymyksiä, kuka tietää, kenellä on kykyä ja tilanteiden tajua, kuka tahtoo, kuka uskaltaa. Mikäli näitä kysymyksiä ei pohdi on vaarana kahden vaalikauden mittaisen henkilökohtaisuuksiin saakka edenneen riitajakson jatkuminen, missä ikävässä tilanteessa saattaa kuntalaisen etu jäädä huomaamatta.

Veijo Kare