Tilapäisen valiokunnan sihteeriasiantuntijan esteellisyydestä

Tilapäisen valiokunnan kokouksessa jäsen esitti että valiokunnan sihteeriasiantuntija on esteellinen toimimaan tilapäisessä valiokunnassa.

”Jäsen Streng esitti esteellisyysväitteen juridisesta avustajasta VT Susanna Ijäksestä. Esteellisyysperusteena esitettiin kaksoisrooli ja sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan henkilökohtainen avustaminen kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvässä asiassa ennen kuin juridisen avun käytöstä oli tehty toimeksiantosopimusta.”

Tällä kohtaa asiantuntijasihteeri kommentoi:

”VT Susanna Ijäs totesi, ettei hänellä ole kytköksiä tai henkilökohtaisia intressejä kumpaankaan johtajasopimuksen mukaiseen osapuoleen (kj ja kunnanhallitus) eikä katso olevansa esitetyllä perusteella esteellinen avustamaan juridisesti/teknisesti tilapäistä valiokuntaa.”

Eli varsinaiseen esteellisyysperusteeseen ei vastattu, vaan kierrettiin esteellisyysväite esittämällä puutaheinää.

Sähköposti hallituksen puheenjohtajalta Lilli Karolalta osoittaa, että varatuomari Susanna Ijäs toimi valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan avustajana ennen kuin kunnanhallitus päätti lainopillisen avun käyttämisestä.

Karola Lilli <lilli.karola@sysma.fi> kirjoitti 16.3.2023 kello 12.10:

Esitän kunnanhallituksen puolesta kutsun neuvotteluun epäluottamustilanteen ratkaisemiseksi johtajasopimuksesi mukaisesti maanantaina 20.3.23 klo 12.30. Paikkana Sysmän kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Toivomme osallistumistasi henkilökohtaisesti tai edustajasi kanssa/välityksellä. Neuvottelussa on mukana valtuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti sekä varatuomari Susanna Ijäs. Pyydän ilmoittamaan, sopiiko ehdotettu ajankohta.

Ystävällisin terveisin

Lilli Karola

Päätös Ijäksen käyttämisestä neuvottelijoiden apuna tehtiin vasta kunnanhallituksen kokouksessa 11.4.2023 §93. Eikä kunnanhallitus ole missään vaiheessa valtuuttanut Karolaa ja Kotolahtea toimimaan neuvottelijoina – ei edes päättänyt johtajasopimuksen mukaisten neuvotteluiden käynnistämisestä.

Tämä sähköposti sekä lainopillisen avustajan käytön päätöksen puuttuminen ennen neuvottelukutsua todistaa em. puheenjohtajien henkilökohtaisen avustamisen ja aiheuttaa eturistiriidan vuoksi esteellisyyden toimia tilapäisen valiokunnan lainopillisena avustajana.

Lisäksi Ijäksen Sysmän kuntaan lähettämä 24.5.2023 päivätty lasku missä selitteenä on ”Valmistelutyö, asiakirjoihin tutustuminen” 0,5h 145.00€ ja ”Sähköpostikonsultointi, paloaseman myynti” 1.00h 290,00€ osoittaa sen että hän on toiminut ilman toimielimen tai viranhaltijan toimeksiantoa joidenkin valtuutettujen avustajana. Kun kunnassa puututtiin laskun perusteisiin ja toimeksiannon puuttumiseen varatuomari Ijäs lähetti 30.5.2023. päivätyn samansuuruisen hyvityslaskun kuntaan.